Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessaker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessaker

Forskningskartlegging

Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessaker

Publisert

Kunnskapssenteret for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk.

Metoder for innhenting, systematisering.jpg

Kunnskapssenteret for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk.


Nedlastbar.

Om publikasjonen

  • Utgitt: Januar 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Nøkleby H, Nguyen L, Blaasvær N, Flodgren GM, Kurtze N, Meneses JF, Berg RC.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-701-2

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere ulike metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessaker.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser og i Google og Google Scholar. Søket ble utført i november og desember 2015. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. 

Resultater

• Litteratursøket gav 12 833 referanser etter dublettsjekk samt 428 leste referanser fra BASE, Google og Google Scholar

• Vi identifiserte totalt 132 relevante referanser

- 1 referanse var en mulig systematisk oversikt

- 41 referanser omhandlet enkeltinstrumenter

- 15 referanser omhandlet flere instrumenter

- 39 referanser omhandlet enkeltmodeller

- 18 referanser omhandlet flere modeller

- 18 referanser omhandlet andre typer studier

 

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type, basert på sammendragene.