Hopp til innhold

Rapport

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV), rapport 2016:2

Folkehelseinstituttet nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe for å vurdere om HPV-vaksine til gutter skulle tilbys i program i Norge. Arbeidsgruppen har blant annet vurdert sykdomsbyrde, tilgjengelig dokumentasjon av effekt og sikkerhet av HPV-vaksine til gutter, nytte–kostnad av en eventuell innføring i program og om vaksinering av gutter vil bidra til ytterligere reduksjon av HPV-infeksjon hos jenter/kvinner.

fhi

Folkehelseinstituttet nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe for å vurdere om HPV-vaksine til gutter skulle tilbys i program i Norge. Arbeidsgruppen har blant annet vurdert sykdomsbyrde, tilgjengelig dokumentasjon av effekt og sikkerhet av HPV-vaksine til gutter, nytte–kostnad av en eventuell innføring i program og om vaksinering av gutter vil bidra til ytterligere reduksjon av HPV-infeksjon hos jenter/kvinner.


Sammendrag

Gruppen har avsluttet sitt arbeide og avgitt sin rapport som konkluderer med at vaksinen bør innføres også for gutter i barnevaksinasjonsprogrammet. Arbeidsgruppen forutsetter i sin anbefaling at vaksineprisen gjør vaksinasjonen samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Om rapporten

  • Utgitt: Februar 2016
  • Forfattere: Molden T et al..
  • ISSN elektronisk: 1503-1403
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-705-0