Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Økt helsesykepleie ga ikke bedre læringsmiljø»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Økt helsesykepleie ga ikke bedre læringsmiljø

Forskningsfunn

Økt helsesykepleie ga ikke bedre læringsmiljø

En øking i helsesykepleieres tilstedeværelse på barneskolen med 10-14 prosent gir ikke bedre læringsmiljø, redusert fravær eller bedre læringsresultater i gjennomsnitt. Det viser en studie Folkehelseinstituttet har bidratt i.

Skolebarn som går opp en trapp
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En øking i helsesykepleieres tilstedeværelse på barneskolen med 10-14 prosent gir ikke bedre læringsmiljø, redusert fravær eller bedre læringsresultater i gjennomsnitt. Det viser en studie Folkehelseinstituttet har bidratt i.


Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger evaluert hvilken effekt mer tilstedeværelse av helsesykepleier (tidl. kalt helsesøster) har på 5. –7-klassingers fravær og læringsmiljø. Læringsmiljø er for eksempel målt som hvor godt eleven trives på skolen. 

Resultatene fra studien viste ingen positive resultater på primærutfallene læringsmiljø og fravær, men blant guttene ble det funnet tegn til en positiv effekt på læringsresultater i matematikk og engelsk, sier Arnfinn Helleve, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Studien er forlenget et år for å undersøke mulige årsaksmekanismer. Selv om ikke studien finner effekter på læringsmiljø og fravær i hele deltakergruppen, kan det være grunn til å tro at helsesykepleiere likevel kan ha stor betydning for enkeltelever. 

48 skoler deltok i studien

I den randomisert kontrollerte studien fikk tolv kommuner tilført et halvt årsverk ekstra helsesykepleierressurs over en toårsperiode. Ressursen ble fordelt på fire skoler i hver kommune og skulle gi hver av disse minst 3,25 timer per uke (en økning på 10-14 prosent) med aktivt tilstedeværende helsesykepleiertilbud, utover det ordinære tilbudet. Den økte ressursen skulle brukes til å styrke det strukturerte samarbeidet mellom skole og skolehelsetjeneste.

Generelt er samarbeidet mellom skole og helsesykepleiere godt, og skolene er positive til helsesykepleieres rolle i skolen. Samarbeidsrelasjonen er ofte preget av personlige relasjoner bygget over tid og mer tilfeldige faktorer som plasseringen av helsesykepleiers kontor på skolene.

Lærerne opplever at en av fordelene med helsesykepleiere er at det er et lavterskeltilbud som brukes til å følge opp elever eller elevgrupper. Samtidig opplever mange det som en utfordring at helsesykepleier ofte har begrenset kapasitet til dekke alle behov.  

 

Referanser

Federici, Roger André; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere m.fl (2020). Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en effektevaluering. NIFU-rapport; 2020:23 

Helleve A, Federici RA, Midthassel UV (2020). Finding the Balance Between Collaboration and Autonomy Among School Nurse in Interactions With Schools, The Journal of School Nursing (Online first, DOI: 10.1177/1059840520918924)