Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fukt og fuktskader i norske boliger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Fukt og fuktskader i norske boliger

Rapport

Fukt og fuktskader i norske boliger

Publisert

Vi har hatt relativt liten oversikt over forekomsten av fuktproblemer i norske boliger. Firmaet Anticimex har tilgang til oppdaterte og detaljerte boligdata, samlet inn og registrert i databaseformat.

Fukt og fuktskader i norske boliger.jpg

Vi har hatt relativt liten oversikt over forekomsten av fuktproblemer i norske boliger. Firmaet Anticimex har tilgang til oppdaterte og detaljerte boligdata, samlet inn og registrert i databaseformat.


Kun nedlastbar.

Om rapporten

 • Utgitt: Oktober 2016
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Becher, R, Øvrevik, J, Høie, AH, Bakke, JV,, Holøs, S.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8082-777-7

Hovedbudskap

 Fukt og muggsoppskader er ansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet, sier seniorforsker Rune Becher ved Folkehelseinstituttet. 

Rapporten beskriver hvor utbredt fuktproblemer er. Over 10 000 boliger over hele landet er gransket.

Mange helseplager

En rekke studier viser at luftveisrelaterte sykdommer er mer utbredt hos dem som bor i boliger med dårlig inneklima – særlig der det er muggsopp og fukt.

– De som bor i boliger med fuktproblemer har oftere enn andre pustebesvær, hoste, piping i brystet, astma, bronkitt og luftveisinfeksjoner. De har også mer eksem og allergisk betennelse i slimhinnen i nesen. Mange melder også om diffuse symptomer, som hodepine, konsentrasjonsproblemer og trøtthet, sier Becher, som forsker på inneklima ved Folkehelseinstituttet. 

Fuktproblemer hos tre av ti

Det nøyaktige omfanget av fuktproblemer i norske boliger har vært ukjent. Nå har forsker Anja Hortemo Høie ved Folkehelseinstituttet lett etter fuktskader i over 10 000 boligrapporter. Boligene er undersøkt i forbindelse med If Boligsjekk. Hun analyserte i alt 160 000 beskrivelser i de 10 000 rapportene. Høie fant anmerkninger om fukt i 3125 boliger. Det vil si i tre av ti boliger. 

 • Av alle boligene hadde 27 prosent fuktskader som ble anbefalt utbedret
 • Fire prosent av boligene hadde så alvorlige fuktproblemer at akutte tiltak var nødvendig
 • Rundt 1000 boliger hadde fuktskader eller risiko for fuktskade i rom der folk oppholder seg til daglig. Halvparten av disse gjaldt bad. 

Hva gir størst helserisiko?

- Omfattende  fuktskader i rom hvor man oppholder seg over lengre tid, gir størst helserisiko. Derfor er forebygging og utbedring av fukt- og muggsoppskader i skoler, barnehager og hjem svært viktig for å sikre god helse, sier Rune Becher.

Fuktskader er mest utbredt i kjellere, uinnredede loft og bad, samt i forbindelse med drenering og grunnmur.

- Det utgjør ikke nødvendigvis noen helserisiko hvis beboerne ikke oppholder seg i disse rommene. Det er fukt i soverom og bad vi er mest bekymret for, fordi det er her beboerne oppholder seg mest, sier Becher.

Hva skyldes fukt i huset?

Fukt i boligen kan ha mange årsaker. Det kan skyldes lekkasjer gjennom vinduer, tak eller grunnen. Vannskader ved lekkasjer fra rør, blandebatteri og vannlås, samt flom er også vanlige årsaker.

– Mange boliger i undersøkelsen fikk påvist målbar fukt i konstruksjoner, høy luftfuktighet, fuktmerker og kondensskader, uten at eierne visste årsaken. Dette kan også skyldes feil under byggingen, sier Becher.

Men fukt kan også skyldes feil bruk av boligen. Typisk kan høy fuktproduksjon som ikke ventileres ut, gi skader. Dusjing uten luftig eller ventilasjon er en typisk årsak til fuktskader på badet.

- Fukt i soverom er ekstra bekymringsfullt. Fuktskader bør uansett utbedres så fort som mulig, råder Becher.

Hva skal vi se etter?

 • mugglukt
 • mye kondens på overflate
 • større fuktskader på materialer

Når blir fuktskader helseskadelig?

Forskerne kan ikke si sikkert hvor mye fukt eller muggsopp som er helseskadelig i innemiljøer.

– Men her gjelder føre-var-prinsippet. Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på flater må fjernes, anbefaler Becher.

Forskere kan foreløpig ikke si sikkert hva det er som konkret fremkaller sykdom i fuktige omgivelser. 

– Mye tyder på at muggsoppen er hoved-synderen, men det kan også være soppsporer, soppfragmenter eller muggsoppgifter. Husstøvmidd og flyktige organiske stoffer fra bygningsmaterialer kan også være en årsak. Det står mye forskning igjen for å vise endelige årsakssammenhenger, sier Becher.

Bare selveierleiligheter inngår i denne studien. Folkehelseinstituttet mener det er grunn til å tro at problemet er større i leiligheter i utleiemarkedet. Særlig utleieboliger i kjellere vil være utsatt, fordi det er mye fukt i kjellere.

Studien er utført med støtte fra Helsedirektoratet av Folkehelseinstituttet, SINTEF Byggforsk og firmaet Anticimex som registrerte skader i boligene. 

Sammendrag

Flere store befolkningsstudier har de senere årene påvist sammenheng mellom luftveisrelatert sykdom og forekomst av fuktskader eller muggsopp inne, men vi har hatt relativt liten oversikt over forekomsten av fuktproblemer i norske boliger.

Firmaet Anticimex har tilgang til oppdaterte og detaljerte boligdata, samlet inn og registrert i databaseformat. Dataene er hentet inn fra hele Norge i forbindelse med «If Boligsjekk», som utføres på oppdrag fra If Skadeforsikring. Undersøkelsen omfatter selveide rekkehus, tomannsboliger og eneboliger.

Folkehelseinstituttet fikk våren 2015 i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre en studie basert på Anticimex sine data for å kunne anslå omfanget av fuktproblemer i den norske boligmassen. Gjennomgangen er presentert i denne rapporten.