Hopp til innhold

2020

Viser  0  treff

Sorter etter:
|
 1. Vurdering av rødt nivå i barneskoler og barnehager i kommuner med høyt smittenivå

  Folkehelseintituttet har mottatt mange henvendelser om hvordan rødt nivå i barneskoler og barnehager i kommuner med høyt smittenivå skal vurderes. Her er vurderingen.

  Publisert

 2. Veiledning om koronavaksinasjon av utvalgte grupper helsepersonell

  Grunnet risiko for betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene kunngjorde FHI at utvalgte grupper av helsepersonell skal prioriteres for vaksinasjon parallelt med sykehjemsbeboere og de eldste.

  Publisert

 3. Oppdatert kunnskap om covid-19 smitte hos barn og unge og skolens rolle i smittespredning

  Det europeiske smitteverninstituttet ECDC publiserte 23. desember en oppdatert kunnskapsoppsummering inkludert europeiske overvåkingsdata om covid-19 hos barn og unge.

  Publisert

 4. Ny variant av viruset fra Sør-Afrika påvist hos reisende til Norge

  Folkehelseinstituttet har påvist virusvarianten fra Sør-Afrika hos en reisende som kom til Norge fra Sør-Afrika i desember. Det er også påvist ytterligere fire tilfeller av den engelske varianten.

  Publisert Oppdatert

 5. Tre nye tilfeller av engelsk virusvariant oppdaget i Norge

  Laboratorietester på FHI har avdekket tre nye tilfeller av den engelske virusvarianten i Norge.

  Publisert

 6. Elleve nye tilfeller av engelsk virusvariant oppdaget i Norge

  Laboratorietester på FHI har avdekket elleve nye tilfeller av den engelske virusvarianten i Norge. Personene det gjelder kom til Norge fra Storbritannia i desember, eller er kontakter av disse.

  Publisert

 7. Bekymret for økt smittespredning

  Folkehelseinstituttet er bekymret for at økt smittespredning i jule- og nyttårshøytiden kan forsterkes når hverdagen starter i neste uke.

  Publisert

 8. FHI vurderer risiko rundt vaksinedistribusjon

  FHI vurderer risikoen rundt distribusjonen av vaksiner på nytt etter at kontaktinformasjon på mottakere lå ute på nett fra onsdag ettermiddag til torsdag morgen.

  Publisert

 9. Ukerapport covid-19 for uke 52 er publisert

  Overvåkingsdata viser en økning i antall meldte tilfeller de siste tre uker etter en nedgang de foregående tre uker.

  Publisert

 10. Utvalgte helsepersonellgrupper vil få tilbud om koronavaksinasjon

  FHI setter av vaksiner til 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. Primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene.

  Publisert

 11. Tre nye tilfeller av engelsk virusvariant oppdaget i Norge

  Laboratorietester på FHI har avdekket tre nye tilfeller av den engelske virusvarianten i Norge. Personene det gjelder kom til Norge fra Storbritannia rett før jul.

  Publisert

 12. Mange innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer

  Halvparten av alle innsatte hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet. Det viser en vitenskapelig artikkel FHI har bidratt i.

  Publisert

 13. Oppdatert risikovurdering om nye varianter av SARS-CoV-2

  Spredning av virus med mulig endret smittsomhet kan få konsekvenser for epidemien og smittevernet.

  Publisert

 14. Engelsk virusvariant påvist hos to reisende til Norge

  Folkehelseinstituttet har i dag påvist den engelske virusvarianten hos to personer som kom til Norge fra Storbritannia i desember.

  Publisert

 15. Ukerapport covid-19 for uke 51 er publisert

  Overvåkingsdata viser en økning i antall meldte tilfeller siste to uker etter en nedgang de foregående tre uker. Det viser ukerapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 16. Sykehjem på Østlandet får koronavaksine først

  Beboere på sykehjem i sju østlandskommuner får koronavaksinen først – allerede i romjula. Senere går det slag i slag etter en bestemt prioriteringsrekkefølge.

  Publisert

 17. Ferdig oppskåret salat er trolig kilden til utbruddet med Yersinia enterocolitica

  Smittekilden til det nasjonale utbruddet med Yersinia enterocolitica er trolig et ferdig oppskåret salatprodukt viser etterforskningen av utbruddet. Utbruddet anses som over.

  Publisert

 18. Over 100.000 har lastet ned Smittestopp-appen første døgn

  Smittestopp-appen er lastet ned 117.700 ganger fra App Store og Google Play siste døgn. 23 har meldt seg smittet via appen.

  Publisert

 19. Risikovurdering første halvår 2021

  Vi må regne med å leve med epidemien i mange måneder til. Men dersom risikogruppene blir beskyttet med vaksinasjon, kan sykdomsbyrden letne betydelig.

  Publisert

 20. Ny Smittestopp-app klar for nedlasting

  Nå kan du laste ned den nye Smittestopp-appen. Appen er frivillig å bruke, og er for deg som er over 16 år.

  Publisert Oppdatert

 21. De eldste og syke vaksineres først

 22. Økt helsesykepleie ga ikke bedre læringsmiljø

  En øking i helsesykepleieres tilstedeværelse på barneskolen med 10-14 prosent gir ikke bedre læringsmiljø, redusert fravær eller bedre læringsresultater i gjennomsnitt.

  Publisert

 23. Ny variant av koronavirus oppdaget i Storbritannia

  Varianten skal være mer smittsom, men er foreløpig ikke sett i Norge.

  Publisert

 24. Dødeligheten i Norge før koronapandemien

  Dødsårsaksregisteret har publisert tallene for hva folk i Norge døde av i 2019 – året før koronaepidemien. Tallene vil bli viktige når dødeligheten før og etter pandemien skal analyseres.

  Publisert

 25. Flere sliter med ensomhet og psykiske plager, men framtidsoptimismen er høy

  Flere sliter med ensomhet og psykiske plager. Unge og aleneboende sliter mest. En av tre studenter er ensomme. Men framtidsoptimismen er likevel høy, viser en spørreundersøkelse fra fire fylker.

  Publisert

 26. Ukerapport covid-19 for uke 50 er publisert

  Etter nedgang de siste tre ukene ser vi nå at smittespredningen av covid-19 flater ut.

  Publisert

 27. Varsel til din mobiltelefon når prøvesvar for koronatest er klart

  Har du tatt en koronatest og lurer på når prøvesvaret ditt er tilgjengelig på nettsiden til helsenorge.no? Mandag 14. desember lanseres ordningen med varsel om at du kan hente ut ditt prøvesvar.

  Publisert

 28. Stabil andel snusbrukere i Norge

  Andelen unge menn i aldersgruppen 16-24 år som bruker snus daglig har vært stabil, rundt 25 prosent, de siste 10 årene. Det viser fersk statistikk fra publikasjonen Tobakk i Norge.

  Publisert

 29. Koronasmitte på skoler og i barnehager i november

  I november har det vært høy smittespredning i flere områder i landet. Dette har ført til økning i påviste covid-19-tilfeller også på skoler og i barnehager.

  Publisert

 30. Sju av ti er positive til koronavaksine

  Sju av ti – 73 prosent – av den voksne befolkningen sier det er svært eller nokså sannsynlig at de vil ta en koronavaksine. Det viser den nasjonale folkehelseundersøkelsen fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 31. Tilbudet til kreftpasienter har blitt bedre

  Både pasienter, fastleger og befolkningen mener at tilbudet fra helsetjenesten har blitt bedre etter at pakkeforløpene for kreft ble innført i 2015. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 32. FHIs smittevernråd for en trygg julefeiring

  I 2020 legger pandemien en demper på julefeiringen for de fleste, og vi må begrense samvær med familie og venner for å redusere smittespredningen. Her er FHIs smittevernråd for en trygg julefeiring.

  Publisert Oppdatert

 33. 21 nye covid-19-dødsfall registrert

  Onsdag ble det registrert totalt 382 covid-19-dødsfall. Det er 21 flere enn dagen før da antallet var 361.

  Publisert

 34. Rogalendingene er stort sett fornøyd med livet

  Åtte av ti rogalendinger er fornøyd med tilværelsen, viser folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020.

  Publisert

 35. Covid-19: Rapport for uke 49 publisert

  Overvåkingsdata og modellering viser en nedgang i smittespredning de siste tre ukene.

  Publisert

 36. FHI anbefaler endringer i innreisekarantene for Finland

  Lapplands sjukvårdsdistrikt i Finland kan bli rødt, og Vasa sjukvårdsdistrikt i Finland kan bli gult, i ukas anbefaling om innreisekarantene fra ulike land og områder.

  Publisert

 37. Nå starter høysesongen for omgangssyke – husk håndvask

  Høst og vinter er høysesong for omgangssyke forårsaket av norovirus. God håndhygiene minsker sjansen for at du blir smittet og beskytter mot videre spredning av viruset.

  Publisert

 38. Reduksjon i Helsebibliotekets tilbud fra 2021

  Tidsskriftene Annals of Internal Medicine, BMJ og JAMA blir dessverre ikke tilgjengelige gjennom Helsebiblioteket i 2021.

  Publisert

 39. Anbefaler å prioritere vaksinegruppene ut fra smittesituasjonen

  Ut fra dagens smittesituasjon bør eldre i sykehjem og aldersboliger samt eldre og personer med økt risiko prioriteres for koronavaksine. FHI anbefaler at prioriteringene vurderes fortløpende.

  Publisert

 40. Ny hurtigtest sparer tid ved oppklaring av utbrudd

  Bruk av hurtigtester når det er utbrudd eller mistanke om koronautbrudd, kan hjelpe kommuner til raskt å oppdage personer som er smittet, isolere dem og komme tidlig i gang med smittesporing.

  Publisert

 41. Ny FHI-Rapport om testing, smittetilfeller, innleggelse og dødelighet etter fødeland

  Utenlandsfødte personer som bor i Norge synes å være hardere rammet av covid-19 sammenliknet med personer som er født i Norge, viser ny rapport fra FHI.

  Publisert

 42. Skal undersøke immunforsvaret hos eldre

  Eldre er mer utsatt for alvorlig koronasykdom enn resten av befolkningen. Vi trenger mer kunnskap om immunforsvaret hos eldre ved koronavirusinfeksjon og -vaksinasjon.

  Publisert

 43. Medfødte misdannelser øker risikoen for kreft også i voksen alder

  Alvorlige medfødte misdannelser øker risikoen for kreft helt opp i voksen alder. Jo flere misdannelser, desto høyere er risikoen, viser ny studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen.

  Publisert

 44. Pasientene er stort sett fornøyd med sykehusoppholdet

  De fleste pasientene er alt i alt tilfreds med sykehusoppholdet, men svarene deres peker også på svake punkter. Det viser Folkehelseinstituttets nyeste undersøkelse om pasientenes erfaringer.

  Publisert

 45. Ukerapport covid-19 for uke 48 publisert

  Overvåkingsdata og modellering viser en nedgang i smittespredning siste to uker.

