Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Skadedyrveilederen og skadedyrkontroll»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Skadedyrveilederen og skadedyrkontroll

Om Skadedyrveilederen og skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll er viktig for å unngå at skadedyr blir opphav til helseproblemer eller at de ødelegger gjenstander. Samtidig må skadedyrkontroll utføres på en måte som ikke skader helse og miljø. Skadedyrveilederen gir informasjon om hvordan skadedyr kan kontrolleres.

Skadedyrkontroll er viktig for å unngå at skadedyr blir opphav til helseproblemer eller at de ødelegger gjenstander. Samtidig må skadedyrkontroll utføres på en måte som ikke skader helse og miljø. Skadedyrveilederen gir informasjon om hvordan skadedyr kan kontrolleres.


Innhold på denne siden

Skadedyrkontroll, som omfatter både forebygging og bekjempelse av skadedyr, er en viktig samfunnsoppgave. Skadedyr kan ødelegge gjenstander og næringsmidler, spre smitte samt gi fysiske og psykiske plager. Rammene for skadedyrkontroll gis av skadedyrforskriften og annet regelverk, og man skal velge effektive metoder som gir minst mulig risiko for helse- og miljøskade.

Ervervsmessig skadedyrbekjempelse kan kun utføres av godkjente skadedyrbekjempere, dvs. personer som har bestått et to ukers kurs på Folkehelseinstituttet og fått godkjent praksis. Privatpersoner kan selv bekjempe skadedyr på egen eiendom. Kommunen er tilsynsmyndighet og skal føre tilsyn med at skadedyrbekjempelser gjennomføres på lovlig vis.

Her i Skadedyrveilederen finner man kapitler med generell informasjon og råd om forebygging og bekjempelse av skadedyr samt mer spesifikke faktaartikler for over 150 dyr.

Generell informasjon og råd gis i følgende kapitler:

  • Identifisering av skadedyr. Før en eventuell bekjempelse må du vite om dyret faktisk er et skadedyr, og du bør kjenne arten fordi ulike arter gjerne krever ulike tiltak. I kapitlet gis informasjon om hvordan du kan identifisere dyr du finner.
  • Forebygging av skadedyrangrep. Ved relativt enkle grep kan man forebygge mot skadedyr og dermed unngå at de blir et problem. Kapitlet beskriver forebyggende tiltak som bør gjennomføres i boliger og andre bygninger.
  • Bekjempelse av skadedyr. For å bekjempe det identifiserte skadedyret, må en velge effektive metoder som samtidig er trygge for vår helse og naturmiljøet. Råd om dette presenteres i kapitlet.
  • Kjøp av skadedyrbekjempelse. Kapitlet gir anbefalinger om hva forbrukere bør vurdere for å få en best mulig tjeneste dersom de velger å kjøpe en skadedyrbekjempelse fra et skadedyrfirma.
  • Byggomfattende bekjempelse. Noen skadedyrarter spres lett til naboen, og i slike tilfeller bør skadedyr bekjempes i flere boenheter samtidig. I dette kapitlet kan du lese om hvilke skadedyr dette gjelder og hvordan en byggomfattende bekjempelse kan gjennomføres.
  • Skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler. Barn er en spesielt sårbar gruppe, og det er derfor viktig at dette tas hensyn til ved skadedyrbekjempelse. I kapitlet gis det råd om hvordan skadedyr bør håndteres i barnehager og skoler der barn tilbringer mye tid.

I faktaartiklene om de ulike skadedyrene beskrives dyrets utseende, levevis, skadebilde og aktuelle kontrolltiltak. Det er viktig å kjenne til dette for å kunne kontrollere det.

Ved å etterleve både generelle råd om skadedyrkontroll og tips fra faktaartikkelen om skadedyret man står overfor, øker muligheten for at skadekontroll kan utføres på en effektiv og trygg måte i tråd med substitusjonsprinsippet.

Substitusjonsprinsippet

Prinsippet er grunnleggende i all forsvarlig skadedyrbekjempelse, og innebærer at man ved bekjempelse skal bruke det minst skadelige middelet som virker for formålet. Det følger av substitusjonsprinsippet at man ikke skal benytte kjemiske midler i til forebygging av skadedyr.

Siste kapitlet i Skadedyrveilederen inneholder oversikter over skadedyr i ulike miljøer og skadedyr sortert etter norske og latinske navn.