Hopp til innhold

Notat

Undersøkelse om nøytrale snuspakninger - foreløpig resultat

I forbindelse med oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Sirus i 2015, nå Folkehelseinstituttet, er det gjort en foreløpig analyse av en holdningsundersøkelse om snuspakninger.

I forbindelse med oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Sirus i 2015, nå Folkehelseinstituttet, er det gjort en foreløpig analyse av en holdningsundersøkelse om snuspakninger.


Hovedbudskap

Nøytrale snuspakkar utan helseåtvaring vart ikkje vurdert som mindre attraktive enn originale snuspakningar, en det var ein tendens til at nøytrale snuspakningar med helseåtvaring vart vurdert som noko mindre attraktive enn originale pakningar. I forhold til originale pakningar var nøytrale pakningar i mindre grad knytt til positive brukar karakteristikkar som «sosial», «sporty», og «unik». Det var også mindre variasjon i vurderingane av karakteristikkar for nøytrale pakningar samanlikna med originale pakningar. Det ser altså ut til at nøytrale pakningar ikkje er generelt mindre attraktive, men at dei kan gjere det vanskelegare å gi snus tilleggsverdi i  orm av brukaridentitet.

Om denne siden

Nedlastbar PDF.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2016
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Halkjelsvik, T.