Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hodelus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Hodelus

Hodelus

Det er viktig å sjekke ofte med lusekam slik at hodelus oppdages raskt og sjansen for å smitte andre reduseres. Hvis det oppdages lus, bør alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig for å unngå gjensmitte. Behandling kan gjøres med lusemidler, hyppig kjemming med lusekam eller barbering.

Barn
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Det er viktig å sjekke ofte med lusekam slik at hodelus oppdages raskt og sjansen for å smitte andre reduseres. Hvis det oppdages lus, bør alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig for å unngå gjensmitte. Behandling kan gjøres med lusemidler, hyppig kjemming med lusekam eller barbering.


Innhold på denne siden

Hvordan smitter hodelus?

Hodelus (Pediculus capitis) lever kun i håret på hodet hos mennesker. Lusesmitte skjer ved at lus, som oftest voksne individer, kryper fra en person til en annen når hodene legges inntil hverandre (1). Lus kan ikke hoppe, men kryper fra hårstrå til hårstrå. Hvis lusa kommer bort fra håret, er det svært liten sjanse for at den vil kunne etablere seg på et nytt hode. Den vil fort bli svak og overlever maksimalt 1-2 døgn borte fra et hode (2, 3).

Både voksne og barn kan få hodelus (4, 5). Man kan få lus uansett hårtype og personlig hygiene. Hodelus overlever både i hår som vaskes ofte og hår som vaskes sjeldent (6).

Symptomer på lusesmitte

Kløe i hodebunnen er et vanlig tegn på hodelus. Lusas spytt inneholder stoffer som, når de kommer inn i huden, utløser kløe. Det er imidlertid mange personer med lus som ikke opplever kløe, eller at det tar tid før kløen oppstår. Av den grunn er det viktig med regelmessig lusesjekk uavhengig av om man klør eller ei. Et annet symptom på lusesmitte er sår og infeksjoner i hodebunnen som følge av opprevne lusebitt (7).

Lusesjekk – slik gjør du

lusesjekk i vått hår
Lusesjekk kan utføres både i fuktig og tørt hår, men vi anbefaler å fukte håret og gjerne tilsette hårbalsam. Foto: Folkehelseinstituttet.
 • Bruk en fintannet lusekam (noe et flertall har vist seg å gjøre i Norge (8, 9)).
 • Vær systematisk og gre nøye gjennom alt hår fra hodebunn til hårspiss. På denne måten kan du finne og fjerne lus som du ikke vil oppdage dersom du kun bruker vanlig kam, øyne og fingre (10-12).
 • Før andre bruker lusekammen må den vaskes godt ved 60 ºC eller fryses ned i minst fire timer for å hindre smitte.

Vått eller tørt hår?

Lusesjekk kan utføres både i fuktig og tørt hår, men vi anbefaler å fukte håret og gjerne tilsette hårbalsam. Da klarer ikke lusene å bevege seg like godt som før, samtidig som at de lettere fester seg til lusekammen (10, 13).

Lusesjekk i vått hår:

 • Legg et hvitt håndkle over skuldrene når du kjemmer, og sjekk både håndkleet og lusekammen for lus. Lusene er små, og et forstørrelsesglass kan være nyttig å bruke.
 • Tørk kammen regelmessig av på et håndklepapir for å se etter lus mens du kjemmer (13). Eventuelle lus vil tørke på papiret i løpet av et par minutter, og man kan da se at de beveger seg.

Lusesjekk i tørt hår

Noen foretrekker å utføre lusesjekken i tørt hår. I tørt hår beveger lusene seg, og de kan derfor være lettere å få øye på (i hvert fall hvis det er mange av dem). Samtidig bør du være obs på at håret og kammen kan bli statisk elektriske når man grer i tørt hår, og små lus kan fyke fra kammen og tilbake i håret.

 • Den som blir gredd, kan stå bøyd over et stort hvitt ark, og man grer fra hodebunnen og ned mot arket.

Funn av luseegg

Når man grer, kan man finne luseegg. Disse sitter så godt fast i håret at hårstrået gjerne ryker ved kjemmingen, og egget følger med. Funn av luseegg alene er ikke noe sikkert tegn på pågående lusesmitte siden de kan være klekte eller døde. Levende lus er derimot en sikker diagnose.

Eggenes plassering på hårstrået kan si noe om tidspunktet for smitte. Eggene legges nær hodebunnen, og siden håret vokser ca. en centimeter i måneden vil egg nærmere hodebunnen være lagt mer nylig enn de lenger ut (13).

Hvordan ser hodelus og egg ut?

