Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter

Søk i Folkehelsa.no

 1. Nyhet

  Høysesong for norovirus

  Vinteren er høysesong for omgangssyke, som i de fleste tilfeller er forårsaket av norovirus. Både desember og januar har vært preget av mange utbrudd.

 2. Statistikknytt

  Stabilt butikksalg av reseptfrie legemidler

  Salget av reseptfrie legemidler økte fra 2015 til 2016, men andelen som ble solgt i dagligvare var stabil.

 3. Nyhet

  Rettsmedisinske fag har fått nye telefonnumre og e-postadresser

  Fra mandag 20. februar 2017 har Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus nye telefonnumre og e-postadresser.

 4. Nyhet

  Første kvartalsrapport HPV-vaksine

  Tre måneder inn i det toårige vaksinasjonsprogrammet har nær 44 000 kvinner takket ja til HPV-vaksinen.

 5. Nyhet

  Folkehelseprofilar 2017 er publiserte

  Nye folkehelseprofilar for kommunar og bydelar er klare for nedlasting på Folkehelseinstituttet sine nettsider. I år inneheld profilane fire nye indikatorar.

 6. Nyhet

  Håndvask kan redusere infeksjoner og antibiotikabruk

  – Gode rutiner for håndvask er et enkelt og effektivt tiltak i forebygging av infeksjoner, sier overlege Martin Steinbakk i forbindelse med at Folkehelseprofilene 2017 publiseres i dag.

 7. Nyhet

  Økning av legionellatilfeller blant reisende til Dubai

  Det europeiske smittevernsenteret opplyser at det er rapportert en økning av antall tilfeller av legionærsykdom blant reisende til Dubai. Det er ikke meldt om tilfeller blant norske reisende.

 8. Nyhet

  Flere smittet med fugleinfluensa i Kina

  De siste par månedene har det vært en økning i antall personer med fugleinfluensa i Kina.

 9. Nyhet

  Forventet levealder er lavere i Norge enn i flere andre land

  I 2015 var forventet levealder i Norge over 84 år for kvinner og 80 år for menn. Dette er lavere enn i blant annet Japan, Australia og flere middelhavsland.

 10. Nyhet

  Resultater fra kostholdsundersøkelse blant 4-åringer

  Inntaket av frukt og grønt er for lavt og mettet fett for høyt, viser resultater fra en ny kostholdsundersøkelse blant 4-åringer.

 11. Nyhet

  Nå tilbys hepatitt B-vaksine til spedbarn

  Fra 1. februar 2017 vil vaksine mot hepatitt B være en del av det allmenne barnevaksinasjonsprogrammet. Tilbudet gjelder alle barn som er født fra og med 1. november 2016.

 12. Nyhet

  Gulfeberutbrudd i Brasil

  Risikoen for at reisende til Brasil kan bli smittet anses som svært liten, og gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til landet.

 13. Nyhet

  Eldre hardest rammet av sesongens influensa

  Årsaken til at eldre er mest utsatt, er at personer over 65 år er mer sårbare for vinterens virus.

 14. Nyhet

  Barn født i svangerskapsuke 22 til 24 har stor risiko for død

  For tidlig fødte barn som blir født i svangerskapsukene 22 til 24 har lav sannsynlighet for overlevelse. Det er stor usikkerhet rundt risikoen for funksjonsnedsettelser ved tre års oppfølging.

 15. Statistikknytt

  Ny oversikt over nordmenns bruk av rusmidler

  Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.

 16. Statistikknytt

  Alkoholsalget noe ned siden 2008

  Innenlands omsetning av alkohol per innbygger nådde en topp i 2008 med 6,8 liter ren alkohol. Omsetningen er gradvis redusert til 6,0 liter i 2015.

 17. Nyhet

  Folkehelseinstituttet skal huse den globale organisasjonen CEPI

  Folkehelseinstituttet skal huse en ny global koalisjon for forebygging av epidemier og pandemier. CEPI-sekretariatet blir en egen, uavhengig organisasjon i Folkehelseinstituttets lokaler.

 18. Forskningsfunn

  Mest tenåringsdrikking i lavere sosiale lag

  Ungdom i lavere sosiale lag drikker mer enn andre. Forskjeller i foreldrenes oppdragelsesstil og alkoholvaner er mulige forklaringer på sammenhengen, ifølge en nylig publisert studie.

 19. Nyhet

  Effekten av influensavaksinen sesongen 2016–2017

  Influensavaksinen for sesongen 2016–2017 stemmer godt overens med virusene som sirkulerer, og viser så langt en moderat effekt. Influensavaksine er det beste tiltaket for å beskytte seg mot influensa.

 20. Forskningsfunn

  Høy smertetoleranse kan skjule symptomer på hjerteinfarkt

  Høy smertetoleranse kan forklare at enkelte ikke kjenner brystsmerter når de får et hjerteinfarkt, såkalte stumme infarkt. Det viser en studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til.