  Publisert

 46. 17 nye covid-19-dødsfall registrert hos FHI i uke 47-49

  Det er registrert 17 nye dødsfall i Folkehelseinstituttets statistikk som publiseres onsdag. Dette skyldes ikke 17 dødsfall siste døgn, men en kombinasjon av sen innrapportering og oppdaterte tall.

  Publisert

 47. Enda flere områder blir røde i Finland

  Bare reisende fra tre områder i Finland unngår innreisekarantene til Norge dersom regjeringen følger FHIs anbefaling om innreisekarantene denne uka.

  Publisert

 48. Flere av de for tidligst fødte overlever det første året

  Rundt halvparten av barna som ble født så tidlig som i uke 23 i svangerskapet, overlevde det første året. Det viser 2019-statistikken fra Medisinsk fødselsregister.

  Publisert

 49. Regelmessig testing av ansatte ved sykehjem

  Som et tiltak for å beskytte de med høyest risiko for alvorlig forløp av covid-19, anbefaler FHI at det i områder med mye pågående smitte tilbys regelmessig test til personell i sykehjem.

  Publisert

 50. Risikorapport 30. november 2020: Vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll

  De neste seks månedene vil det være vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll lokalt, regionalt eller nasjonalt, ifølge siste risikorapport fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 51. Fugleinfluensa påvist hos villfugl i Norge

  Fugleinfluensa er påvist hos to gjess funnet i Rogaland. Veterinærinstituttet har analysert prøver fra fuglene, som viser høypatogen fugleinfluensa A(H5N8).

  Publisert Oppdatert

 52. Etterregistrering av dødsfall

  Det er registrert 12 nye dødsfall på vår statistikk fredag. Dette skyldes ikke at vi har hatt 12 dødsfall siste døgn.

  Publisert

 53. Ukerapport for uke 47 - covid-19

  Overvåkingsdata og modellering viser betydelig smittespredning de siste ukene.

  Publisert

 54. FHI anbefaler flere endringer i innreisekarantene for Finland denne uka

  FHI anbefaler flere endringer i innreisekarantene for Finland denne uka.

  Publisert

 55. Skolebarn bør prioriteres i kollektivtransporten

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har oppdatert smittevernveilederen for kollektivtransport. Det presiseres blant annet at skolebarn bør prioriteres om det er fullt og passasjerer må avvises.

  Publisert

 56. Mange ulike kjemikalier går gjennom kroppen hver dag

  Hver dag får vi i oss mange kjemikalier fra mat, kosmetikk, sjampo og andre hudpleieprodukter. I Euromix-studien hadde mer enn 9 av 10 deltakere blant annet fått i seg 8 ulike plastmyknere.

  Publisert

 57. Viderefører anbefaling om bruk av munnbind i samfunnet

  FHI har oppdatert kunnskapsgrunnlaget for bruk av munnbind. Anbefalingen om bruk av munnbind i situasjoner hvor avstand ikke kan opprettholdes når smitterisikoen tilsier det videreføres.

  Publisert

 58. Smittevernråd for julehandel

  Det nærmer seg desember og mange starter med julehandelen nå. Folkehelseinstituttet har samlet et knippe smittevernråd slik at både kunder og handelsstanden kan gjennomføre julehandelen på en måte som

  Publisert

 59. Melding om at et barn døde i dag av covid-19-relatert sykdom

  Haukeland universitetssykehus meldte i dag om et covid-19-dødsfall hos et barn. Barnet hadde annen alvorlig sykdom i tillegg.

  Publisert

 60. Covid-19: Rapport for uke 46

  Det ble meldt om 3994 nye smittetilfeller av covid-19 i uke 46. Det er fortsatt store geografiske variasjoner i forekomst både mellom og innad i fylker.

  Publisert Oppdatert

 61. FHI anbefaler innreisekarantene for nytt område i Finland

  FHI anbefaler innreisekarantene for Södra Savolax sjukvårdsdistrikt i Finland samt fjerne unntaket fra innreisekarantene for samme distrikt og regionen Jämtland i Sverige.

  Publisert

 62. Anbefaler hvem som bør prioriteres for koronavaksinering

  Risikogrupper, helsepersonell og medarbeidere i kritiske samfunnsfunksjoner bør prioriteres for koronavaksinering, anbefaler den eksterne ekspertgruppen for etikk og prioritering.

  Publisert

 63. Nå kan du se kildekoden til nye Smittestopp

  FHI har i ettermiddag lagt ut åpen kildekode for den nye Smittestopp-appen.

  Publisert

 64. Inviterer 55 000 til spørjeundersøking om korona og livskvalitet

  Om lag 55 000 personer i fire fylke blir no inviterte til ei spørjeundersøking om korona, livskvalitet og psykisk helse. Dei første får spørjeskjemaet onsdag 18. november.

  Publisert Oppdatert

 65. Færre abortar under covid-19-pandemien

  Talet på abortar har gått ned under koronaepidemien. Frå mai til august i år var det om lag 200 færre abortar per månad enn i åra 2016–2019.

  Publisert

 66. Smittevernråd ved reiser innenlands

  Reiser fra områder med mye smitte i Norge medfører risiko for spredning til innenlandsområder med lite smitte.

  Publisert

 67. Nye tall om hvor mange som har diabetes i Norge

  Nye beregninger viser at 316 000–345 000 har diabetes i Norge. Dette er situasjonen før Verdens diabetesdag som markeres den 14. november.

  Publisert

 68. Nesten ingen ungdommer røyker lenger

  I 1999 oppga 24 prosent av norske 10.-klassinger at de røykte daglig. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. I 2019 var den redusert til 2 prosent. Bare Island har færre dagligrøykende ungdom

  Publisert

 69. Covid-19: Rapport for uke 45

  Antall meldte smittetilfeller økte med 24 prosent fra uke 44 til uke 45. Økningen er mindre bratt enn de to foregående ukene da den var cirka 80 prosent.

  Publisert

 70. Færre rapporter om andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  Den andre halvdelen av oktober er det rapportert om halvparten så mange tilfeller av smittsomme sykdommer som tilsvarende periode i fjor.

  Publisert

 71. Anbefaler endringer i innreisekarantene for Færøyene og områder i Finland

  Folkehelseinstituttet anbefaler at regjeringen fjerner krav om innreisekarantene for Færøyene samt tre sjukvårdsdistrikter i Finland.

  Publisert

 72. De beste tiltakene mot barne- og ungdomskriminalitet brukes for lite

  I Norge har vi tilgang til flere av de beste tiltakene for å forebygge at barn og unge begynner med kriminalitet. Men disse benyttes i altfor liten grad.

  Publisert

 73. Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen

  Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har i dag sendt et brev til fylkesmennene om at tiltaksnivået i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen.

  Publisert

 74. Koronasmitte blant ungdom i Norge

  Parallelt med at smittespredningen øker i samfunnet ser vi at ungdom i større grad blir smittet enn tidligere. FHI har sett på hvor ungdom smittes, og tilfeller i ungdomsskole og videregående skoler.

  Publisert

 75. Risikorapport 5. november 2020: Behov for betydelig innsats for å begrense spredningen

  Situasjonen er ustabil, og det er behov for betydelig innsats for å begrense spredningen. Det viser siste risikovurdering fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 76. Covid-19: Rapport for uke 44

  Antall meldte smittetilfeller økte med 79 prosent fra uke 43 til uke 44. Økningen skjer i alle aldersgrupper og alle fylker, men det er store geografiske variasjoner.

  Publisert

 77. Mer covid-19 i noen yrkesgrupper

  Arbeidstakere i yrker med hyppig kontakt med andre mennesker, har hatt mer covid-19 enn andre. Eksempler er sjåfører, helsepersonell og ansatte på serveringssteder.

  Publisert

 78. Covid-19: Innstramming i råd om avstand og testing

  De siste dagene er flere smittervernsråd strammet inn. Basert på økende smitte kan det forventes ytterligere innstramminger de kommende dagene.

  Publisert

 79. FHI anbefaler innreisekarantene for 3 nye sjukvårdsdistrikt i Finland

  Folkehelseinstituttet anbefaler at regjeringen innfører innreisekarantene for 3 nye sjukvårdsdistrikt i Finland. For Norden for øvrig og EU/EØS/Schengen blir det ikke foreslått endringer.

  Publisert

 80. SYSVAK-registeret viser at stadig flere over 65 år tar influensavaksine

  Andelen influensavaksinerte eldre i sesongen 2019/20 per bydels-, kommune-, fylkes- og landsnivå er nå tilgjengelig i Kommunehelsa statistikkbank.

  Publisert

 81. Sjekk luftkvaliteten i ditt område

  På vinteren blir luftforurensningen verre. Sårbare grupper er mest utsatt. Tjenesten Luftkvalitet i Norge gjør det lettere å følge med på lufta rundt deg.

  Publisert

 82. Skal følge med på koronasymptomer i befolkningen

  Folkehelseinstituttet har invitert om lag 150.000 personer i Norge til å delta i Symptometer. Dette er instituttets nye verktøy for å følge med på symptomer som kan skyldes koronavirus i befolkningen.

  Publisert

 83. Covid-19: Ukerapport for uke 43

  Det er økning i koronasmitte i de fleste fylker, og antall utbrudd er økende.

  Publisert

 84. Endringer i unntak fra karanteneplikten § 6 c for utenlandske arbeidstakere

  Det vil ikke lenger være unntak fra karanteneplikten ved innreise for områder med særlig høyt smittepress.

  Publisert

 85. Anbefaler endringer i innreisekarantene for områder i Finland

  Folkehelseinstituttet anbefaler at regjeringen innfører innreisekarantene for fire nye sjukvårsdistrikter i Finland.

  Publisert

 86. Økende cannabisbruk blant ungdom

  Antallet 10-klassinger som sier de har prøvd cannabis øker. Færre tror det er stor skade forbundet med bruken.

  Publisert

 87. Begrenset tilgang på pneumokokkvaksine

  Kun et begrenset antall doser av pneumokokkvaksinen Pneumovax er tilgjengelig i 2020, og på kort sikt har derfor ikke FHI tilstrekkelig antall doser til alle som anbefales vaksinen.

  Publisert

 88. Snart tomt for influensavaksine fra Folkehelseinstituttet

  På grunn av koronapandemien har det vært rekordhøy etterspørsel etter influensavaksine i målgruppene for vaksinasjon. Det nødvendig å rasjonere ut de siste dosene for at flest mulig mottakere skal få.

  Publisert

 89. Sju av ti rogalendinger positive til koronavaksine

  Nærmere 70 prosent av de spurte i en fylkeshelseundersøkelse for Rogaland er positive til å ta vaksine dersom de blir anbefalt å ta den. Rundt 14 prosent svarer nokså eller svært usannsynlig.

  Publisert

 90. Endring i reiseråd for regionen Kalmar i Sverige

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til regionen Kalmar i Sverige.

