Hopp til innhold

Nye rapporter

Viser  1832  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Rusmiddelbruk blant personer med innvandrerbakgrunn

  Personer med innvandrerbakgrunn fra Asia eller Afrika ser ut til å holde fast ved lavere rusmiddelbruk enn etnisk norske og vestlige innvandrere.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

  SIRUS har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet oppsummert kunnskapen man har om effekt av tobakksreklame og oppstilling av tobakksvarer i butikken.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Kostholdsråd kan trolig gi litt lavere blodtrykk og kolesterolnivå

  Blodtrykket og kolesterolnivået hos friske personer kan trolig senkes noe gjennom kostholdsveiledning.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 4. Alendronat kan hjelpe mange benskjøre kvinner etter overgangsalderen

  Medikamentet alendronat kan minske risikoen for brudd hos benskjøre kvinner som er ferdige med overgangsalderen.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 5. Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder

  Kognitive psykologiske metoder er best dokumentert som effektive når det gjelder forebygging av alvorlig depresjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Vannverksdata og vannanalyser for årene 2003 og 2004 - Vannrapport 110

  Rapporten består av to separate deler, en med data 2003 og den andre med data 2004, basert på datainnsamlinger 2004 og 2005. Det legges frem utvalgte nøkkeltall om eierform og størrelsesfordeling, le

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Gentester for brystkreft og eggstokkreft

  Rapporten tar for seg tester for å påvise feil i BRCA-genene som forårsaker brystkreft og eggstokkreft.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 8. Viktig å oppmuntre til å vaske hender for å forebygge diaré

  Barnehager kan redusere tilfeller av diaré med ca. 30 prosent hos barna ved å oppmuntre barna og de voksne til å vaske hendene før de spiser og etter at de har vært på toalettet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 9. Tranebær kan forebygge urinveisinfeksjoner

  Tranebær (juice eller kapsler) kan muligens forebygge urinveisinfeksjoner hos kvinner med tilbakevendende urinveisinfeksjon.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Narkotikasituasjonen i kommunene 2002-2006

  SIRUS har kartlagt narkotikasituasjonen i norske kommuner for årene 2002 – 2006. Tallmaterialet er basert på informasjon fra politiet og helse- og sosialetaten

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 11. Voldsutsatt ungdom i Norge (Rapport 2007:8)

  Forekomsten av vold og seksuelle overgrep blant 10. klassinger i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finmark varierer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Egenandel på legemidler kan lede til at pasienter kutter ned på ønsket bruk

  Stadig økende utgifter forbundet med legemidler er en stor utfordring for mange helsesystemer.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 13. Evidence-Informed Health Policy: Using Research to Make Health Systems Healthier

  Dette prosjektet er bestilt av Verdens helseorganisasjons rådgivende komité for helseforskning (WHO Advisory Committee on Health Research).

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. HPV RNA-test for livmorhalskreft

  Livmorhalskreft rammer årlig ca. 300 kvinner i Norge og er den nest vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Selvundersøkelse av egne bryst gir muligens ingen helsegevinst

  Kvinner som regelmessig undersøker brystene sine selv har muligens ikke mindre sjanse for å dø av brystkreft enn de som ikke gjør det.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Probiotika for behandling av aktiv Crohns sykdom

  Vi vet ikke om probiotika er effektivt i behandling av aktiv Crohns sykdom. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 17. Operasjon kan redusere symptomene hos pasienter med karpaltunnelsyndrom

  Operasjon ser ut til å redusere symptomene mer effektivt enn ikke-operativbehandling for pasienter med karpaltunnelsyndrom.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 18. Studenter og rusmidler

  Rapporten bygger på en spørreundersøkelse med 1655 studenter ved Universitetet i Oslo om bruk av alkohol og andre rusmidler, røyking og pengespill.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år

  Rapporten bygger på spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler og tobakk blant unge voksne mellom 21 og 30 år.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 20. Strategimøte 2006: Virusinfeksjoner ved immunsvikt

  Rapporten oppsummerer anbefalingene og gir et sammendrag av forelesninger fra 2006-møtet i Referansegruppen for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi.

  Rapport

  Publisert Oppdatert