Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Eldre har bedre hørsel nå enn for 20 år siden»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Eldre har bedre hørsel nå enn for 20 år siden

Forskningsfunn

Eldre har bedre hørsel nå enn for 20 år siden

Spesielt menn i alderen 60 – 70 år har nå bedre hørsel enn menn i samme aldersgruppe for 20 år siden, viser tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). En ny studie basert på disse tallene som går tilbake til 1997, viser en positiv utvikling i alle aldre for både kvinner og menn.

Hørsel.jpg

Spesielt menn i alderen 60 – 70 år har nå bedre hørsel enn menn i samme aldersgruppe for 20 år siden, viser tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). En ny studie basert på disse tallene som går tilbake til 1997, viser en positiv utvikling i alle aldre for både kvinner og menn.


Lignende funn er observert også i andre vestlige land som USA og i Sverige.  

Tabell hørsel.png

Figur 1 Forekomst av invalidiserende hørselstap (>=35 dB) i HUNT2 (1996-1998) og HUNT4 (2017-2019) som funksjon av alder og kjønn. De totale alders og kjønnsjusterte relative endringen er 31%. (Fra Engdahl mfl. 2020)

Mindre støy på arbeidsplassen

-Årsaken til bedringen av hørsel i befolkningen kjenner vi ikke, men det er sannsynlig at noe av årsaken skyldes redusert eksponering for støy på arbeidsplassen. Det var først i 1970- årene at støy på arbeidsplassen ble anerkjent som et betydelig problem, selv om man ble oppmerksom på dette allerede på 50-60-tallet. Fra 1970 ble det gjort omfattende støyreduserende tiltak, og det er antagelig det vi ser resultatet av nå, forteller Bo Engdahl, hørselsforsker ved Folkehelseinstituttet, som nå er aktuell med studien:

Bo Engdahl påpeker at det kan være flere faktorer som spiller inn.

-Reduksjon av støy på fritiden, fremskritt i behandling av øresykdommer eller endringer i røykevaner, livsstil og bedring i generell helse, er alle ting som kan spille inn på folks hørsel, understreker Bo.

- En annen medvirkende forklaring kan være at dagens eldre er i bedre helse og funksjon enn gårsdagens eldre, og biologisk sett er yngre.

Redusert hørsel gjelder likevel mange

Befolkningsutviklingen, med flere eldre, innebærer allikevel at det vil være flere med nedsatt hørsel i årene som kommer. Med SSB sin befolkningsframskrivning vil antallet med hørselstap antageligvis nesten dobles frem til 2040. Dette forutsetter imidlertid at hørselen i en gitt alder holder seg på dagens nivå og ikke fortsetter å bli bedre slik som vi sett de siste 20 årene.

 

Referanser

Engdahl B., Strand B. & Aarhus L. 2020. Better hearing in Norway. A comparison of two HUNT cohorts 20 years apart. Ear and Hearing, Publish Ahead of Print , June 12, 2020.

https://journals.lww.com/ear-hearing/Abstract/9000/Better_Hearing_in_Norway__A_Comparison_of_Two_HUNT.98645.aspx