Hopp til innhold

2016

Viser  130  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Kuldespray kan minske stikksmerter

  Kuldespray hjelper noe mot smerter ved innsetting av perifert venekateter. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 2. Effekt av tiltak for barn og unge med overvekt eller fedme

  Vi har vurdert effekten av tiltak for barn og unge med overvekt eller fedme.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 3. Veggedyr – informasjon og råd til overnattingssteder

  Forekomsten av veggedyr har økt kraftig i Norge og utlandet de siste 15 årene. Veilederen beskriver rutiner og håndtering av veggedyrproblemer i reiselivsbransjen.

  Veileder

  Publisert

 4. Alkohol og arbeidsliv. En undersøkelse blant norske arbeidstakere

  Folkehelseinstituttet vil på oppdrag fra Helsedirektoratet kartlegge holdninger til-, og utbredelse av alkoholbruk, samt konsekvenser og regulering av alkoholbruk i norsk arbeidsliv fra 2015-2018.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Hos personer over 80 år har trolig trombolyse effekt ved akutt hjerneslag

  De første timene etter hjerneslaget er kritiske, jo tidligere trombolyse gis, desto bedre. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt

  Bestillerforum RHF har bedt Kunnskapssenteret om å utarbeide en fullstendig metodevurdering om bruk av mekanisk trombektomi sammenliknet med standard behandling for akutt hjerneslag.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 7. Effekt av fysisk trening for personer med kreft

  Vi har oppsummert resultater fra fem systematiske oversikter om effekt av fysisk trening for pasienter under og etter behandling, med funn fra til sammen 119 randomiserte kontrollerte studier.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 8. Drikkevann. Rapport til Mattilsynet 2016 (Vannrapport 124)

  Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over antall personer i Norge som fikk vann av tilfredsstillende kvalitet for utvalgte parametere i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Tilpasset trening kan redusere utmattelsessymptomer hos personer med kronisk utmattelsessyndrom, CFS /ME. Cochrane: Kort oppsummert

  Personer med CFS /ME blir trolig mindre utmattet og opplever bedring i helse etter tilpasset trening sammenliknet med avspenning eller passive behandlingsformer. Det viser oppdatert Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Effekter av gruppetiltak for barn og ungdom som opplever samlivsbrudd

  I denne systematiske oversikten har vi oppsummert resultater fra studier som har sammenlignet gruppetiltak for barn i samlivsbrudd med intet tiltak.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 11. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015

  Rapporten viser resultater av en  undersøkelse blant pasienter med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

  PasOpp rapport

  Publisert

 12. Vaksine kan beskytte mot helvetesild

  En vaksine mot viruset som forårsaker vannkopper og helvetesild forebygger trolig helvetesild hos personer over 60 år. Vaksinen tolereres godt, men noen kan oppleve bivirkninger.

  Forskningsomtale

  Publisert

 13. Fødselsovervåkning - STAN innfrir ikke forventningene

  Det er vel så bra å bare bruke kardiotokografi alene som elektrokardiogram sammen med kardiotokografi (STAN) ved behov for elektronisk fødselsovervåkning. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 14. Akupunktur ved muskelskjelettsmerter

  Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag å undersøke effekt av akupunktur sammenliknet med konservativ behandling for muskelskjelettsmerter.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 15. Er dine pasienter i trygge hender?

  Plakaten er en påminnelse til helsepersonell i helseinstitusjoner om å utføre håndhygiene. Henges opp i fellesarealer.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 16. Barn, miljø og helse. Risiko- og helsefremmende faktorer

  Rapporten «Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer» presenterer miljøfaktorer som kan ha betydning for barn og unges helse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Risk Assessment and Regulations of Nanomaterials in Norway and Russia

  Den økende bruken av nanoteknologi i forbruksprodukter, til industrielle formål og innen medisin, har ført til teknologiske fremskritt som kan gi stor økonomisk gevinst.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Forskning om behandling med musikkterapi uten samtidig behandling med antipsykotiske legemidler (legemiddelfri behandling) hos pasienter med psykoselidelser. Litteratursøk.

  Litteratursøk om musikkterapi på oppdrag fra Bestillerforum RHF.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 19. Mobilen kan hjelpe deg å bli røykfri

  Mobiltelefonen kan være et nyttig verktøy for å få folk til å slutte å røyke. Røykesluttiltak levert via tekstmeldinger får trolig flere til å slutte å røyke. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 20. Effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge

  Vi fikk i oppdrag å identifisere publikasjoner om effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge.

  Forskningskartlegging

  Publisert