  Publisert

 91. Vannbårent campylobakter-utbrudd på Askøy i 2019

  Resultater fra utbruddet er publisert i det europeiske smitteverntidsskriftet «Eurosurveillance».

  Publisert Oppdatert

 92. Økt bruk av sterke smertestillende medisiner med opioider

  Nesten halvparten av pasientene som får opioider på blå resept mot kroniske smerter, blir langvarige brukere, og flere får høyere doser enn anbefalt, viser en ny studie fra FHI.

  Publisert

 93. Ukerapport for uke 42

  Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen.

  Publisert

 94. Startskudd for en ny nasjonal folkehelseundersøkelse

  I dag blir 22 000 personer i Norge invitert på SMS og/eller e-post til å delta i «Den nasjonale folkehelseundersøkelsen».

  Publisert

 95. FHI anbefaler at Kalmar blir rødt

  Folkehelseinstituttet anbefaler at regjeringen innfører innreisekarantene for regionen Kalmar i Sverige. For Norden for øvrig og EU/EØS/Schengen blir det ikke foreslått endringer.

  Publisert

 96. Selskapet Netcompany skal utvikle app for digital smittesporing

  Utviklerne bak danske Smittestop skal utvikle den norske appen for digital smittesporing.

  Publisert

 97. Ny app gjenbruker navn

  Navnet Smittestopp gikk av med seieren i en avstemning om hva som bør være navnet på den nye appen for digital smittesporing.

  Publisert

 98. Lite koronasmitte i barnehage og skole

  Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet viser at det er få smittetilfeller med korona i barnehager og på skoler i Norge. Funnene er i tråd med erfaringer fra andre land.

  Publisert

 99. Endring i reiseråd for enkelte områder i Finland

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til seks sykehusdistrikter i Finland.

  Publisert

 100. Årsrapport 2019: Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

  Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virusinfeksjoner.

  Publisert

 101. Folkehelseinstituttet endrer presentasjon av data om testaktivitet i Norge

  Fra og med denne uken har Folkehelseinstituttet endret sin presentasjon av testaktivitet for SARS-CoV-2 i Norge.

  Publisert

 102. Status covid-19 uke 41

  Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå i Norge i uke 41. Det har vært en økning i antallet meldte smittede siden slutten av august, og det er store geografiske variasjoner.

  Publisert

 103. Revidert mal for smittevernveileder – bransjestandard

  Folkehelseinstituttet har revidert malen som bransjer, tjenester og organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere eller bransjestandarder tilpasset deres aktivitet.

  Publisert

 104. FHI vil at befolkningen avgjør nytt navn på smitteapp

  Hva skal den nye appen som overtar for Smittestopp hete? FHI utlyser i dag en avstemning om tre navnealternativer. Hele befolkningen kan delta, og vinnernavnet blir offentliggjort mandag 19. oktober.

  Publisert

 105. Nedgangen for andre smittsomme sykdommer enn covid-19 fortsetter

  Tendensen til at det rapporteres færre andre smittsomme sykdommer en covid-19 under pandemien fortsetter.

  Publisert

 106. Anbefaler endringer i innreisekarantene for nye områder i Finland

  Folkehelseinstituttet anbefaler at regjeringen innfører innreisekarantene for seks nye sjukvårsdistrikter i Finland.

  Publisert

 107. Ny variant av koronavirus bidro til utbruddet blant passasjerer på bussreise og deres nærkontakter

  Virusvarianten bidrar til å forstå dynamikken i utbruddet.

  Publisert

 108. Cannabis kan gi lavere fødselsvekt

  Langvarig bruk av cannabis under svangerskapet kan føre til lavere fødselsvekt hos nyfødte, viser en fersk studie basert på data fra Den norske mor-, far- og barnundersøkelsen (MoBa) ved FHI.

  Publisert

 109. Revidert veileder for smittevern i idretten

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idretten.

  Publisert

 110. Nitrogendioksid forverrer helsa ved lave nivåer

  Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet senker luftkvalitetskriteriet for nitrogendioksid (NO2) etter en gjennomgang av forskningen om helseeffektene.

  Publisert

 111. Ny risikorapport: Høy risiko for lokale utbrudd

  Hele samfunnet må forberede seg på å bekjempe lokale utbrudd utover høsten.

  Publisert

 112. Normalt svangerskap og fødsel for innlagte kvinner med covid-19

  I alt 17 gravide kvinner med positiv test for covid-19 var innlagt i sykehus i perioden fra mars til juni 2020. Foreløpige resultater viser at det gikk bra med både kvinnene og barna deres.

  Publisert

 113. Noe kortere liggetid på barsel under starten av pandemien

  Kvinnene har noe kortere liggetid på barselavdeling. For øvrig ser det ikke ut til at pandemien har påvirket fødende kvinner og nyfødte barn.

  Publisert

 114. Endring i reiseråd for Kypros, Latvia og Liechtenstein

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Kypros, Latvia og Liechtenstein samt nye regioner i Sverige og Finland.

  Publisert

 115. Dråpesmitte er viktigst, men luftsmitte kan skje i spesielle situasjoner

  Luftsmitte med koronavirus kan skje i spesielle tilfeller, men er uvanlig. De fleste smittes med dråpesmitte, mener det amerikanske smitteverninstituttet CDC.

  Publisert

 116. Årets utvidete influensaovervåking er i gang

  Startskuddet for årets utvidete influensaovervåking skjer denne uken. FHI overvåker influensavirus hele året, men i uke 40 starter i tillegg en utvidet influensaovervåking som løper til neste vår.

  Publisert

 117. Halloween-råd

  Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt. I den anledning har vi samlet et knippe råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.

  Publisert Oppdatert

 118. Status covid-19 uke 40

  Smittespredningen av covid-19 er fortsatt relativt lav generelt i befolkningen, men det har vært økt smittespredning siden slutten av august, spesielt i Oslo.

  Publisert

 119. Hele Europa utenfor Norden kan bli rødt

  Hele Europa utenfor Norden kan bli rødt denne uka. Flere nye regioner i Sverige og Finland kan bli røde i tillegg.

  Publisert

 120. Endring i reiseråd for enkelte nordiske regioner

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til de svenske regionene Blekinge og Södermanland og den finske regionen Nyland (Uusimaa).

  Publisert

 121. Hvordan kan byer forberede seg på utbrudd?

  Byer trenger egne planer for å slå ned epidemier. Folkehelseinstituttet publisert en rapport med forslag til hvordan store byer kan forberede seg på pandemier med luftveissykdommer.

  Publisert Oppdatert

 122. Revidert veileder for smittevern i luftfarten

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i luftfarten.

  Publisert

 123. Status covid-19 uke 39

  Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen, men smittespredningen har økt de siste ukene (mellom 717–776 i ukene 36–39).

  Publisert

 124. Fortsatt nedgang for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  Tendensen til at det under pandemien rapporteres om færre andre smittsomme sykdommer enn covid-19 holder seg.

  Publisert

 125. Anbefaler endringer i innreisekarantene for regioner i Norden

  FHI anbefaler innreisekarantene for tre regioner i Norden og at reisende fra den finske regionen Päijät-Häme skal unntas innreisekarantene. For EU/EØS/Schengen blir det ikke foreslått endringer.

  Publisert

 126. Starter arbeid med ny løsning for digital smittesporing

  Folkehelseinstituttet starter arbeidet med ny app for digital smittesporing. Løsningen vil være basert på Apple og Google sitt rammeverk.

  Publisert

 127. Smittevernveilederen for idrett er revidert

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idrett.

  Publisert

 128. UDs globale reiseråd forlenges – endringer i Norden og Europa

  Det globale reiserådet forlenges fra 1. oktober til 15. januar. For EØS/Schengen-området fraråder UD fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for.

  Publisert

 129. 3 nye dødsfall – fordeler seg på de siste tre ukene

  FHI melder 24.09.2020 om tre nye koronarelaterte dødsfall. Dødsdato for dødsfallene fordeler seg på uke 37, 38 og 39.

  Publisert

 130. Salget av smertestillende og betennelsesdempende økte under pandemien

  Salget av reseptfrie pakninger av paracetamol og ibuprofen økte i begynnelsen av koronapandemien, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. En mulig forklaring er hamstring.

  Publisert

 131. Status covid-19 uke 38

  Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå nasjonalt, selv om det har økt de siste ukene. Det viser overvåkingsdata og modellering fra Folkehelseinstituttets oppdaterte ukerapport. 

  Publisert

 132. Litauen og Island kan bli røde denne uka

  Litauen og Island kan bli røde denne uka. I tillegg anbefaler FHI innreisekarantene for en svensk region og to finske regioner.

  Publisert

 133. Å sette i gang fødsel i uke 41 kan redusere risiko hos nyfødte

  Å sette i gang fødselen ved 41 uker ser ut til å redusere risikoen for komplikasjoner hos nyfødte, uten at det øker risikoen hos kvinnene. Det viser en ny kunnskapsoppsummering.

  Publisert

 134. Lavere dødelighet i Norge for noen sykdommer under pandemien

  Det er ingen tegn til flere døde de tre første månedene av koronapandemien enn tidligere år. Foreløpige tall viser færre registrerte dødsfall av hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer.

  Publisert

 135. Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom

  For de aller fleste covid-19-assosierte dødsfall er det rapportert kronisk sykdom ved siden av. Det viser foreløpige tall fra Dødsårsaksregistret de tre første månedene av pandemien.

  Publisert

 136. Oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind

  FHI og Helsedirektoratet anbefaler fortsatt bruk av munnbind på kollektivtrafikk i Oslo der man ikke kan holde minst en meters avstand.

  Publisert

 137. Endring i reiseråd for Estland, og enkelte nordiske regioner

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Estland, regionen Södra Savolax (Etelä-Savo) i Finland samt til regionene Sjælland og Nordjylland i Danmark.

  Publisert

 138. Ny tålegrense for fluorerte stoffer

  En ny tålegrense er fastsatt for fluorerte stoffer. Dette er stoffer som finnes som forurensning i mat og drikke og i en lang rekke produkter som for eksempel skismøring.

  Publisert

 139. Stadig flere overlever en sykehusinnleggelse

  Det er små, men viktige forbedringer i overlevelsen ved norske sykehus. Det er størst bedring ved hjerneslag, tett fulgt av førstegangs hjerteinfarkt – men for hoftebrudd er det ingen framgang.

  Publisert

 140. Astma og kols drar opp reinnleggelser i sykehus

  Ved astma/kols legges mer enn hver fjerde pasient inn igjen i sykehuset innen 30 dager etter utskriving. Økningen i reinnleggelser fra 2015 til 2019 skyldes i stor grad denne sykdomsgruppen.

  Publisert

 141. Fortsatt relativ lav smittespredning nasjonalt tross flere lokale utbrudd

  Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå nasjonalt. Men antall meldte tilfeller de siste to ukene er på et betydelig høyere nivå enn det har vært gjennom sommeren.