Voksen hodelus og nymfe
Voksne hodelus er 2-3 mm lange. Nymfer (unger) er mindre enn voksne lus. Foto: Folkehelseinstituttet.

Hodelus er lyse, brune eller svarte. De er noe gjennomsiktige og kan ha et rødskjær om de nylig har sugd blod. Voksne lus er 2-3 mm lange (14). Føttene har klør som gjør at lusa lett kan gripe tak og bevege seg i hårstrå. Nymfene (ungene) ligner voksne lus, men de er mindre og har lysere farge. De minste nymfene er 1 mm lange.

Egg av hodelus med og uten embryo
Egg med embryo (t.v.) og egg som har klekket (t.h.). Eggene sitter godt festet til hårstråene, det gjelder også døde egg og egg som har klekket. Foto: Folkehelseinstituttet.

Eggene er 0,3 x 0,8 mm, og de er godt festet til hårstråene. De er gulhvite og gjennomsiktige når de har innhold (14), og blir papiraktig hvite etter at de har klekket. Egget har et lokk som faller av ved klekking.

Tomme eggeskall kjennes på at de mangler lokk og er renere hvite. Egg som er drept med lusemidler beholder lokket og får med tiden en brunlig farge når innholdet tørker inn. Man kan se eggene med det blotte øyet, men for å se detaljer er lupe nødvendig. Både døde og tomme egg kan sitte fast på hårstrå i lang tid etter at lusene er fjernet fra hodet. Det er ikke nødvendig å fjerne disse eggene.

Hvor ofte bør man gjennomføre lusesjekk?

En viktig grunn til at det kan være vanskelig å bli kvitt hodelus i et nærmiljø er at lusesjekken gjennomføres for sjeldent. Dersom sjekkefrekvensen øker, oppdager man hodelus raskere, og færre vil gå uvitende rundt med hodelus og dermed stå i fare for å smitte andre (15, 16).

Vi anbefaler at familier sjekker alle i husstanden med lusekam minst én gang i måneden. Bare 25 % av husstandene i Norge fulgt dette rådet i 2008 (8). I tillegg bør man gjennomføre en grundig lusesjekk straks man hører om lus i omgangskretsen eller på annen måte mistenker smitte.

For å redusere smittefaren ytterligere, bør alle foreldre undersøke barna ved skolestart og etter ferier i utlandet hvis barna har vært i kontakt med lokalbefolkningen. Det er foreldrenes oppgave å undersøke og eventuelt behandle barna for hodelus, men skoler og barnehager må gjerne oppfordre foreldre til å sjekke barna sine i forbindelse med skolestart.

Tiltak i skoler og barnehager

Hvis det oppdages hodelus på barn i barnehagen eller på skolen, så skal ikke barnet sendes hjem. Sannsynligvis har barnet hatt lus i lang tid, så noen timer fra eller til har liten smittemessig betydning (17). Man kan eventuelt sette hårdekkende hodeplagg på barnet som hindrer at det smitter andre, og barnets foresatte bør varsles om at det er funnet lus. Når barnet kommer hjem, skal første del av behandlingen helst gjennomføres samme dag. Barnet kan gå i barnehagen eller på skolen som normalt. Ingen skal holdes hjemme på grunn av lus.

Barnehage/skole og vennekrets skal informeres om at barnet har hodelus, slik at vennekretsen kan sjekkes for lus og barnet unngår å smitte andre. De fleste som får hodelus i Norge informerer omgivelsene om at de har hodelus (8, 9), og dette bidrar til at andre også kan intensivere lusesjekken for en periode Skole/barnehage bør informere foresatte dersom det er funnet hodelus på klassetrinnet/avdelingen.

Behandling av hodelus

Lusemiddel, lusekam, barbermaskin
Hodelus kan bekjempes med lusemiddel, kjemming med lusekam eller ved å barbere håret kortere enn 0,5 cm. Foto: Folkehelseinstituttet.

Hodelus kan behandles ved hjelp av lusemiddel, kjemming med lusekam eller barbering.

Det er viktig at alle som har hodelus raskest mulig behandles med en av disse metodene for å redusere smitterisiko. Hvis andre i familien eller omgangskretsen har lus, skal disse behandles mest mulig samtidig for å hindre videre smitte og gjensmitte (18).

Kontroller håret med lusekam ukentlig i tre uker etter siste behandling for å se om man er kvitt hodelusene.

Lusemiddel

Rundt 90 prosent av de som får hodelus, bruker lusemidler til behandling (8, 9). Det er bare den som har lus som skal behandles med slike midler, og det er viktig å følge pakningsvedlegget nøye.

