Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Cannabis kan gi lavere fødselsvekt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Cannabis kan gi lavere fødselsvekt

Forskningsfunn

Cannabis kan gi lavere fødselsvekt

Langvarig bruk av cannabis under svangerskapet kan føre til lavere fødselsvekt hos nyfødte, viser en fersk studie basert på data fra Den norske mor-, far- og barnundersøkelsen (MoBa) ved FHI.

Langvarig bruk av cannabis under svangerskapet kan føre til lavere fødselsvekt hos nyfødte, viser en fersk studie basert på data fra Den norske mor-, far- og barnundersøkelsen (MoBa) ved FHI.


100 000 kvinner som deltar i MoBa-studien har blitt spurt om de har brukt cannabis før og under graviditet. Svarene deres har blitt brukt til å studere hvilken sammenheng det er mellom mors bruk av cannabis i svangerskapet og fødselsutfall.

Studien er et samarbeid mellom FHI, NTNU, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo og Charles universitet i Tsjekkia.

200 gram lavere fødselsvekt ved langvarig bruk

Et svangerskap deles inn i tre tremåneders perioder, der hver periode kalles et trimester.

 – Funnene våre viser en signifikant nedgang i fødselsvekt hvis mor har brukt cannabis over lengre tid i svangerskapet, det vil si over mer enn ett trimester. Vi vet fra tidligere studier at lav fødselsvekt kan ha uheldige effekter senere i livet, sier forsker Svetlana Ondrasova Skurtveit ved FHI.

Forskere har sett på nyfødtes vekt, hodeomkrets og lengde og koblet dette opp mot mors cannabisvaner under svangerskapet. Kun for fødselsvekten vises det en signifikant sammenheng.  

 – Langvarig bruk av cannabis under svangerskapet reduserer fødselsvekten på nyfødte med i gjennomsnitt 200 gram. Det er en betydelig nedgang, forteller Skurtveit.

Forskerne har sett på både kortvarig bruk, definert som bruk i løpet av ett trimester, og langvarig bruk, definert som bruk i mer enn ett trimester. Justert for andre faktorer som for eksempel tobakksrøyking, viser funnene at kortvarig bruk av cannabis under graviditet ikke påvirker utfall ved fødsel.

Endret lovgivning kan gi økt brukt blant gravide

Funnene er svært aktuelle.

 – Det skjer nå flere endringer i internasjonal lovgivning knyttet til medisinsk og rekreasjonell bruk av cannabis, noe som kan øke sannsynligheten for at flere gravide vil bruke cannabis. Det er også verdt å merke seg at cannabis har blitt sterkere de siste årene, fordi mengden av det rusgivende virkestoffet i cannabis, THC, har økt, forklarer Skurtveit.

Studien viser at i 10 101 svangerskap hadde mor brukt cannabis før graviditet, men ikke under selve svangerskapet. I 272 svangerskap hadde mor brukt cannabis under svangerskapet, og blant disse var det 63 svangerskap der det ble brukt cannabis i minst to perioder.  

Stort datasett gjør studien unik

 – Det unike med vår studie er at den er så stor og har så godt datagrunnlag, som også inkluderer opplysninger fra far, sier Skurtveit.

Siden kvinnene i studien er MoBa-deltakere, har forskere hatt tilgang til annen informasjon om kvinnenes livssituasjon og levemåte som kan påvirke fødselsutfallet. Dette kan være ulike faktorer som røyking, alkoholinntak, bruk av medikamenter og kostholdsvaner.

 – I denne studien har vi hatt kontroll på disse bakenforliggende faktorene. Selv når vi tar dette med i analysene og justerer tallene for disse faktorene, ser vi at langvarig cannabisbruk påvirker fødselsvekten, påpeker Skurtveit. 

I denne studien er det bare sammenhengen mellom cannabisbruk og utfall ved fødsel som er studert. Eventuelle langsiktige konsekvenser av mors cannabisbruk er ikke med.

Referanser

Gabrhelík R., Mahic M., Lund I.O., Bramness J., Selmer R., Skovlund E., Handal M. & Skurtveit S. (2020) Cannabis Use during Pregnancy and Risk of Adverse Birth Outcomes: A Longitudinal Cohort Study