Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stabiliseringstrening er like effektiv som annen trening og manuell terapi ved kroniske ryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Stabiliseringstrening er like effektiv som annen trening og manuell terapi ved kroniske ryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

Forskningsomtale

Stabiliseringstrening er like effektiv som annen trening og manuell terapi ved kroniske ryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

Publisert Oppdatert

Stabiliseringstrening er en type øvelser som er ment å forbedre stabilitet og kontroll av ryggraden hos pasienter med ryggsmerter. Slike øvelser er trolig mer effektive enn ingen eller minimal oppfølging for å redusere smerte, og like effektive som andre typer øvelser og manuell terapi for å redusere smerte og bedre funksjonsevne hos personer med kroniske ryggsmerter. Det viser en Cochrane-oversikt.

Stabiliseringstrening er en type øvelser som er ment å forbedre stabilitet og kontroll av ryggraden hos pasienter med ryggsmerter. Slike øvelser er trolig mer effektive enn ingen eller minimal oppfølging for å redusere smerte, og like effektive som andre typer øvelser og manuell terapi for å redusere smerte og bedre funksjonsevne hos personer med kroniske ryggsmerter. Det viser en Cochrane-oversikt.


Denne omtalen er tidligere publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2016
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Underland V, Denison E.

Hovedbudskap

Bakgrunn

Ryggsmerter er et relativt vanlig problem som er forbundet med store utfordringer for den det gjelder. Ved siden av å måtte forholde seg til smerten og takle denne, vil mange oppleve store utfordringer i hverdagen grunnet nedsatt funksjonsevne. I et samfunnsperspektiv gir rygglidelser store kostnader til trygdeutgifter, korttidssykefravær, produksjonstap og bruk av helsetjenester.

Øvelser er anbefalt som behandling av ryggsmerter i kliniske retningslinjer. Stabiliseringstrening er en spesifikk type øvelser hvor pasienten lærer å aktivere dypereliggende muskler som virker på ryggraden. Hensikten er å gjenopprette kontroll og koordinasjon av musklene som skal stabilisere ryggraden. Treningen begynner med enkle øvelser med veiledning. Etter hvert øver pasienten i stadig mer sammensatte og funksjonelle bevegelser.

Hva sier forskningen?

Sammenlignet med ingen eller minimal oppfølging har stabiliseringsøvelser:

 • muligens en moderat effekt på smerte på middels sikt (⊕⊕◯◯)
 • trolig en moderat effekt på smerte på lang sikt (⊕⊕⊕◯)
 • trolig liten eller ingen effekt på funksjonsevne på middels og lang sikt (⊕⊕⊕◯)

Forfatterne fant at sammenlignet med andre typer øvelser har stabiliseringsøvelser:

 • liten eller ingen effekt på smerte på middels og lang sikt (⊕⊕⊕⊕)
 • liten eller ingen effekt på funksjonsevne på middels og lang sikt (⊕⊕⊕⊕)

Sammenlignet med manuell terapi har stabiliseringsøvelser:

 • trolig liten eller ingen effekt på smerte på middels sikt (⊕⊕⊕◯)
 • liten eller ingen effekt på smerte på lang sikt (⊕⊕⊕⊕)
 • liten eller ingen effekt på funksjonsevne på middels eller lang sikt (⊕⊕⊕⊕)

Sammenlignet med andre øvelser i kombinasjon med ultralyd, kortbølge/diatermi eller varmepakninger:

 • er det usikkert om stabiliseringsøvelser har effekt på smerte på middels sikt (⊕◯◯◯)
 • har stabiliseringsøvelse muligens en moderat effekt på funksjonsevne på middels sikt (⊕⊕◯◯)

Det er usikkert hvorvidt stabiliseringsøvelser har effekt på smerte og funksjonsevne sammenlignet med å gjøre øvelser hjemme i kombinasjon med oppfølging ved telefonsamtale to ganger i uken (kun én studie).

Forskerne definerte «middels sikt» som oppfølging 3-12 måneder etter behandlingsstart og «lang sikt» som oppfølging mer enn 12 måneder etter behandlingsstart.

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av denne Cochrane-oversikten søkte systematisk etter litteratur i relevante databaser i april 2015. De fant 29 randomiserte kontrollerte studier fra 16 ulike land med til sammen 2 431 personer som de inkluderte i oversikten. Stabiliseringstrening ble sammenlignet med ingen eller minimal oppfølging i syv studier, med andre typer øvelser i 16 studier, og med manuell terapi i fem studier. I tre studier ble stabiliseringstrening sammenlignet med en kombinasjon av øvelser og ultralyd, kortbølge/diatermi eller ultralyd. En studie sammenlignet stabiliseringsøvelser med å gjøre øvelser hjemme i kombinasjon med oppfølging ved telefonsamtale to ganger i uken.

Varigheten av behandlingene i de inkluderte studiene varierte fra 20 dager til 12 uker, med fra en til fem behandlinger i uken, og gjennomsnittlig 12 behandlinger totalt. Varigheten av hver enkelt behandling varierte fra 20 til 90 minutter.

Kilde

Saragiotto BT, Maher CG, Yamato TP, Costa LOP, Menezes Costa LC, Ostelo RWJG, Macedo LG. Motor control exercise for chronic non-specific low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD012004. DOI:10.1002/14651858.CD012004.