Hopp til innhold

Rapport

Mat- og vannbårne infeksjoner 2015. Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2015. Det totale antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2015 viste en nedgang i forhold til året før.

Forside mat og vannbårne 2015_web.jpg

Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2015. Det totale antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2015 viste en nedgang i forhold til året før.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2015. Det totale antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2015 viste en nedgang i forhold til året før.

2015 mottok Folkehelseinstituttet 172 varsler om mistenkte eller bekreftede utbrudd til Vesuv. Av disse var 117 utbrudd i helseinstitusjoner, 40 var næringsmiddelbårne utbrudd og 15 var andre utbrudd. Halvparten av utbruddene hadde mindre enn 10 sykdomstilfeller. Tallgrunnlaget i rapporten er basert på lovpålagt varsling til Folkehelseinstituttet og rapportering fra Mattilsynet. Mattilsynet har en viktig rolle i oppklaringsarbeidet av de næringsmiddelbårne utbruddene.

Antallet varslede utbrudd har økt i forhold til 2014. Totalt ble 2 567 personer rapportert syke i forbindelse med disse utbruddene. Ved utbrudd i helseinstitusjoner var norovirus, influensa og meticillinresistent Staphylococcus aureus(MRSA) de hyppigst forekommende smittestoffene, med henholdsvis 75, 11 og 10 utbrudd.

Det vanligste smittestoffet angitt ved næringsmiddelbårne utbrudd var norovirus (13 utbrudd), etterfulgt av Bacillus cereus (4 utbrudd) og Staphylococcus aureus (3 utbrudd).

Det er viktig å påpeke at rapporten ikke gir det fulle og hele bildet av alle utbrudd i Norge i 2015. Grunnen til dette er fortsatt underrapportering til utbruddsvarslingssystemet. Rask varsling av utbrudd er viktig for at sentrale myndigheter skal kunne se de enkelte utbrudd i både lokal og nasjonal sammenheng og gi råd og informasjon der det er behov.

Rapporten er kun tilgjengelig i elektronisk format.

For tidligere årsrapporter, se historisk arkiv.

Kun nedlastbar.

Om rapporten

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Franer K, Jore S, Ocampo JMF, Nygård K, Guzman-Herrador B, Stene-Johansen K, Dao P, Sandbu S, Viksmoen Watle SS, Thorstensen Brandal L, Kapperud G, Vold L.
  • ISSN elektronisk: 2387-6441
  • ISBN elektronisk: