Hopp til innhold

Røkbrun kakerlakk

Publisert Oppdatert

Det er kun sporadiske funn av røkbrun kakerlakk (Periplaneta fuliginosa) i Norge. Røkbrun kakerlakk er opprinnelig en subtropisk art.

Det er kun sporadiske funn av røkbrun kakerlakk (Periplaneta fuliginosa) i Norge. Røkbrun kakerlakk er opprinnelig en subtropisk art.


Utbredelse

Røkbrun kakerlakk (Periplaneta fuliginosa) er en subtropisk art som ble beskrevet første gang fra USA. Den finnes hovedsakelig i Asia. Vi har kun sporadiske funn i Norge.

Kjennetegn

Fargen hos røkbrun kakerlakk er brunsvart, nesten så mørk som orientalsk kakerlakk. Den er imidlertid større enn orientalsk kakerlakk, mer lik den brune kakerlakken med lengder på opptil 3,7 cm.

Forebygging og bekjempelse

Se eget skriv om kakerlakker  for råd om forebygging og bekjempelse av disse insektene.

Innhold på denne siden