  Publisert

 142. Estland kan bli rødt denne uka, Polen går mot gult

  FHI anbefaler at Estland blir rødt, Polen, Island og Liechtenstein blir gule, og foreslår også endringer i svenske, danske og finske regioner denne uka.

  Publisert

 143. Mange – men ikke alle, har god livskvalitet

  Livskvaliteten min er god, sier de fleste nordmenn. Men rundt 16 prosent er mindre fornøyd med livet alt i alt. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 144. MSIS-rapport for august viser fortsatt nedgang i rapporterte smittsomme sykdommer

  Mellom 1. og 31. august ble 1 494 tilfeller av smittsomme sykdommer utenom covid-19, meldt til MSIS. Det var 44% færre tilfeller enn i tilsvarende periode i 2019.

  Publisert

 145. Revidert smittevernveileder for virksomheter med én-til-én-kontakt som for eksempel frisører og kroppspleie

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert smittevernveilederen for virksomheter med én-til-én-kontakt utenfor helsetjenesten, som frisører, virksomheter som tilbyr kroppspleie mv. Helse

  Publisert

 146. Revidert veileder for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i kollektivtransport, som buss, tog, trikk, t-bane, taxi mv.

  Publisert

 147. Fortsatt høy risiko for lokal spredning av covid-19

  Samfunnet må forberede seg på lokale utbrudd fremover, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 148. Oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind

  FHI anbefaler fortsatt bruk av munnbind på kollektivtrafikk i Oslo der man ikke kan holde minst en meters avstand. Vi støtter også anbefalingen om bruk av munnbind i Bergen.

  Publisert

 149. Mange sier at de bryter karanteneplikten

  Urovekkende mange sier at de bryter karanteneplikten i forbindelse med covid-19, viser en ny studie. Særlig personer uten symptomer på covid-19 sa at de ikke overholdt karanteneplikten.

  Publisert

 150. NORM/NORM-VET rapporten 2019: Fortsatt lav antibiotikabruk og resistens i Norge

  Rapporten gir en årlig status for bruk av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistens. Årets rapport bekrefter fortsatt lav forekomst av resistens – og stabil antibiotikabruk.

  Publisert

 151. Endring i reiseråd for Slovakia og Ungarn

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Slovakia og Ungarn, samt til regionene Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og Kajanaland (Kainuu) i Finland.

  Publisert

 152. Status covid-19 uke 36

  Den generelle smittespredningen av covid-19 er fortsatt lav i befolkningen. Økningen sist uke er i stor grad knyttet til kjente lokale utbrudd.

  Publisert

 153. Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler publisert i dag

  Oppvekstprofiler for alle landets kommuner og bydeler i de fire største byene er publisert i dag. Kommunene kan benyttes profilene i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø.

  Publisert

 154. Svak økning i antall tilfeller med harepest (tularemi)

  Folkehelseinstituttet har observert en svak økning i antall sykdomstilfeller med harepest rapportert til meldesystemet MSIS. Det er hittil i år meldt 73 tilfeller, flest i august til oktober.

  Publisert Oppdatert

 155. Ungarn og Slovakia kan bli røde denne uka

  Ungan og Slovakia kan bli røde denne uka. I tillegg går enkelte regioner i Sverige, Danmark og Finland mot innreisekarantene.

  Publisert

 156. Oppdatert kunnskap om barns rolle i smittespredningen av sars-CoV2

  En ny gjennomgang av kunnskapen viser at barn kan bli syke og smitte andre, men de blir sjeldnere syke enn voksne. Smitte ved skoler og i barnehager er i liten grad en driver for smitte i samfunnet.

  Publisert

 157. Endring i reiseråd for Italia og Slovenia

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Italia og Slovenia, Vatikanstaten og San Marino.

  Publisert

 158. Personer i risikogruppene og helsepersonell anbefales den årlige influensavaksinen

  Koronapandemien endrer ikke anbefalingene for influensavaksinasjon. Det er de samme målgruppene som bør ta vaksine før vinterens influensautbrudd som det har vært tidligere sesonger.

  Publisert

 159. Status covid-19 uke 35

  Oppdatert ukerapport fra Folkehelseinstituttet viser at at smittespredningen fortsatt er på et lavt nivå nasjonalt, selv om vi ser utbrudd og klynger i enkelte kommuner.

  Publisert

 160. 27.500 deltok i spørreundersøkelse om hjernehelse

  Hele 27.500 deltakere i 76 land ble med i det som trolig er den største spørreundersøkelsen om hjernehelse noensinne. Lifebrain-prosjektet og sju organisasjoner står bak studien som ledes fra FHI.

  Publisert

 161. Flere land kan bli røde mot slutten av uka

  FHI anbefaler at regjeringen innfører innreisekarantene for Italia, Vatikanstaten, San Marino og Slovenia. FHI anbefaler at innreisekarantenen for Kypros kan fjernes.

  Publisert

 162. Rask rapportering til MSIS må prioriteres av legene – avgjørende for covid-19-håndteringen

  Gjennom covid-19-pandemien har legers manglende og forsinkede rapportering til MSIS gjort at helsemyndighetene mangler avgjørende informasjon om covid-19-smitte i samfunnet.

  Publisert

 163. Oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind

  Det anbefales fortsatt bruk av munnbind på kollektivtrafikk i Oslo der man ikke kan holde minst en meters avstand.

  Publisert

 164. Endring i reiseråd for Tyskland og Liechtenstein

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Tyskland og Liechtenstein, samt regionene Kalmar og Västerbotten i Sverige.

  Publisert

 165. Status covid-19 uke 34

  Oppdatert ukesrapport fra Folkehelseinstituttet viser en svak nedgang på antall meldte smittede, til tross for betydelig økt testing de siste to uker.

  Publisert

 166. FHI anbefaler at Tyskland og Liechtenstein blir røde

  FHI anbefaler å innføre innreisekarantene for Tyskland og Liechtenstein når bestemmelsene for innreisekarantene skal besluttes denne uken.

  Publisert

 167. Jenter har et forsprang allerede før skolestart

  Førskolejentene har oftere lært å skrive og lese sammenliknet med guttene, og det er ellers store kjønnsforskjeller i jenters favør.

  Publisert

 168. Nå er det dags for sjekk av hodelus

  Helgen 28. til 30. august er den halvårlige nasjonale lusesjekken. Alle foreldre og foresatte oppfordres til å ta lusekammen fatt og sjekke barna sine for lus.

  Publisert

 169. Endring i reiseråd fra 22. august

  Hellas, Irland, Storbritannia og Østerrike går fra gult til rødt på natt til lørdag 22. august. Det samme gjelder regionen Hovedstaden i Danmark. Norrbotten i Sverige blir endret fra rødt til gult.

  Publisert

 170. Status covid-19 uke 33

  Antall personer som blir meldt med covid-19 er stabilt. I uke 33 var antall meldte tilfeller på samme nivå som uken før, til tross for en økning i antall tester på 54 prosent.

  Publisert

 171. Anbefaler at Storbritannia, Irland, Hellas og Østerrike blir røde land – region Hovedstaden i Danmark også rød

  Det har den siste tiden vært økt koronasmitte i Storbritannia, Irland, Hellas og Østerrike.

  Publisert

 172. Skolestart og barns rolle i smittespredning av covid-19

  Nye studier om barns rolle i smittespredningen av covid-19 som har tilkommet de siste månedene, styrker kunnskapen om at barn har en mindre rolle i smittespredningen enn voksne.

  Publisert

 173. Ingen endringer i råd om munnbind til helsepersonell eller andre yrkesgrupper

  Råd om munnbind fra 14. august 2020, endrer ikke anbefalingene til helse- og omsorgspersonell.

  Publisert

 174. Bruk av munnbind i skole og barnehage

  Vi anbefaler ikke bruk av munnbind på skoler. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager.

  Publisert

 175. Anbefalinger knyttet til munnbind

  I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer ved økende smitte.

  Publisert

 176. Ny risikovurdering om covid-19-epidemien: Norge vil få lokale smitteutbrudd

  Det er økende smittespredning av covid-19 i befolkningen både i Norge og Europa. I rapporten fremgår det at Folkehelseinstituttet ikke ser noen tegn til landsomfattende oppblussing av epidemien.

  Publisert

 177. Kvalitetssikring av tidligere tall – ingen nye dødsfall siste døgn

  FHI har foretar jevnlig kvalitetssikring av sine overvåkningsdata.

  Publisert

 178. Ber folk om å la skoleelever få gå først på bussen

  Folkehelseinstituttet oppfordrer voksne som ikke har arbeid i kritiske samfunnsfunksjoner til å vike for skoleelever på kollektivtransport.

  Publisert

 179. Publisering av informasjon om offentlig kommunikasjon hvor personer kan ha blitt utsatt for covid-19

  Fra onsdag 12. august 2020 vil Folkehelseinstituttet publisere informasjon om offentlig kommunikasjon hvor personer kan ha blitt utsatt for covid-19.

  Publisert

 180. Status covid-19 uke 32

  Økningen i antall personer som blir meldt smittet med covid-19 fortsetter. Selv om smittespredningen i Norge fortsatt er på et lavt nivå, er Folkehelseinstituttet bekymret for utviklingen.

  Publisert

 181. Endringer i reiseråd fra 15. august

  Fra lørdag 15 august krever regjeringen innreisekarantene for reisende fra fem nye land i EU/EØS, i tillegg til reisende fra Færøyene, seks regioner i Sverige og to regioner i Danmark.

  Publisert

 182. Metodevurdering av blodprøvebaserte tester ved svangerskapsforgiftning

  Blodbaserte tester kan muligens forutsi risikoen en gravid kvinne har for å utvikle svangerskapsforgiftning. Nå er testene metodevurdert av FHI for å se om de bør brukes i klinisk praksis.

  Publisert

 183. Flere får påvist smittsomme sykdommer nå enn i vår

  Flere fikk påvist en annen smittsom sykdom enn covid-19 de siste 16 dagene i juli enn i tilsvarende rapporteringsperioder i april og mai.

  Publisert

 184. Anbefaler at Polen, Malta, Island, Kypros og Nederland blir røde land

  Det har den siste tiden vært økt koronasmitte i Polen, Malta, Island, Kypros og Nederland.

  Publisert

 185. Nye testkriterier for covid-19

  Fra onsdag 12. august 2020 vil det innføres nye testkriterier for covid-19.

  Publisert

 186. Lite risiko for smitte for passasjerer på Seadream I

  4. august ble passasjerer som var om bord på seilingen til Seadream I, med ankomst Tromsø 2. august 2020, informert om at en av passasjerene hadde fått påvist positiv covid-19 prøve etter hjemkomst til Danmark. Det medførte at alle passasjerer på denne seilasen skulle gjennomføre 10 dagers karantene.

  Publisert

 187. Kommuner som opplever utbrudd, kan få bistand av Folkehelseinstituttet

  Når en kommune opplever et utbrudd av covid-19, kan eksperter fra Folkehelseinstituttet bistå kommunelegen med å vurdere hvor omfattende utbruddet er og hvilke tiltak som bør settes inn.

