Hopp til innhold

Nyheter

Viser  531  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Status covid-19 uke 27 - fra 29. juni – 5. juli

  Ytterligere nedgang i smittespredning av covid-19 i Norge. Det viser ukerapporten for 29. juni – 5. juli fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 2. Flere uhell med etsende avløpsåpnere

  Giftinformasjonen har mottatt 50% flere henvendelser om uhell med etsende avløpsåpnere. Avløpsåpnere er blant de farligste produktene som finnes i hjemmet. Dersom du svelger det må du ringe 113.

  Nyhet

  Publisert

 3. FHI har mottatt vedtak om midlertidig forbud

  Folkehelseinstituttet (FHI) mottok mandag 6. juli vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.

  Nyhet

  Publisert

 4. En av fire får minst ett smertestillende legemiddel på resept

  Hver fjerde person som bor i Norge – halvannen million mennesker – fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2019, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 5. Raskere koronasvar via Helsenorge.no og kjernejournal

  Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal.

  Nyhet

  Publisert

 6. Ny risikovurdering om covid-19-epidemien: Norge vil få lokale smitteutbrudd

  Det er fortsatt lite smittespredning av covid-19 i befolkningen i Norge. De fleste kommunene har ikke hatt meldte smittede de siste ukene.

  Nyhet

  Publisert

 7. Teknologi og arbeidsplassen viktige for språkopplæring

  Bruk av teknologiske hjelpemidler, opplæring på arbeidsplassen og gjennom praksis kan være nyttige og verdifulle tiltak for andrespråksopplæring. Det viser en systematisk kartleggingsoversikt fra FHI.

  Nyhet

  Publisert

 8. Ferdigvasket babyspinat og spinat er trolig kilden til utbruddet med Yersinia enterocolitica

  Smittekilden til det nasjonale utbruddet med Yersinia enterocolitica serogrupp3 er trolig et ferdigvasket salatprodukt som innholder babyspinat eller spinat.

  Nyhet

  Publisert

 9. Små endringer i livskvaliteten under koronaepidemien

  Det er litt færre voksne som føler seg ensomme, men flere som finner lite mening med de gjør i hverdagen under koronaepidemien. Det viser en undersøkelse fra Nordland og Agder.

  Forskningsfunn

  Publisert

 10. Om lag 1 prosent av befolkningen har vært smittet av det nye koronaviruset

  Om lag 1 prosent av Norges befolkning har antistoffer mot det nye koronaviruset SARS-CoV-2 som gir sykdommen covid-19, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert

 11. Oppdatert kart over Norden

  Kartet over karanteneplikt ved reiser i Norden er nå oppdatert. Karanteneplikt gjelder for hele Sverige, inkludert Gotland.

  Nyhet

  Publisert

 12. Bør man screene for abdominalt aortaaneurisme?

  Screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos 65-årige menn kan redusere dødeligheten og antall akuttoperasjoner. Det viser en ny metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 13. Seksuelt overførbare infeksjoner i 2019

  Den bekymringsfulle utviklingen av gonoré- og syfilistilfeller vedvarer. Klamydiatallene øker, særlig blant unge. Antall påviste hivtilfeller fortsetter imidlertid å gå ned, viser årsrapport fra FHI.

  Nyhet

  Publisert

 14. Status covid-19 uke 25 - fra 15. til 21. juni

  Spredningen av koronavirus er fortsatt lav i Norge. Det viser ukerapporten for 15. - 21. juni fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 15. FHI har svart Datatilsynet om Smittestopp

  Folkehelseinstituttet svarte i går Datatilsynet på varselet om vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.

  Nyhet

  Publisert

 16. Nye data om helsetilstanden til 19-årige menn oppdaget i historiske militære helsepapirer

  Helseopplysninger fra sesjon for menn født i 1950 har ligget godt bevart i brune bokser på Riksarkivet, men nå er de digitalisert og overført til Forsvarets helseregister.

  Forskningsfunn

  Publisert

 17. Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  I første halvdel av juni ble det meldt om 385 tilfeller av smittsomme sykdommer utenom covid-19. I tilsvarende periode i 2019 var antallet 1048.

  Nyhet

  Publisert

 18. Smitteverntiltak for utenlandske helsearbeidere og for helsearbeidere som får unntak fra karanteneplikt

  Folkehelseinstituttet har følgende råd om smittevern når personer fra andre land skal arbeide i norske helsetjenester, og når helsearbeidere får unntak fra karanteneplikt.

  Nyhet

  Publisert

 19. Status covid-19 uke 24 – fra 8. til 14. juni

  Spredningen av koronavirus er fortsatt lav i Norge. Det viser ukerapporten for 8.–14. juni fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 20. Eldre har bedre hørsel nå enn for 20 år siden

  Spesielt menn i alderen 60 – 70 år har nå bedre hørsel enn menn i samme aldersgruppe for 20 år siden, viser tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

  Forskningsfunn

  Publisert