Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mange innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mange innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer

Forskningsfunn

Mange innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer

Halvparten av alle innsatte hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet. Det viser en vitenskapelig artikkel FHI har bidratt i.

Ølflaske
Foto: colourbox.com

Halvparten av alle innsatte hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet. Det viser en vitenskapelig artikkel FHI har bidratt i.


I artikkelen rettes fokus mot følgende spørsmål: Hvor utbredt er alkoholproblemer blant dem som blir fengslet i Norge? Er problemene ofte kombinert med narkotikaproblemer, og hvor stor andel av de innsatte har et rusrelatert behandlingsbehov?

– Svarene til de innsatte viste at drøyt halvparten – rundt 55 prosent, hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller Hilde Pape. Hun er forsker ved KRUS og Folkehelseinstituttet.

Resultatene viste også at snaut en av fem (18 prosent) antakelig var avhengige av alkohol, med behov for spesialisert rusbehandling.  Forekomsten var omtrent like høy blant kvinner og menn. I yngre aldersgrupper, og blant tidligere straffedømte og dem som satt inne for voldslovbrudd eller ruspåvirket kjøring, var andelen med alkoholproblemer markant forhøyet.

Et solid flertall (68 prosent) av innsatte med alkoholproblemer hadde narkotikaproblemer også. Jo mer alvorlige alkoholproblemene var, desto høyere var andelen med narkotikaproblemer.  Innsatte med avhengighet knyttet til både alkohol og narkotika, hadde spesielt alvorlige alkoholproblemer.

 Av alle de innsatte i studien, hadde tre av fire (75 prosent) alkohol- og/eller narkotikaproblemer, mens nesten halvparten (45 prosent) antakelig var rusmiddelavhengige.

– Det er åpenbart et stort udekket behandlingsbehov, sier Pape.

Rusmestringsenhetene i norske fengsler har bare kapasitet til å ta imot 3-4 prosent av fangebefolkningen.

– Det er også et tankekors at alkoholproblemer blant de innsatte er viet lite oppmerksomhet, både i fag- og forskningslitteraturen og i kriminalomsorgen.

Om studien

Spørsmålene i artikkelen ble belyst på grunnlag av data fra NorMA-studien av innsatte i nesten alle norske fengsler. Det er Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo står bak NorMa-studien (The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study). Studien inngår i PriSUD-prosjektet.

Studien inkluderte Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).

Hilde Pape (KRUS/FHI), Ingeborg Rossow (FHI) og Anne Bukten (SERAF/KRUS) er forfattere av den vitenskapelige artikkelen Alcohol Problems among Prisoners: Subgroup Variations, Concurrent Drug Problems, and Treatment Needs, som nylig ble publisert i tidsskriftet European Addiction Research.