De fleste midlene inneholder virkestoffene dimetikon og/eller planteoljer. Dimetikon er et silikonstoff som rent mekanisk tar livet av lusene. Det finnes dokumentasjon på at dimetikonprodukter har god effekt på hodelus (18, 19), og disse anbefales derfor framfor midler med planteoljer der effekten er mindre godt dokumentert (20). Midler som inneholder virkestoffet permetrin, anbefales ikke siden hodelus i stor grad er blitt resistente mot dette stoffet (18, 20)

Lusemidler er mindre effektive mot luseegg (18), og behandlingen må derfor som regel gjentas etter 8-10 dager, avhengig av hvilket lusemiddel man bruker. I dette tidsrommet vil overlevende egg ha klekket, men de nye lusene har ennå ikke rukket å bli kjønnsmodne og har dermed ikke lagt nye egg.

Kjemming

Lusekam kan brukes til å bekjempe lus. Kun et fåtall velger denne behandlingsmetoden (8, 9), trolig fordi den er noe arbeidskrevende. Kjemmingen må utføres systematisk og grundig i fuktig hår, hver dag eller annenhver dag i 12-14 dager. Kontroller håret ukentlig i tre uker etter siste behandlingsdag.

For detaljer om hvordan man gjennomfører selve kjemmingen, se avsnittet «Lusesjekk – slik gjør du» over.

Det finnes også et spesielt varmluftapparat som kan brukes til kjemming, der lusene tørker ut under behandlingen. Apparatet er ikke for hjemmebruk.

Barbering

Ved en hårlengde på under 0,5 cm vil lusene ikke kunne overleve. Barbering kan derfor, hvis man synes kort hår er greit, være et godt behandlingsalternativ. Vær oppmerksom på at lus vil kravle rundt i det avklipte håret etter barbering. Noen lus vil også forsøke å holde seg fast i hårstubber på hodet. Bruk en lusekam for å fjerne disse.

Behandling av gjenstander

Det finnes en viss mulighet for at lus kan spres med kammer og børster, og vask eller frysing av disse bør gjennomføres dersom det er hodelus i husstanden. Kammer og børster bør fryses ved -20 ºC i minst 4 timer eller vaskes ved 60 ºC.

Spredning med andre gjenstander er lite sannsynlig (1), og det er ikke nødvendig med rengjøring av klær, møbler og huset forøvrig om noen i husstanden har hodelus. Etter en lusebekjempelse kan eventuelt sengetøy vaskes for å fjerne døde lus og avføring fra lusene.

Hvordan lever og utvikler lusa seg?

Hodelus er avhengig av menneskeblod for å overleve, og lever kun på hodet til mennesker. Dyr har andre arter av lus som ikke kan leve på mennesker. Hodelus suger blod minst seks ganger i døgnet (3). Sjansen for at hodelus skal overføre sykdomsframkallende bakterier eller virus til mennesker i Norge er minimal, og det er i nyere tid ikke noen kjente tilfeller av dette i landet.

Hodelusas utviklingsstadier
Hodelusas utviklingsstadier er egg, tre nymfestadier og voksen. Foto: Folkehelseinstituttet.

Hodelusas utviklingsstadier er egg, tre ungestadier (nymfer) og voksne hann- og hunnlus. En voksen hunnlus lever i ca. 20 døgn, og i løpet av denne tiden kan hun legge ca. 100 egg. Eggene klekker etter ca. 8 døgn. I løpet av de neste ca. 9 døgnene skifter nymfene hud tre ganger og blir voksne. Når hunnlusa har vært voksen i 1-2 døgn, begynner hun å legge egg (3). Utviklingstiden for en generasjon fra egg til egg blir da på ca. tre uker.

Hvor mye hodelus er det i Norge?

I en undersøkelse fra 2008 der 42 barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø deltok, hadde 1,6 % av elevene hodelus på et gitt tidspunkt. Forekomsten var noe lavere hos både yngre og eldre familiemedlemmer (4). Da de samme skolene ble undersøkt i 2018, var forekomsten veldig lik hos elevene med 1,7 %. Andre land, flere europeiske inkludert, har vist seg å ha langt høyere forekomst enn Norge (21).

Selv om relativt få har hodelus i et øyeblikksbilde, rammes mange av hodelus over tid. I den nevnte undersøkelsen hadde 36 % av barneskolefamiliene hatt hodelus en eller flere ganger tidligere. Flest hadde hatt det i Bergen og Oslo (45 og 43 %), mens lavest tidligere forekomst var det i Bodø (22 %) (4).

