Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «For tidlig fødte har forsinket språkutvikling, men de fleste henter seg inn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • For tidlig fødte har forsinket språkutvikling, men de fleste henter seg inn

Forskningsfunn

For tidlig fødte har forsinket språkutvikling, men de fleste henter seg inn

Barn som er født mer enn tre uker for tidlig, kan henge etter i språkutviklingen. De fleste har imidlertid hentet inn forsinkelsen ved treårsalderen og i god tid før de begynner på skolen. Det viser en studie fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

Barn som er født mer enn tre uker for tidlig, kan henge etter i språkutviklingen. De fleste har imidlertid hentet inn forsinkelsen ved treårsalderen og i god tid før de begynner på skolen. Det viser en studie fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.


Den siste tredelen av svangerskapet er viktig for utvikling av fosterets hjerne og nervesystem. Derfor kan for tidlig fødte barn blant annet ha forsinket språkutvikling. Jo tidligere barna er født, desto større er risikoen at de blir forsinket i språkutviklingen.

Undersøkt ved halvannet, tre og fem års alder

I en tidligere studie har forskere ved Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og Universitetssykehuset i Gøteborg fulgt språkutviklingen hos for tidlig fødte barn fram til tre års alder. Nå foreligger resultatene ved fem års alder, publisert i tidsskriftet Development and Psychopathology.

– Resultatene viser at de fleste for tidlig fødte barn har tatt igjen sine jevnaldrende ved tre til fem års alder. Det er først og fremst de få barna som er svært tidlig født, som fortsatt kan ha problemer i femårsalderen. Jo tidligere barna er født, desto større er risikoen at de blir forsinket i språkutviklingen, sier forsker Imac Maria Zambrana ved Folkehelseinstituttet. Hun er førsteforfatter av studien.

De tidligst fødte henger etter

Et normalt svangerskap varer i 40 uker. Forskerne var mest interessert i å undersøke de barna som var født mer enn tre uker for tidlig, altså i uke 37 eller tidligere. De delte inn barna i tre til seks uker for tidlig, seks til tolv uker for tidlig og mer enn tolv uker for tidlig.

Resultatene viser at:

  • Barn som er født mellom fire og seks uker for tidlig, henger etter i språkutviklingen ved halvannet års alder, men ikke ved tre og fem års alder. Dette er også den største gruppen for tidlig født barn.
  • Barn som er født mer enn seks uker for tidlig (før 34 ukers svangerskap), henger etter i språkutviklingen både ved tre og fem års alder. Men forskjellene mellom disse og de fullbårne barn blir gradvis mindre. De fleste henter inn forskjellen før tre års alder.
  • De barna som var født mer enn tolv uker for tidlig (før 28 uker), hang oftest etter. Også disse tok innpå fullbårne barn, men de svært tidlig fødte barna hadde fortsatt økt risiko for å henge etter også ved fem års alder.
  • Den absolutte sammenhengen mellom prematuritet og risiko for vedvarende språkforsinkelser var sterkest for de barna som var født mer enn tolv uker for tidlig.

Størst risiko for de aller minste

Forskerne ønsket også å forstå om graden av for tidlig fødsel alene forklarer språkforsinkelsen, eller om det i tillegg er andre faktorer som har betydning, for eksempel familiebakgrunn, sosial status eller genetisk risiko. For å finne ut mer om dette sammenlignet forskerne de for tidlig fødte barna med sine søsken.

Resultatene viser at:

  • Familiefaktorer kan forklare noe av forsinkelsene, og særlig for de for tidlig fødte barna som er født nærmere termin.
  • Desto tidligere barna er født, desto større er risikoen for vedvarende språkforsinkelser.

Framtidig forskning vil vise om språkproblemene for de mest for tidlig fødte barna fortsetter inn i skolealderen, og om dette får følger for barnas læring mer generelt.

Om studien

Alle barna er deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. Foreldrene fylte ut skjema om barnas språkutvikling da barna var halvannet, tre og fem år gamle.

Totalt deltok 26 769 barn i studien.

For tidlig fødte ble sammenliknet med søsken som kunne være fullbårne eller for tidlig fødte. I analysene brukte forskerne et søskendesign som innebærer at de kunne justere for arvelige faktorer og miljøforhold.

Forskerne kontrollerte også for individuelle faktorer, slik som for høyt blodtrykk, svangerskapsdiabetes og andre svangerskapsfaktorer andre hos mor, samt for tvillingfødsel.

Referanse

Zambrana, I.M., Vollrath, M., Jacobsson, B., Verena, S., & Ystrom, E. (2020). Language delays in preterm born children diminish before school entry: a sibling cohort study. Development and Psychopathology, 3, 1-6. doi:10.1017/S0954579419001536