Hopp til innhold

Forskningsfunn

Oljebad førebygger ikkje atopisk eksem hos spedbarn

Publisert

Regelmessige oljebad eller tidleg introduksjon av fast føde i tillegg til amming førebygger ikkje atopisk eksem i det første leveåret til barn.

lite barn som har eksem
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Regelmessige oljebad eller tidleg introduksjon av fast føde i tillegg til amming førebygger ikkje atopisk eksem i det første leveåret til barn.


Det viser PreventADALL-studien, som er eit samarbeidsprosjekt mellom forskarar ved mellom anna Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Karolinska Institutet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Folkehelseinstituttet. Resultata vart nyleg publiserte i det prestisjetunge tidsskriftet The Lancet1.

Tilbakeviser funn frå tidlegare studiar

To mindre studiar publiserte i 2014 i Japan2 og USA/Storbritannia3 med vel 100 barn i kvar studie med høg risiko for atopisk eksem, viste at dagleg fuktkrem frå tidleg spedbarnsalder reduserte eksem med 30–50 prosent ved 6–12 månaders alder. 

PreventADALL-studien med 2400 mor-barn-par viser imidlertid at verken dagleg oljebad frå to vekers alder eller tidleg introduksjon av fast føde reduserer førekomsten av atopisk eksem hos barn på eitt år. Resultata for fuktbehandling blir støtta av BEEP-studien frå University of Nottingham i Storbritannia, som viste at behandling med fuktkrem hos rundt 1400 babyar heller ikkje reduserte førekomsten av atopisk eksem4.

– PreventADALL-studien viser per i dag at vi derfor ikkje kan tilrå regelmessig oljebad eller tidleg introduksjon av fast føde som tiltak for å førebygge atopisk eksem, seier seniorforskar Berit Granum ved seksjon for toksikologi og risiko ved Folkehelseinstituttet.

Om studien

 • PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies) er ein stor internasjonal studie som starta i desember 2014.
 • Dette er formålet:
  • Undersøke om enkle tiltak i første leveår kan redusere utviklinga av allergiske sjukdommar
  • Identifisere om miljø- og livsstilsfaktorer gjennom svangerskap, fødsel og barndom påverkar utvikling av allergiske sjukdom og andre folkesjukdommar, også seinare i livet
  • Omsetje ny kunnskap om risikofaktorar til tiltak for å redusere utvikling av folkesjukdommar, og gi betre allmennhelse
 • Studien inkluderer omlag 2400 mor-barn-par frå ei generell frisk befolkning, altså deltakarar uten auka risiko for allergisk sjukdom.
 • Deltakarane vart rekrutterte ved Oslo universitetsykehus, Sjukehuset Østfold og Karolinska Universitetssjukhus i Stockholm.
 • Barna vart tilfeldig trekt til ein av fire grupper:
  • ingen spesielle tiltak
  • hudpleie i form av regelmessig bading med badeolje frem til 9 månaders alder
  • tidleg introduksjon av tilleggsføde ved sida av amming
  • begge tiltak
 • Barna har vorte følgde tett opp med kliniske undersøkingar ved 3-, 6-, 12-, 24- og 36-månaders alder.

Referanser

  Kontakt