Hopp til innhold

Nyheter

Viser  615  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Lavere dødelighet i Norge for noen sykdommer under pandemien

  Det er ingen tegn til flere døde de tre første månedene av koronapandemien enn tidligere år. Foreløpige tall viser færre registrerte dødsfall av hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer.

  Nyhet

  Publisert

 2. Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom

  For de aller fleste covid-19-assosierte dødsfall er det rapportert kronisk sykdom ved siden av. Det viser foreløpige tall fra Dødsårsaksregistret de tre første månedene av pandemien.

  Nyhet

  Publisert

 3. Billigere influensavaksinering og prioritering av vaksine til risikogruppene

  De som er i risikogruppene for alvorlig influensa betaler i år en egenandel på bare 50 kroner for å bli vaksinert hos fastlegen.

  Nyhet

  Publisert

 4. Oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind

  FHI og Helsedirektoratet anbefaler fortsatt bruk av munnbind på kollektivtrafikk i Oslo der man ikke kan holde minst en meters avstand.

  Nyhet

  Publisert

 5. Endring i reiseråd for Estland, og enkelte nordiske regioner

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Estland, regionen Södra Savolax (Etelä-Savo) i Finland samt til regionene Sjælland og Nordjylland i Danmark.

  Nyhet

  Publisert

 6. Ny tålegrense for fluorerte stoffer

  En ny tålegrense er fastsatt for fluorerte stoffer. Dette er stoffer som finnes som forurensning i mat og drikke og i en lang rekke produkter som for eksempel skismøring.

  Nyhet

  Publisert

 7. Stadig flere overlever en sykehusinnleggelse

  Det er små, men viktige forbedringer i overlevelsen ved norske sykehus. Det er størst bedring ved hjerneslag, tett fulgt av førstegangs hjerteinfarkt – men for hoftebrudd er det ingen framgang.

  Nyhet

  Publisert

 8. Astma og kols drar opp reinnleggelser i sykehus

  Ved astma/kols legges mer enn hver fjerde pasient inn igjen i sykehuset innen 30 dager etter utskriving. Økningen i reinnleggelser fra 2015 til 2019 skyldes i stor grad denne sykdomsgruppen.

  Nyhet

  Publisert

 9. Fortsatt relativ lav smittespredning nasjonalt tross flere lokale utbrudd

  Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå nasjonalt. Men antall meldte tilfeller de siste to ukene er på et betydelig høyere nivå enn det har vært gjennom sommeren.

  Nyhet

  Publisert

 10. Estland kan bli rødt denne uka, Polen går mot gult

  FHI anbefaler at Estland blir rødt, Polen, Island og Liechtenstein blir gule, og foreslår også endringer i svenske, danske og finske regioner denne uka.

  Nyhet

  Publisert

 11. Mange – men ikke alle, har god livskvalitet

  Livskvaliteten min er god, sier de fleste nordmenn. Men rundt 16 prosent er mindre fornøyd med livet alt i alt. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 12. MSIS-rapport for august viser fortsatt nedgang i rapporterte smittsomme sykdommer

  Mellom 1. og 31. august ble 1 494 tilfeller av smittsomme sykdommer utenom covid-19, meldt til MSIS. Det var 44% færre tilfeller enn i tilsvarende periode i 2019.

  Nyhet

  Publisert

 13. Revidert smittevernveileder for virksomheter med én-til-én-kontakt som for eksempel frisører og kroppspleie

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert smittevernveilederen for virksomheter med én-til-én-kontakt utenfor helsetjenesten, som frisører, virksomheter som tilbyr kroppspleie mv. Helse

  Nyhet

  Publisert

 14. Revidert veileder for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i kollektivtransport, som buss, tog, trikk, t-bane, taxi mv.

  Nyhet

  Publisert

 15. Fortsatt høy risiko for lokal spredning av covid-19

  Samfunnet må forberede seg på lokale utbrudd fremover, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 16. Oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind

  FHI anbefaler fortsatt bruk av munnbind på kollektivtrafikk i Oslo der man ikke kan holde minst en meters avstand. Vi støtter også anbefalingen om bruk av munnbind i Bergen.

  Nyhet

  Publisert

 17. Mange sier at de bryter karanteneplikten

  Urovekkende mange sier at de bryter karanteneplikten i forbindelse med covid-19, viser en ny studie. Særlig personer uten symptomer på covid-19 sa at de ikke overholdt karanteneplikten.

  Forskningsfunn

  Publisert

 18. NORM/NORM-VET rapporten 2019: Fortsatt lav antibiotikabruk og resistens i Norge

  Rapporten gir en årlig status for bruk av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistens. Årets rapport bekrefter fortsatt lav forekomst av resistens – og stabil antibiotikabruk.

  Nyhet

  Publisert

 19. Endring i reiseråd for Slovakia og Ungarn

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Slovakia og Ungarn, samt til regionene Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og Kajanaland (Kainuu) i Finland.

  Nyhet

  Publisert

 20. Status covid-19 uke 36

  Den generelle smittespredningen av covid-19 er fortsatt lav i befolkningen. Økningen sist uke er i stor grad knyttet til kjente lokale utbrudd.

  Nyhet

  Publisert