Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Historisk arkiv

Viser  349  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Legemiddelforbruket i Norge 2004-2008

  Grossiststatistikken inneholder totalt salg av både reseptbelagte og reseptfrie legemidler i Norge til apotek, sykehus og dagligvare.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 2. Hvem er brukere av eldresentrene?

  I rapporten ”Hvem er brukere av eldresentrene?” sammenlignes hjemmeboende eldre over 65 år og som bruker eldresentrene, med dem som ikke bruker eldresentrene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Hoftebeskytter reduserer antall lårhalsbrudd

  Beboere ved sykehjem i Asker og i Bærum kommune ble i 1998 og i 1999 tilbudt gratis hoftebeskyttere for å få redusert antall lårhalsbrudd ved sykehjemmene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Grunnlagsdokument for utforming av Nasjonal strategi for datainnsamling til helseovervåking basert på helseundersøkelser

  Rapporten er et grunnlag for utforming av nasjonal strategi for helseovervåking basert på helseundersøkelser.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Fødsler i Norge 1967-2010

  MFR mottar meldinger om alle fødsler i Norge.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 6. Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001-2010

  Denne rapporten oppsummerer tilfeller av tuberkulose som startet forebyggende behandling meldt til MSIS i perioden 2001-2010.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2010

  Årsrapporten ”Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2010” beskriver forekomsten av de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge i 2010.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Europeisk internettundersøkelse om menn som har sex med menn, norske resultater: rapport fra EMIS 2010

  Over 2000 norske menn som har sex med menn deltok i den paneuropeiske spørreundersøkelsen European MSM Internet Survey (EMIS) som ble gjennomført sommeren 2010, der 38 land deltok.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013

  I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Rapportforside
 10. Dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker 1951-98

  Rapporten tar for seg dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker fra 1951 til 1998.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Dent-o-Sept saken

  Folkehelseinstituttet har gjennomført tre kartleggingsundersøkelse i Dent-O-Septsaken. Undersøkelsene fastslår en sammenheng mellom Dent-O-Sept munnpensel og smitte og sykdom hos mennesker.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Blod- og seksuelt overførbare sykdommer. Årsrapport 2012 for sykdomsprogrammet

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner i 2012.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Blod og seksuelt overførbare sykdommer.jpg
 13. Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2011

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner, som omfatter hivinfeksjon, gonoré, syfilis, genital klamydiainfeksjon og hepatitt (A, B, C, D, E).

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner.jpg
 14. Blir vi syke av norsk kjøtt?

  Norge har en av Europas laveste forekomster av smitte fra matvarer og dyr. Rapporten diskuterer hvilken betydning norskprodusert kjøtt har som smittekilde sammenlignet med andre næringsmidler. Epidem

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Evaluering Ren omsorg

  Nasjonalt folkehelseinstitutt gjennomførte i samarbeid med landets sykehus og sykehjem en nasjonal håndhygienekampanje i 2005. Nå foreligger Folkehelseinstituttets egen evaluering av denne kampanjen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Miljøgifter kan gi redusert immunforsvar

  Påvirkning av miljøgifter i svangerskapet henger sammen med høyere risiko for infeksjoner de første tre leveåra og lavere respons på vaksiner.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 17. Studie om langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet

  Paracetamol er det mest brukte legemiddelet i svangerskapet. Likevel er det svært få studier som har sett på mulige langtidskonsekvenser for barnet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 18. Foreldrefedme og risiko for autisme hos barnet

  Forskning viser at fars fedme kan være en større risikofaktor når det gjelder utvikling av autisme hos barnet enn mors fedme.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 19. Påvist zikafeber hos reisende fra Sør-Amerika

  Folkehelseinstituttet er varslet om tre bekreftede tilfeller av zikafeber hos norske reisende som har oppholdt seg i zika-berørte land i Sør-Amerika.

  Nyhet

  Publisert

 20. Spørsmål og svar om fugleinfluensa