  Publisert

 188. Minner om smittevernrådene for arrangement

  Folkehelseinstituttet vil minne om smittevern for sosiale sammenkomster for å hindre utbrudd av covid-19.

  Publisert

 189. Anbefaling om munnbind under hjemreise for personer som kommer fra røde land

  Personer som ankommer Norge fra røde land bør beholde munnbindet på til de er hjemme i karantene.

  Publisert

 190. 62 personer nå bekreftet smittet i utbruddet på Hurtigruten

  De nyeste testresultatene viser at 41 av mannskapet og 21 av passasjerene som har vært på de to seilasene med Hurtigruten er smittet.

  Publisert

 191. Endringer i reiseråd fra 8. august

  Smitte har økt i Frankrike, Tsjekkia, Sveits og Monaco. Fra natt til lørdag kreves derfor regjeringen innreisekarantene for de som kommer fra disse landene. Det er også endringer for svenske regioner.

  Publisert

 192. Smittede personer har reist med Color Line mellom Hirtshals og Kristiansand

  Color Line har blitt varslet av Folkehelseinstituttet om at noen av deres passasjerer på to turer med SuperSpeed 1 fra Hirtshals til Kristiansand i ettertid har testet positivt for covid-19.

  Publisert

 193. 53 personer nå bekreftet smittet i utbruddet på Hurtigruten

  De nyeste testresultatene viser at 37 av mannskapet og 16 av passasjerene som har vært på de to seilasene med Hurtigruten er smittet.

  Publisert

 194. Status covid-19 uke 31 – for perioden 27.juli–2.august 2020

  Fortsatt er smittespredningen i Norge på et lavt nivå, men de siste ukenes økning i antall utbrudd gjør at Folkehelseinstituttet er bekymret for utviklingen framover.

  Publisert

 195. Cruiseskipet Seadream I settes i karantene i Bodø

  Cruiseskipet Seadream I kan ha covid-19 smitte ombord, og skipet er nå dirigert til Bodø.

  Publisert

 196. 44 personer nå bekreftet smittet i utbruddet på Hurtigruten

  De nyeste testresultatene viser at 35 av mannskapet og 9 av passasjerene som har vært på de to seilasene med Hurtigruten er smittet.

  Publisert

 197. Polen fortsatt grønt mot slutten av uka, Frankrike kan bli rødt

  Polen blir likevel trolig fortsatt grønt mens Frankrike kan bli rødt når FHI leverer sine vurderinger om smittesituasjonen i Europa mot slutten av uka.

  Publisert

 198. Til sammen 39 personer bekreftet smittet i utbruddet på Hurtigruten

  Foreløpige testresultater viser at 34 av mannskapet og 5 av passasjerene på de to seilasene med Hurtigruten er smittet.

  Publisert

 199. Sveits, Tsjekkia og Polen kan bli "røde" mot slutten av uka

  Det har den siste tiden vært økt koronasmitte i Sveits og Tsjekkia, og trenden er økende også i Polen. FHI anbefaler at Sveits og Tsjekkia blir «røde», og at Polen vurderes.

  Publisert

 200. 69 kommuner berørt av koronautbruddet på Hurtigruten

  FHI har varslet 69 kommuner om å følge opp i underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med MS Roald Amundsen som er berørt av koronasmitte.

  Publisert

 201. FHI bistår i smittesporingen ved koronasmitte på Hurtigruten

  Folkehelseinstituttet bistår i smittesporingen på Hurtigruten. Smittesporingen gjelder to seilaser. Passasjerer på begge seilasene må i karantene.

  Publisert

 202. Endringer i karanteneregler for Belgia

  På grunn av økningen av smitte i Belgia den siste tiden har regjeringen nå besluttet å endre landets status fra grønt til rødt.

  Publisert

 203. Status covid-19 uke 30 – for perioden 20.-26. juli

  Spredningen av koronavirus er fortsatt lav i Norge. Samtidig har det vært en liten økning i forbindelse med at flere reiser til utlandet, viser ukerapporten for 20.-26. juli fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 204. Hemolytisk uremisk syndrom forårsaket av E. coli

  FHI ble i forrige uke varslet om et tilfelle med den alvorlige nyresykdommen hemolytisk uremisk syndrom (HUS) hos et barn under 2 år bosatt i Oslo kommune. Barnet døde mens det var innlagt på sykehus.

  Publisert

 205. Økt smitte i Belgia

  Det har den siste tiden vært økning av smitte i Belgia. Det betyr at landet kan bli «rødt» i slutten av uka dersom situasjonen ikke endrer seg.

  Publisert

 206. Juli: Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  Færre blir nå rammet av smittsomme sykdommer, men det er økte sommertall for flåttbåren borreliose og «magesjau ».

  Publisert

 207. Karanteneplikten for reiser – oppdatering for Norden og EU/EØS/Schengen-land

  Fra 25. juli går Spania fra grønn til rød status, mens Ungarn går fra rødt til grønt. I Sverige åpnes det opp for fire nye regioner hvor reisende slipper karantene ved innreise til Norge.

  Publisert

 208. Status covid-19 for uke 29 - perioden fra 13. til 19. juli

  Den siste uken var antall meldte tilfeller det laveste som hittil er registrert i Norge - 52 tilfeller. Det har imidlertid vært en liten økning i antallet som er smittet i utlandet.

  Publisert

 209. Økt smitte i Spania

  Det har den siste tiden vært økning av smitte i nordlige regioner i Spania. Det betyr at Spania kan bli "rødt" i slutten av denne uka dersom det ikke skjer endringer de nærmeste dagene.

  Publisert

 210. Status covid-19 uke 28 - fra 6.-12. juli

  Spredningen av koronavirus er fortsatt lav i Norge. Det viser ukerapporten for 6. - 12. juli fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 211. Råd ved servering av buffetmat

  Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Mattilsynet har laget smittevernråd til virksomheter som tilbyr matservering fra buffet, etter at forbudet mot slik servering er opphevet.

  Publisert

 212. Juni: Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

 213. Grenseåpning i forbindelse med Covid-19

  Regjeringen har vedtatt hvilke land som unntas for innreisekarantene ved innreise til Norge, fra 15. juli.

  Publisert

 214. Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten har over 100 abonnenter

  Kommunelegene og fylkeslegene kan nå følge med på trender for covid-19, luftveisinfeksjoner og mage-tarm-infeksjoner for sin kommune og andre kommuner og fylker.

  Publisert

 215. Status covid-19 uke 27 - fra 29. juni – 5. juli

  Ytterligere nedgang i smittespredning av covid-19 i Norge. Det viser ukerapporten for 29. juni – 5. juli fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 216. FHI har mottatt vedtak om midlertidig forbud

  Folkehelseinstituttet (FHI) mottok mandag 6. juli vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.

  Publisert

 217. Raskere koronasvar via Helsenorge.no og kjernejournal

  Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal.

  Publisert

 218. Ny risikovurdering om covid-19-epidemien: Norge vil få lokale smitteutbrudd

  Det er fortsatt lite smittespredning av covid-19 i befolkningen i Norge. De fleste kommunene har ikke hatt meldte smittede de siste ukene.

  Publisert

 219. Teknologi og arbeidsplassen viktige for språkopplæring

  Bruk av teknologiske hjelpemidler, opplæring på arbeidsplassen og gjennom praksis kan være nyttige og verdifulle tiltak for andrespråksopplæring. Det viser en systematisk kartleggingsoversikt fra FHI.

  Publisert

 220. Ferdigvasket babyspinat og spinat er trolig kilden til utbruddet med Yersinia enterocolitica

  Smittekilden til det nasjonale utbruddet med Yersinia enterocolitica serogrupp3 er trolig et ferdigvasket salatprodukt som innholder babyspinat eller spinat.

  Publisert

 221. Små endringer i livskvaliteten under koronaepidemien

  Det er litt færre voksne som føler seg ensomme, men flere som finner lite mening med de gjør i hverdagen under koronaepidemien. Det viser en undersøkelse fra Nordland og Agder.

  Publisert

 222. Om lag 1 prosent av befolkningen har vært smittet av det nye koronaviruset

  Om lag 1 prosent av Norges befolkning har antistoffer mot det nye koronaviruset SARS-CoV-2 som gir sykdommen covid-19, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 223. Oppdatert kart over Norden

  Kartet over karanteneplikt ved reiser i Norden er nå oppdatert. Karanteneplikt gjelder for hele Sverige, inkludert Gotland.

  Publisert

 224. Bør man screene for abdominalt aortaaneurisme?

  Screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos 65-årige menn kan redusere dødeligheten og antall akuttoperasjoner. Det viser en ny metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 225. Seksuelt overførbare infeksjoner i 2019

  Den bekymringsfulle utviklingen av gonoré- og syfilistilfeller vedvarer. Klamydiatallene øker, særlig blant unge. Antall påviste hivtilfeller fortsetter imidlertid å gå ned, viser årsrapport fra FHI.

  Publisert

 226. Status covid-19 uke 25 - fra 15. til 21. juni

  Spredningen av koronavirus er fortsatt lav i Norge. Det viser ukerapporten for 15. - 21. juni fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 227. FHI har svart Datatilsynet om Smittestopp

  Folkehelseinstituttet svarte i går Datatilsynet på varselet om vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.

  Publisert

 228. Nye data om helsetilstanden til 19-årige menn oppdaget i historiske militære helsepapirer

  Helseopplysninger fra sesjon for menn født i 1950 har ligget godt bevart i brune bokser på Riksarkivet, men nå er de digitalisert og overført til Forsvarets helseregister.

  Publisert

 229. Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  I første halvdel av juni ble det meldt om 385 tilfeller av smittsomme sykdommer utenom covid-19. I tilsvarende periode i 2019 var antallet 1048.

  Publisert

 230. Smitteverntiltak for utenlandske helsearbeidere og for helsearbeidere som får unntak fra karanteneplikt

  Folkehelseinstituttet har følgende råd om smittevern når personer fra andre land skal arbeide i norske helsetjenester, og når helsearbeidere får unntak fra karanteneplikt.

  Publisert

 231. Status covid-19 uke 24 – fra 8. til 14. juni

  Spredningen av koronavirus er fortsatt lav i Norge. Det viser ukerapporten for 8.–14. juni fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 232. Eldre har bedre hørsel nå enn for 20 år siden

  Spesielt menn i alderen 60 – 70 år har nå bedre hørsel enn menn i samme aldersgruppe for 20 år siden, viser tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

  Publisert

 233. FHI stopper all innsamling av data i Smittestopp

  FHI sletter alle data fra appen Smittestopp og stopper inntil videre innsamling av data etter varsel om forbud fra Datatilsynet.

