Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV), rapport 2016:2

Folkehelseinstituttet nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe for å vurdere om HPV-vaksine til gutter skulle tilbys i program i Norge. Arbeidsgruppen har blant annet vurdert sykdomsbyrde, tilgjengelig dokumentasjon av effekt og sikkerhet av HPV-vaksine til gutter, nytte–kostnad av en eventuell innføring i program og om vaksinering av gutter vil bidra til ytterligere reduksjon av HPV-infeksjon hos jenter/kvinner.


  • Utgitt: Februar 2016
  • Molden T et al.. Vaksine mot humant papillomavirus (HPV), rapport 2016:2. Rapport Februar 2016. ISBN (elektronisk): 978-82-8082-705-0, ISSN (elektronisk): 1503-1403. Tilgjengelig på www.fhi.no

Bestill

Last ned

Gruppen har avsluttet sitt arbeide og avgitt sin rapport som konkluderer med at vaksinen bør innføres også for gutter i barnevaksinasjonsprogrammet. Arbeidsgruppen forutsetter i sin anbefaling at vaksineprisen gjør vaksinasjonen samfunnsøkonomisk lønnsomt.
fhi

Relaterte saker