Hopp til innhold

Rapport

Reseptregisteret 2011–2015 / The Norwegian Prescription Database 2011–2015

Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode. I tillegg finnes en generell del med informasjon om Reseptregisteret og legemiddelstatistikk.

Legemiddelstatistikk 2016:2.jpg

Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode. I tillegg finnes en generell del med informasjon om Reseptregisteret og legemiddelstatistikk.


Sammendrag

Årets utgave inkluderer også utvalgte nøkkeltall og en kort omtale av legemiddelbruk blant eldre samt antibiotikaforbruket i Norge.

Om rapporten

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Christian Berg, Hege Salvesen Blix, Olaug Fenne, Kari Jansdotter Husabø, Randi Selmer, Sissel Torheim, Kari Furu.
  • ISSN trykt: 1890-9647
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt:
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-714-2