  Publisert

 234. Utbrudd av yersiniose

  FHI har oppdaget økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica O3. Utbruddsetterforskning skjer i samarbeid med kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

  Publisert Oppdatert

 235. Ny risikovurdering om covid-19-epidemien: Fare for økt smitte i sommer

  Folkehelseinstituttet er bekymret for økt smitte på store arrangementer i sommer og frykter betydelige lokale utbrudd. Det viser den niende risikovurderingen fra Folkehelseinstituttet publisert i dag.

  Publisert

 236. Avstanden mellom oss har blitt mindre

  Stadig flere av oss er nær andre personer, og skiftet skjedde spesielt rundt 10. mai. Det viser foreløpige tall fra Smittestopp om hvordan folk beveger seg i forhold til hverandre.

  Publisert

 237. Status covid-19 uke 23

  Den samlede overvåkingen av ovid-19 viser at det fortsatt er lav spredning i Norge. Oslo har en økning i antall rapporterte smittede sist uke.

  Publisert

 238. Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  I andre halvdel av mai ble det meldt om 354 tilfeller av smittsomme sykdommer andre enn covid-19. Dette er 57 prosent færre enn i tilsvarende periode i 2019.

  Publisert

 239. Ny undersøkelse om helserelaterte spørsmål blant menn som har sex med menn (msm) i Norge – EMIS-2017

  Hovedformålet med undersøkelsen er å øke kunnskapen om msm sin seksuelle og psykiske helse, risikoatferd, rusbruk, sosial støtte og bruk av helsetjenester.

  Publisert

 240. Fra læringsnettverk til 49 land

  Gjennom satsingen Gode pasientforløp samarbeider KS og Folkehelseinstituttet for en retningsendring hvor pasienten stilles spørsmålet: Hva er viktig for deg?

  Publisert

 241. Hva innebærer de nye karantenereglene fra 1. juni?

  Når en person blir syk med covid-19, skal alle nærkontaktene følges opp i 10 dager. Det nye er at vi nå har to hovedgrupper nærkontakter som følges opp forskjellig.

  Publisert

 242. Nytt digitalt verktøy skal gjøre smittesporingen enklere for kommunene

  Norske kommuner har fått et nytt smittesporingsverktøy til bruk mot koronavirus.

  Publisert

 243. Nesten 300 rakk ikke fram til fødeklinikken i tide

  I 2019 var det under 300 fødende som ikke rakk fram til fødeklinikken i tide, og som fødte utenfor institusjon. Andelen er den laveste på de siste 20 år, men dette gjelder ikke alle fylker.

  Publisert

 244. Tre av ti fødende i Norge er født i utlandet

  Om lag 30 prosent av de som fødte barn i Norge i 2019 var født i utlandet. Andelen keisersnitt varierer med landbakgrunn, viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister.

  Publisert

 245. Stadig flere fødsler settes i gang kunstig

  Mer enn hver 4. fødsel settes i gang med medikamenter eller andre metoder på grunn av blant annet overtidig svangerskap eller svangerskapsforgiftning. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister.

  Publisert

 246. Status covid-19 uke 22

  Nedgangen i nye rapporterte smittede fortsetter. Sist uke meldte 26 kommuner om nye smittede. Det viser ukesrapporten for uke 22 fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 247. Svar til Datatilsynet om Smittestopp

  FHI sendte 1. juni en redegjørelse til Datatilsynet om appen Smittestopp. Redegjørelsen er svar på spørsmål Datatilsynet har stilt som en del av deres kontrollarbeid med appen.

  Publisert

 248. Nye veiledere for barnehager og skoler

  Helsedirektoratet publiserte i dag nye veiledere for barnehager og skole. Det faglige innholdet er levert av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 249. Nye karanteneregler fra mandag 1. juni

  I dag offentliggjorde regjeringen nye karanteneregler. De nye reglene vil gjelde fra 1. juni.

  Publisert

 250. Åpner for trening i barne- og ungdomsidrett

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idretten. Fra 1. juni åpnes det for trening i barne- og ungdomsidretten.

  Publisert

 251. Oppretter et beredskapsregister for covid-19

  Folkehelseinstituttet har etablert Beredskapsregisteret for covid-19 for å få løpende oversikt over epidemien i Norge og kunnskap om utbredelse, årsakssammenhenger og konsekvenser av den.

  Publisert

 252. Mindre sukker, mer frukt og grønt blant norske småbarn

  Norske småbarn spiser sunnere nå enn før, viser ferske undersøkelser.

  Publisert

 253. Nye anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

  Det må, så langt det er mulig under koronaepidemien, legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Besøkene vurderes og avtales på forhånd.

  Publisert

 254. Status covid-19: Nedgangen i nye rapporterte smittede fortsetter

  Gradvis gjenåpning av samfunnet har så langt ikke gitt økning i smitte. Det viser ukesrapporten for uke 21 fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 255. Oppdrag til Folkehelseinstituttet om å etablere Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag fra regjeringen å utarbeide et program for å dekke akutte kunnskapsbehov i forbindelse med koronaepidemien.

  Publisert

 256. Unødvendig å teste store grupper av friske ved lite koronasmitte

  Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å teste store grupper av friske mennesker, for eksempel alle ansatte i en bedrift, for covid-19.

  Publisert

 257. FHI har mottatt rapport fra ekspertgruppen om Smittestopp

  FHI mottok onsdag den endelige rapporten fra ekspertgruppen som har gjort en gjennomgang av Smittestopp.

  Publisert

 258. Ny risiko- og responsrapport om covid-19-epidemien

  I dag publiserer FHI den åttende risikovurderingen siden koronavirusutbruddet startet i januar. Rapporten inneholder oppdatert kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons om epidemien i Norge.

  Publisert

 259. Status for covid-19 i uke 20

  Mer enn 9 av 10 kommuner hadde ingen nye tilfeller siste uke. Bare 9 personer ble lagt inn i sykehus på grunn av koronavirussykdom (covid-19).

  Publisert

 260. Smittevernråd for ferie og reiser

  Nye smittevernråd for ferie og reiser ble publisert i dag. Husk at du fremdeles må unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

  Publisert

 261. Differensierte råd til risikogrupper

  FHI gjør regelmessig vurderinger basert på oppdatert kunnskap om de som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Aldersgrupper og underliggende sykdom har betydning for de oppdaterte rådene.

  Publisert

 262. Under 2 prosent har korona-antistoff i blodet

  Blodprøver frå ei ny gruppe med 480 personar bekreftar at det er under 2 prosent som har antistoff mot koronavirus i blodet.

  Publisert

 263. Varslet vedtak om pålegg fra Datatilsynet

  FHI mottok fredag varsel om vedtak om pålegg fra Datatilsynet knyttet til appen Smittestopp.

  Publisert

 264. Mulighet for elektronisk innmelding av smittsomme sykdommer

  Folkehelseinstituttet har utviklet et elektronisk skjema til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Hensikten er å få en mer sanntidig oversikt over den epidemiologiske situasjonen i Norge.

  Publisert

 265. Status for covid-19 i Norge uke 19

  Det er fortsatt lav smittespredning av koronavirus i Norge, viser den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 266. Rettleiar for idrett under covid-19-epidemien

  Ein ny rettleiar for idrett under covid-19-epidemien er utarbeidd av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 267. Stigma en barriere ved legemiddelassistert rehabilitering

  Stigma – å føle seg stemplet – er en barriere for å oppsøke eller forbli i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viser en systematisk oversikt over kvalitativ forskning fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 268. Reviderte veiledere for smittevern i barnehager, barneskoler og ungdomskolen og videregående skole

  Veiledere for smittevern i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole er i dag reviderte.

  Publisert

 269. Ny risiko- og responsrapport om covid-19-epidemien

  I dag publiserer Folkehelseinstituttet den sjuende risikovurderingen siden koronavirusutbruddet startet i januar.

  Publisert

 270. Vi treng fleire Smittestopp-brukarar

  FHI treng fleire aktive Smittestopp-brukarar. Færre sendte nemleg data frå Smittestopp-appen inn til Folkehelseinstituttet denne veka opp mot sist veke.

  Publisert

 271. Truleg berre ein liten andel som har vore smitta av koronavirus i Noreg

  Blodprøver frå nesten 400 personar i Oslo-området viser at færre enn 2 av 100 har antistoff mot koronavirus.

  Publisert

 272. Lav smittespredning i Norge

  Smittespredningen av koronavirus er lav i befolkningen, viser siste ukerapport fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 273. 1 av 5 deler data fra Smittestopp-appen med Folkehelseinstituttet

  Hver femte person deler Smittestopp-data med Folkehelseinstituttet. I de tre testkommunene Drammen, Trondheim og Tromsø er andelen noe høyere.

  Publisert

 274. Testkriterier utvides ytterligere

  Testkapasiteten i Norge har økt formidabelt de siste ukene. Derfor utvides lista over de som er prioritert for testing for koronavirus-sykdom (covid-19).

  Publisert

 275. Status koronasmitte onsdag 29. april 2020

  Totalt 7 667 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 276. Nasjonal laboratoriedatabase for covid-19 på plass

  Folkehelseinstituttet og laboratoriene i Norge har på rekordtid etablert en laboratoriedatabase for prøvesvarene på covid-19. Laboratoriene slipper heretter å sende daglige rapporter på e-post.

  Publisert

 277. Status koronasmitte tirsdag 28. april 2020

  Totalt 7 605 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 278. Nye anbefalinger for valg av europeiske metodevurderinger

  Det bør etableres et felles europeisk varslingssystem om nye legemidler og medisinsk utstyr, foreslår en felleseuropeisk arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 279. Status koronasmitte mandag 27. april 2020

  Totalt 7 533 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 280. Drammen, Tromsø og Trondheim tester varsling med Smittestopp

  I dag starter utprøving av varslingsfunksjonen i Smittestopp-appen. Kommunene Drammen, Tromsø og Trondheim skal sammen med Folkehelseinstituttet teste om appen fungerer godt som smittesporingsverktøy.

  Publisert

 281. Status koronasmitte fredag 24. april 2020

  Totalt 7 408 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 282. Utprøving av elleve hurtigtester for påvisning av antistoff mot koronavirus

  I samarbeid med Folkehelseinstituttet, Kristiansand kommune og Bergen legevakt, har Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) gjennomført en begrenset utprøving av hurtigtester.

  Publisert

 283. Flere uhell med vaske- og desinfeksjonsmidler

  I mars mottok Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet 670 henvendelser om uhell med vaske- og desinfeksjonsmidler, en tydelig økning fra samme måned i fjor.

  Publisert

 284. Status koronasmitte torsdag 23. april 2020

  Totalt 7 345 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 285. Færre barn får astma, men flere får allergi og eksem

  Færre barn får astma, men flere bruker medisiner mot allergi og eksem, viser en undersøkelse som Folkehelseinstituttet har utført for Helsedirektoratet.

  Publisert

 286. Status koronasmitte onsdag 22. april 2020

  Totalt 7 250 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 287. En av fem bruker allergimidler i Norge

  Mer enn én million personer, 19 prosent av befolkningen, fikk allergimidler på resept i 2019, viser nye tall fra Reseptregisteret i Folkehelseinstituttet.

  Publisert Oppdatert

 288. Ukerapport koronavirus 21. april 2020

  Ukerapporten for uke 15 og 16 beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge fra det første tilfellet ble identifisert i februar fram til nå, med vekt på de to siste ukene.

  Publisert

 289. Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april

  Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder.

  Publisert

 290. Ny risiko- og responsrapport om covid-19-epidemien

  En rekke smitteverntiltak har brakt epidemien under kontroll i Norge; den er nå på retur.

  Publisert

 291. Status koronasmitte tirsdag 21. april 2020

  Totalt 7 166 personer er meldt smittet med koronavirus. Flere andre smittsomme sykdommer har gått ned siden korona-epidemien startet, viser rapporter fra Folkehelseinstituttet i dag.

  Publisert

 292. Veiledere i smittevern for gjenåpning av skoler

  Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet smittevernveiledere for 1.–7.klassetrinn

  Publisert

 293. Status koronasmitte mandag 20. april 2020

  Totalt 7 113 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 294. Testing i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler

  Nå som barnehagene og enkelte klassetrinn gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte.

  Publisert Oppdatert

 295. Planlegger vaksinasjon mot Covid-19

  Folkehelseinstituttet oppretter en gruppe for planlegging av vaksinasjon mot covid-19.

  Publisert

 296. Status koronasmitte søndag 19. april 2020

  Totalt 7 068 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 297. Legionella-råd for hyttefolk etter «korona-stenging»

  Mange hytter har under lengre tid ikke har vært i bruk på grunn av hytteforbudet. Nå er det viktig å hindre at legionella-bakterien etablerer seg i vannsystemet på hytta.

  Publisert Oppdatert

 298. Status koronasmitte lørdag 18. april 2020

  Totalt 6 984 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 299. Status koronasmitte fredag 17. april 2020

  Totalt 6 891 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 300. Starter datainnsamling om covid-19 hos gravide

  Gravide som trenger sykehusinnleggelse på grunn av covid-19 skal nå registreres i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 301. Smittestopp – ny app fra Folkehelseinstituttet

  Appen Smittestopp ble i dag lagt ut for nedlasting på Apple App Store og Google Play Store.

  Publisert

 302. Status koronasmitte torsdag 16. april 2020

  Totalt 6 791 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 303. Veileder om smittevern i barnehager under koronavirusutbruddet

  Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for smittevern i barnehager.

  Publisert

 304. Status koronasmitte onsdag 15. april 2020

  Totalt 6 677 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 305. Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten er lansert

  På en egen nettside kan kommunelegene nå følge med på trender for luftveisinfeksjoner, mage-tarm-infeksjoner og koronavirus-konsultasjoner i kommunene.

  Publisert

 306. Flere tiltak innført i app-løsning

  Simula og FHI har innført flere av de anbefalte tiltakene i rapporten fra ekspertgruppen som skulle gå gjennom den nye appen Smittestopp.

  Publisert

 307. Status koronasmitte tirsdag 14. april 2020

  Totalt 6 566 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 308. Status koronasmitte mandag 13. april 2020

  Totalt 6 488 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 309. Status koronasmitte søndag 12 april 2020

  Totalt 6 415 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 310. Status koronasmitte lørdag 11. april 2020

  Totalt 6 320 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 311. Appen Smittestopp skal bli trygg i bruk

  Folkehelseinstituttet har mottatt en foreløpig rapport fra ekspertgruppen som har gjennomgått sikkerheten i kildekoden til den nye appen Smittestopp. Flere av funnene er allerede rettet opp.

  Publisert

 312. Status koronasmitte fredag 10. april 2020

  Totalt 6 244 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 313. Status koronasmitte torsdag 9. april 2020

  Totalt 6 160 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 314. Status koronasmitte onsdag 8. april 2020

  Totalt 6 010 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 315. Publiserer råd for barnehager og skoler rett etter påske

  Folkehelseinstituttet skal sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeide en veileder for smittevern i barnehager, skolefritidsordninger og skoler. Veilederen vil publiseres like over påske.

  Publisert

 316. Færre pasienter legges inn i intensivavdelingene

  Siste uke har antall pasienter med covid-19 som er innlagt på sykehus og i intensivavdelinger stabilisert seg, ifølge ukerapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 317. Siste risikovurdering om covid-19-epidemien: Fortsatt høy risiko

  Smittespredningen er redusert etter at de smittereduserende tiltakene ble iverksatt den 12. mars. Risikoen er imidlertid fortsatt høy.

  Publisert

 318. Status koronasmitte tirsdag 7. april 2020

  Totalt 5 863 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 319. Mye drikking hos mor øker risikoen for atferdsproblemer hos småbarn

  Barn inntil 5 år har dobbelt så høy risiko for atferdsproblemer hvis mor drikker mer enn 3-4 alkoholenheter på ukedager og/eller fra 5-6 enheter på helgedager.

  Publisert

 320. Status koronasmitte mandag 6. april 2020

  Totalt 5 755 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 321. Status koronasmitte søndag 5. april 2020

  Totalt 5 640 personer med påvist covid-19 er meldt til Folkehelseinstituttet. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 322. Status koronasmitte lørdag 4. april 2020

  Totalt 5510 personer med påvist covid-19 er meldt til Folkehelseinstituttet. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert Oppdatert

 323. Status koronasmitte fredag 3. april 2020

  Totalt 5 208 personer med påvist covid-19 er meldt til Folkehelseinstituttet. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert Oppdatert

 324. Grenseverdiene for svevestøv bør strammes inn

  Strengere grenseverdier for svevestøv vil gjøre at flere kommuner må ta grep, men helsegevinstene vil være mye større enn kostnadene.

  Publisert

 325. Hjemmepåske og smittevern

  Påsken står for døren, og i år skal vi feire den hjemme. Mange hensyn skal tas for å hindre spredning av koronaviruset, men må det bli en stillesittende innepåske?

  Publisert

 326. Spørreundersøkelse om koronavirus blant barn og mødre

  For første gang er barn spurt om symptomer på koronavirussykdom. Undersøkelsen er en oppfølging av den såkalte NorFlu-undersøkelsen, og den pågår fortsatt.

  Publisert

 327. Status koronasmitte torsdag 2. april 2020

  Totalt 4 935 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 328. Høy oppslutning om barnvaksinasjonsprogrammet i Norge

  De aller fleste barn og unge i Norge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Det viser vaksinasjonsdekningen fra 2019 fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. 

  Publisert

 329. Status koronasmitte onsdag 1. april 2020

  Totalt 4 655 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 330. Status koronasmitte tirsdag 31. mars 2020

  Totalt 4447 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 331. Status koronasmitte mandag 30. mars 2020

  Totalt 4 226 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 332. Status koronasmitte søndag 29. mars 2020

  Totalt 4 102  personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 333. Status koronasmitte lørdag 28. mars 2020

  Totalt 3 845 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 334. Følger med på antall legebesøk for koronavirus

  For å følge med på antall legebesøk som følge av koronavirusepidemien, har en ny diagnosekode for koronavirusinfeksjon blitt opprettet til bruk ved konsultasjoner på legekontor og legevakt.

  Publisert

 335. Status koronasmitte fredag 27. mars 2020

  Totalt 3 581 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 336. Utvikler app for smitteoppsporing

  FHI, i tett samarbeid med andre aktører, utvikler nå en app som kan bidra til å redusere tiden som brukes på smitteoppsporing.

  Publisert

 337. Ikke på kollisjonskurs

  Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er uenige i bildet presentert av Astrid Meland i VG av at politikerne har handlet mot fagfolkenes råd.

  Publisert

 338. Status koronasmitte torsdag 26. mars 2020

  Totalt 3156 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 339. Status koronasmitte onsdag 25. mars 2020

  Totalt 2 916 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 340. Hurtigtester for påvisning av antistoffer utelukker ikke infeksjon

  Folkehelseinstituttet oppfordrer til forsiktighet med bruk av hurtigtester for koronavirus. Testene vil kunne gi falske negative resultater tidlig i sykdomsforløpet.

  Publisert

 341. Folkehelseinstituttets fjerde risikovurdering for covid-19 publisert

  FHI presenterer de første estimatene for antall smittete i Norge med fremskrivninger av antall smittete, behovet for innleggelse i sykehus og intensivbehandling for de kommende tre ukene.

  Publisert

 342. Status koronasmitte tirsdag 24. mars 2020

  Totalt 2 566 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 343. Folkehelseprofilene for fylkene er publisert

  Du kan nå laste ned årets folkehelseprofiler for fylkene. Tema er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

  Publisert

 344. Status koronasmitte mandag 23. mars 2020

  Totalt 2 371 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 345. Status koronasmitte søndag 22. mars 2020

  Totalt 2 132 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 346. Nå kan du melde fra om symptomer på koronavirus

  Nå kan du melde fra om du har symptomer på koronavirus.

  Publisert

 347. Ukerapport for uke 12

  Siste uke har det vært en økning i antall pasienter med koronavirus innlagt på sykehus og i intensivavdelinger. Dette ifølge en ny ukesrapport om covid-19 fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 348. Status koronasmitte lørdag 21. mars 2020

  Totalt 1926 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 349. Status koronasmitte fredag 20. mars 2020

  Totalt 1742 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 350. Presiserer testkriteriene

  Smitteverntiltakene i Norge og resten av verden handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

  Publisert

 351. Status koronasmitte torsdag 19. mars 2020

  Totalt 1552 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 352. Status koronasmitte onsdag 18. mars 2020

  Totalt 1423 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 353. Status koronasmitte tirsdag 17. mars 2020

  Totalt 1 308 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 354. FHI presiserer råd om sosial distansering

  Sosial distansering er en måte å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. Rådene gjelder for befolkningen generelt, de som er i hjemmekarantene og de syke som skal være i isolering.

  Publisert

 355. Status koronasmitte mandag 16. mars 2020

  Totalt 1169 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 356. Status koronasmitte søndag 15. mars 2020

  Totalt 1077 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 357. Korona-smittet i Helsedirektoratet

  En medarbeider i Helsedirektoratet i Oslo har testet positivt på koronasmitte. Medarbeideren har vært i nærheten av flere ledere i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet de siste dagene.

  Publisert

 358. Status koronavirus lørdag 14. mars 2020

  Totalt 907 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet

  Publisert

 359. Historisk låge aborttal i 2019, også færre til nemnd

  For fyrste gong er aborttalet under 10 per 1000 kvinner. Nedgangen skuldast i hovudsak færre abortar blant kvinner under 25 år. Talet på nemndabortar har falle med 9 prosent det siste året.

  Publisert

 360. Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende - som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020

  Artikkel om nye tiltak.

  Publisert

 361. Koronavirus-risikorapport, oppdatering 12. mars 2020

  Folkehelseinstituttet har i dag publisert en ny risikorapport om koronavirus-epidemien.