Referanser

 1. Canyon D, Speare R, Heukelbach J. Transmission and risk factors. In: Heukelbach J, editor. Management and control of head lice infestations. Bremen: UNI-MED Verlag AG; 2010. p. 34-40.
 2. Takano-Lee M, Yoon KS, Edman JD, Mullens BA, Clark JM. In vivo and in vitro rearing of Pediculus humanus capitis (Anoplura: Pediculidae). Journal of Medical Entomology. 2003;40(5):628-35.
 3. Burgess I. Head lice biology. In: Heukelbach J, editor. Management and control of head lice infestation. Bremen: UNI-MED Verlag AG; 2010. p. 24-32.
 4. Rukke BA, Birkemoe T, Soleng A, Lindstedt HH, Ottesen P. Head lice prevalence among households in Norway: Importance of spatial variables and individual and household characteristics. Parasitology. 2011(10):1296-304.
 5. Birkemoe T, Lindstedt HH, Ottesen P, Soleng A, Næss O, Rukke BA. Head lice predictors and infestation dynamics among primary school children in Norway. Family Practice. 2016;33(1):23-9.
 6. Burgess I, Vander Stichele RH, Bogaert MG, Chosidow O, Birtwistle S. Pediculus humanus capitis in schoolchildren. Lancet. 1995(8951):730-2.
 7. Heukelbach J, Feldmeier H. Clinical aspects. In: Heukelbach J, editor. Managements and control of head lice infestations. Bremen: UNI-MED Verlag AG; 2010. p. 43-5.
 8. Rukke BA, Birkemoe T, Soleng A, Lindstedt HL, Ottesen P. Head lice in Norwegian households: actions taken, costs and knowledge. PLoS ONE. 2012;7:e32686.
 9. Rukke BA, Soleng A, Lindstedt HL, Ottesen P, Birkemoe T. Socioeconomic status, family background and other key factors influence the management of head lice in Norway. Parasitology Research. 2014;133:1847-61.
 10. Jahnke C, Bauer E, Hengge UR, Feldmeier H. Accuracy of diagnosis of pediculosis capitis: visual inspection vs wet combing. Archives of Dermatology. 2009;145(3):309-13.
 11. Balcioglu C, Burgess IF, Limoncu ME, Sahin MT, Ozbel Y, Bilac C, et al. Plastic detection comb better than visual screening for diagnosis of head louse infestation. Epidemiology & Infection. 2008;136(10):1425-31.
 12. Burgess IF. Human lice and their management. In: Baker JR, Muller R, Rollinson D, editors. Advances in parasitology. San Diego: Academic Press Limited; 1995. p. 271-341.
 13. Feldmeier H, Heukelbach J. Diagnosis and rapid assessment. In: Heukelbach J, editor. Management and control of head lice infestation. Bremen: UNI-MED Verlag AG; 2010. p. 48-51.
 14. Buxton PA. The louse - an account of the lice which infest man, their medical importance and control. London: Edward Arnolf & co; 1939.
 15. Counahan ML, Andrews RM, Weld H, Helen W, Speare R. What parents in Australia know and do about head lice. Rural and Remote Health. 2007;7(3):687.
 16. Willems S, Lapeere H, Haedens N, Pasteels I, Naeyaert JM, De Maeseneer J. The importance of socio-economic status and individual characteristics on the prevalence of head lice in schoolchildren. European Journal of Dermatology. 2005;15(5):387-92.
 17. Heukelbach J, Speare R. Control of head lice in developed marked economies. In: Heukelbach J, editor. Management and control of head lice infestations. Bremen: UNI-MED Verlag AG; 2010. p. 116-20.
 18. Feldmeier H. Pediculosis capitis: new insights into epidemiology, diagnosis and treatment. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2012:DOI 10.1007/s10096-012-1575-0.
 19. Heukelbach J, Oliveira FA, Richter J, Häussinger D. Dimeticone-based pediculicides: Aphysical approach to eradicate head lice. The Open Dermatology Journal. 2010;4:77-81.
 20. Burgess IF. Current treatments for pediculosis capitis. Current Opinion in Infectious Diseases. 2009;22:131-6.
 21. Falagas ME, Matthaiou DK, Rafailidis PI, Panos G, Pappas G. Worldwide prevalence of head lice. Emerging Infectious Diseases. 2008(9):1493-4.

Historikk

10.02.2023: Avsnittet om lusemiddel er blitt noe omformulert.

25.08.2022: Lenket til film om hvordan man sjekker for hodelus.

01.07.2022: Teksten er gjennomgått. Ingen endringer.

07.03.2022: Siden er gjennomgått. Ingen endringer.