Hopp til innhold

Rapport

Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2015. RAVN

Den tredje rapporten om Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) publiseres nå. Rapporten inneholder informasjon vedrørende bruk av antivirale midler og virusresistensdata i Norge for 2015.

Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2015 - RAVN.jpg

Den tredje rapporten om Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) publiseres nå. Rapporten inneholder informasjon vedrørende bruk av antivirale midler og virusresistensdata i Norge for 2015.


Sammendrag

Den tredje rapporten om Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) publiseres nå. Rapporten inneholder informasjon vedrørende bruk av antivirale midler og virusresistensdata i Norge for perioden 2015. Virus som inngår i overvåkningssystemet RAVN er som tidligere influensavirus, HIV-1, hepatitt B virus, cytomegalovirus og herpes simplex virus. I tillegg til relevante tema vedrørende disse virus, inneholder årets rapport et sammendrag om nyere antivirale midler mot kronisk hepatitt C og behov for resistensbestemmelse av hepatitt C-virus. Vi håper materialet vil være av interesse for mange.  

Rapporten utgis på engelsk.

Kun nedlastbar.

Om rapporten

  • Utgitt: Oktober 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISBN trylt: 978-82-8082-769-2
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-770-8