  Publisert

 362. Status koronavirus 12. mars 2020

  Til sammen har 621 personer testet positivt på koronavirus i Norge.

  Publisert

 363. For tidlig fødte har forsinket språkutvikling, men de fleste henter seg inn

  Barn som er født mer enn tre uker for tidlig, kan henge etter i språkutviklingen. De fleste har imidlertid hentet inn forsinkelsen ved treårsalderen .

  Publisert

 364. Status koronavirus onsdag 11. mars 2020

  Til sammen har 489 personer testet positivt på koronavirus i Norge.

  Publisert

 365. Status koronavirus tirsdag 10. mars 2020

  Til sammen har 277 personer testet positivt på koronavirus i Norge.

  Publisert

 366. Uenige om 13-årsgrensen på godterireklame

  Bør aldersgrensen på 13 år økes for markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn? Matbransjen, frivillige organisasjoner og myndigheter er uenige. Det viser en evaluering.

  Publisert

 367. Status koronavirus mandag 9. mars 2020

  Til sammen har 192 personer testet positivt på koronavirus i Norge.

  Publisert

 368. Status koronavirus søndag 8. mars 2020

  Til sammen har 169 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Minst 109 av disse er smittet i forbindelse med reise i Italia og Østerrike.

  Publisert

 369. Status koronavirus lørdag 7. mars 2020

  Til sammen har 147 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Ingen av dem som er smittet er alvorlig syke eller innlagt på sykehus. FHI har nå utvidet listen over områder med utbredt smitte til å gjelde alle regioner nord for Roma.

  Publisert

 370. Status koronavirus fredag 6. mars 2020

  Til sammen har nå 113 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Ingen av dem som er smittet, er alvorlig syke eller innlagt på sykehus.

  Publisert

 371. Status for koronavirus i Norge

  Til sammen har nå 86 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Ingen av de som er smittet er alvorlig syke eller innlagt på sykehus.

  Publisert

 372. Influensautbruddet er på sitt høyeste

  Sesongens influensautbrudd ser ut til å ha nådd toppen.Sesongen har så langt vært relativt mild, men har rammet barn og unge hardere enn vanlig.

  Publisert

 373. Antall smittede med koronavirus i Norge

  Til sammen har nå 56 personer testet positivt på koronavirus i Norge.

  Publisert Oppdatert

 374. Anbefaler pneumokokkvaksine til eldre og andre risikoutsatte personer

  Pneumokokker er en bakterie som kan gi alvorlig sykdom med høy dødelighet. Sykdommen kan forebygges ved at eldre og personer med underliggende sykdom tar pneumokokkvaksine.

  Publisert

 375. Folkehelseprofiler for 2020 er publisert

  Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler kan nå lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Tema for 2020 er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

  Publisert

 376. Oppdaterte tall på antall smittede med koronavirus i Norge

  Til sammen har 33 personer testet positivt på koronavirus i Norge.

  Publisert

 377. Personer med fedme ønsker «vekt-prat» med legen

  Nesten sju av ti personer med fedme, ønsker at legen tar initiativ og spør om de vil snakke om fedmen og eventuell behandling.

  Publisert

 378. Oppdaterte tall på antall smittede med koronavirus i Norge

  Til sammen har 25 personer testet positivt på koronavirus i Norge.

  Publisert

 379. Ta frem lusekammen!

  Helgen 6.–8. mars går den nasjonale lusesjekken av stabelen, og vi oppfordrer alle foreldre og foresatte til å ta lusekammen fatt og sjekke barna sine for lus.

  Publisert

 380. Nye råd til helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus

  Helsedirektoratet og FHI ber alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

  Publisert

 381. Oppdaterte tall på antall smittede med koronavirus i Norge 1. mars 2020

  Til sammen 19 personer har testet positivt på koronavirus i Norge.

  Publisert

 382. Oppdaterte tall på antall smittede med koronavirus i Norge

  Til sammen 15 personer har testet positivt på koronavirus i Norge. FHI presiserer i dag råd til helsepersonell som har vært i områder med utbredt smitte.

  Publisert

 383. Ytterligere to personer har testet positivt på koronavirus

  Folkehelseinstituttet (FHI) har i dag fått informasjon om at to nye personer har testet positivt på koronavirus. Ingen av dem er alvorlig syke.

  Publisert Oppdatert

 384. Tre nye personer har testet positivt på koronavirus

  Folkehelseinstituttet (FHI) har i dag fått bekreftet at tre nye personer har testet positivt på koronavirus. Ingen av dem er alvorlig syke.

  Publisert

 385. Det blir brukt mindre legemiddel i norsk fiskeoppdrett

  Det blir brukt stadig mindre antibiotika og legemiddel mot lakselus i norsk fiskeoppdrett. Mindre bruk av middel mot lakselus skuldast blant anna at lusa i aukande grad blir fjerna med andre metodar.

  Publisert

 386. En person har testet positivt på koronavirus

  Folkehelseinstituttet (FHI) har i dag fått bekreftet at en person har testet positivt på koronavirus. Personen er frisk.

  Publisert

 387. Nordmann bosatt i Italia smittet av koronavirus

  FHI er informert om at en nordmann har testet positivt på koronaviruset i Italia. Vedkommende har milde symptomer. Personen er bosatt i Italia, og følges opp av italiensk helsevesen.

  Publisert

 388. Daglegvarehandelen sel stadig meir smertestillande, nasespray og røykeavvenningsmiddel

  Stadig fleire reseptfrie legemiddel blir selt i daglegvarehandelen, viser dei nye tala i 2019 frå den grossistbaserte legemiddelstatistikken frå Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 389. Oppdatert risikovurdering om koronavirus i Norge

  Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen for spredning av sykdommen i Norge foreløpig er moderat, men ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig epidemi.

  Publisert

 390. Råd til reisende i nye områder med lokal smittespredning av covid-19

  Lokal spredning av covid-19 påvises i stadig flere land, og sannsynligheten for at reisende fra andre land enn Kina tar med seg smitten til Europa øker stadig.  

  Publisert

 391. Svakt fallande fruktbarheit i Noreg

  Fødemønsteret endrar seg, og norske kvinner får stadig færre barn. Men når vi ser på kor mange barn dagens 45-årige kvinner har fått, er fruktbarheita i Noreg framleis forholdsvis høg.

  Publisert

 392. Fysisk aktivitet og sunt kosthald påverkar både psykisk og fysisk helse

  Hos personar med psykiske lidingar kan fysisk aktivitet og andre helsefremmande tiltak betre livskvaliteten og redusere symptom på depresjon, viser ein studie frå Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 393. Oljebad førebygger ikkje atopisk eksem hos spedbarn

  Regelmessige oljebad eller tidleg introduksjon av fast føde i tillegg til amming førebygger ikkje atopisk eksem i det første leveåret til barn.

  Publisert

 394. Lønnsamt at sjukepleiar går på heimebesøk

  Dersom hjertesviktpasientar får besøk av sjukepleiar når pasientane kjem heim frå sjukehuset, blir det færre nye innleggingar og levetida aukar.

  Publisert

 395. Nordmenn rådes om ikke å reise til Hubei-provinsen og frarådes ikke-nødvendige reiser til Zhejiang i Kina

  Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet har oppdatert reiseråd for Kina som følge av utbruddet av koronavirus (coronavirus) covid-19.

  Publisert

 396. Psykiske problem kombinert med høgt alkoholinntak aukar risikoen for tidleg død

  Risikoen for tidleg død doblar seg dersom ein har psykiske problem og drikk meir enn to glas vin per dag i gjennomsnitt. Det viser ein studie som Folkehelseinstituttet har leidd.

  Publisert

 397. 6 av 10 friske med rask psykisk helsehjelp

  6 av 10 personer med lett eller moderat angst eller depresjon ble friske gjennom det kommunale tilbudet «Rask psykisk helsehjelp». Det viser en studie ledet av Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 398. Norske borgere som takker ja til assistert retur fra Kina i regi av Utenriksdepartementet (UD)

  Personer som ønsker assistanse fra UD for å komme hjem til Norge fra Kina blir fulgt opp av lokalt helsevesen etter gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 399. Coronavirussykdom i Kina er erklært som internasjonal folkehelsekrise

  Erklæringen skal styrke Verdens helseorganisasjons (WHOs) koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av det nye coronaviruset (2019-nCoV).

  Publisert

 400. Foreldrenes utdanningsnivå påvirker barnas psykiske helse

  Barn som har foreldre med kort utdanning, vokser opp med livsbetingelser som øker barnas risiko for skoleproblemer og ADHD-symptomer. Det viser en stor studie fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 401. TRANSFER - Ny metode for å vurdere hvordan oppsummert forskning kan overføres til Norge

  Hvordan kan oppsummert forskning som inkluderer studier fra flere land uten videre overføres til Norge? Forskere ved Folkehelseinstituttet har utviklet en ny metode for å vurdere dette spørsmålet.

  Publisert

 402. EU stempler nytt perfluorert stoff som miljøfarlig

  For første gang er et kortkjedet perfluorert stoff (PFBS) stemplet som en miljøgift på EUs kandidatliste og dermed gjenstand for strenge reguleringer.

  Publisert

 403. Skal kartlegge Trondheims psykiske helse

  Folkehelseinstituttet og Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) inviterer 2000 av Trondheims innbyggere til en undersøkelse om psykiske lidelser.

  Publisert

 404. Coronavirussykdom i Kina ikke erklært som internasjonal folkehelsekrise

  WHO erklærte i dag at utbruddet av sykdom forårsaket av det nyoppdaget coronaviruset 2019-nCoV per i dag ikke vurderes å være en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse».

  Publisert

 405. Oppdatert informasjon om nytt coronavirus i Kina

  I forbindelse med det pågående utbruddet av nytt coronavirus i Kina har Folkehelseinstituttet lagt ut informasjon og råd på våre nettsider.

  Publisert Oppdatert

 406. 1 av 4 gravide snusbrukere klarer ikke å slutte

  De fleste kvinner som snuser, slutter når de blir gravide. Men 1 av 4 fortsetter med snus. Det viser tall fra Agder-fylkene.

  Publisert

 407. Styrker samarbeidet om folkehelse

  Folkehelseinstituttet og UiT Norges arktiske universitet skal styrke samarbeidet om folkehelse gjennom en ny avtale.

  Publisert

 408. Har nådd målet om 25 prosent færre dødsfall

  Norge har som mål å redusere tidlige dødsfall av de ikke-smittsomme sykdommene med 25 prosent innen 2025. Nå viser beregninger at målet allerede er nådd.

  Publisert Oppdatert

 409. Fornyet gratis tilgang til BMJ Best Practice, UpToDate og Micromedex

  Sykepleiere, leger og annet helsepersonell får også i de neste tre årene fri tilgang til verdens mest brukte medisinske oppslagsverk. Helsebiblioteket i Folkehelseinstituttet har signert kontraktene.

  Publisert