Hopp til innhold

Stor melbille

Publisert Oppdatert

Stor melbille (Tenebrio molitor) er en stor og brunsvart art som tilhører familien skyggebiller, Tenebrionidae. Billen forekommer helst på steder hvor det oppbevares mel og kornprodukter, slik som i møller, kornsiloer og bakerier. Larvene finnes vanligvis ikke i friske varer som er egnet til menneskemat, men helst i fuktige korn- og melrester og lignende avfall som har ligget lenge uforstyrret i mørke kroker, i sprekker eller mellom gulv og vegger.

Stor melbille
Stor melbille er 12-18 mm lang og har en noe flattrykt kroppsform. FHI - Preben Ottesen

Stor melbille (Tenebrio molitor) er en stor og brunsvart art som tilhører familien skyggebiller, Tenebrionidae. Billen forekommer helst på steder hvor det oppbevares mel og kornprodukter, slik som i møller, kornsiloer og bakerier. Larvene finnes vanligvis ikke i friske varer som er egnet til menneskemat, men helst i fuktige korn- og melrester og lignende avfall som har ligget lenge uforstyrret i mørke kroker, i sprekker eller mellom gulv og vegger.


Utseende

Stor melbille er en brunsvart art som er mellom 12 og 18 mm lang. Billen har en langstrakt, parallellsidet og noe flattrykt kroppsform. En liknende art er brunsvart melbille, men den er bare 5 mm lang. Larvene er gulbrune og nærmest sylindriske med ganske hard, glatt og skinnende overflate. De blir opptil 30 mm lange.

Livssyklus

Stor melbille går gjennom fire hovedstadier i sin livssyklus: egg, flere larvestadier, puppe og voksen. Hunnene legger mellom 200 og 500 hvite egg direkte på matkilden til larvene. Eggene er dekket med et klebrig sekret som gjør at de fester seg til underlaget. Avhengig av temperaturen klekker eggene etter 4-18 døgn, ved 18-20 °C etter 10-12 døgn. Larveutviklingen tar ved 25 °C 6-8 måneder, men er vanligvis på en til to år. Larven skifter hud 9-20 ganger, og når de er fullt utviklet, forpupper de seg ved overflaten av matkilden. Puppens utviklingstid ved 25 °C er 9 døgn, men ved romtemperatur 14-20 døgn. Overvintringen skjer på larvestadiet. Den totale utviklingstiden fra egg til voksen varierer mellom ti måneder og to år. Melbillen trives best og har kortest utviklingstid ved 25-27 °C. De voksne billene klekker på sommeren og lever i 2-3 måneder.

Levested

Stor melbille lever utendørs i Norge nord til Trøndelag. På varme sommerkvelder flyr den gjerne og kommer da av og til inn gjennom vinduer. Billen blir tiltrukket av lys. Innendørs finnes stor melbille oftest hvor det oppbevares korn, mel eller lignende varer, slik som i møller, siloer og bakerier. Den kan også leve utmerket av andre tørre vegetabilske og animalske produkter. Larvene og voksne er nattdyr og trives helst i mørke og fuktige kroker, i sprekker eller mellom gulv og vegger, hvor korn- og melrester og lignende avfall har ligget lenge uforstyrret. Stor melbille kan i tillegg bli funnet i morkent, vann- og soppskadet trevirke i hus, samt i duereder og hønsehus.

Skadebilde

Den sene formeringen med rundt en generasjon per år gjør at den sjelden under våre forhold blir noe egentlig skadedyr. Fordi billene ikke finnes i friske varer gjør de ikke skade på matlagre som har gode rutiner på renhold og rotasjon av varer. Larvene blir ofte også holdt i kulturer for å selges som fiskeagn og som mat for eksotiske husdyr, slik som burfugl, akvariefisk og øgler.

Forebygging og bekjempelse

Stor melbille blir ofte funnet i kornprodukter som er blitt fuktig eller muggent. Godt renhold og rask rotasjon av tørre matvarer er beste forebygging. Gode rutiner på renhold er også viktig i hønsehus slik at ikke stor melbille kan etablere seg i for eksempel fôrrester og hønsemøkk. Bekjempelse er unødvendig dersom bare noen få biller eller larver opptrer. Når de er tallrike, må en finne fram til formeringsstedet og rengjøre godt slik at næringskilden fjernes. Infiserte matvarer kan kastes. Kjemisk bekjempelse er unødvendig.