Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Viktig med godt smittevern på arbeidsplasser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Viktig med godt smittevern på arbeidsplasser

Nyhet

Viktig med godt smittevern på arbeidsplasser

Mange utbrudd av koronavirus er knyttet til arbeidsplasser, og så langt i år er det meldt 63 slike utbrudd til FHI. Helsedirektoratet og FHI har nå oppdatert Veileder for arbeidsplasser og hjemmekontor. Det er viktig å sikre at smittevernet på arbeidsplassene er godt nok ivaretatt.

Mange utbrudd av koronavirus er knyttet til arbeidsplasser, og så langt i år er det meldt 63 slike utbrudd til FHI. Helsedirektoratet og FHI har nå oppdatert Veileder for arbeidsplasser og hjemmekontor. Det er viktig å sikre at smittevernet på arbeidsplassene er godt nok ivaretatt.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Smitte med de nye virusvariantene sprer seg raskere. Da blir enda viktigere å ha godt smittevern på arbeidsplassene og praktisere hjemmekontor for alle som kan, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

I fjor ble det totalt rapportert om 109 utbrudd med totalt 1.205 tilfeller av koronavirus ved norske arbeidsplasser. De fleste utbruddene ble rapportert fra brakkerigger, verft, skip og ulike fabrikker. Det var gjennomsnittlig 11 tilfeller per utbrudd, men med store variasjoner fra 2 til 98 tilfeller.

Utbrudd på byggeplasser

Tallene kan se ut til å stige i 2021, og hittil i år er det meldt totalt 63 utbrudd på arbeidsplasser med totalt 689 tilfeller. Det er fortsatt gjennomsnittlig 11 tilfeller per utbrudd, men også her med en stor variasjon fra 2 til 70 tilfeller.

–  I år er det spesielt utbrudd på byggeplasser som utpeker seg så langt. De fleste utbrudd på byggeplasser har skjedd i Viken og Oslo, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Viktig med smittevern på arbeidsplassene

FHI og Helsedirektoratet har nå oppdatert Veileder for arbeidsplasser og hjemmekontor.

–  Det er viktig at smittevern er godt ivaretatt på arbeidsplasser for å hindre smitte. Virksomheten er selv ansvarlig for forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. I områder med økt smittepress kan kommunen innføre lokale, strengere tiltak, sier Line Vold i FHI.

Generelle smittevernråd

De generelle smittevernrådene gjelder for alle arbeidsplasser: 

  • Syke personer må holde seg hjemme 
  • Tilrettelegge for at alle kan holde minst 1 meters avstand 
  • God hånd- og hostehygiene og godt renhold 

Plan for kontinuitet ved fravær

Ledelsen må ha en plan for å sikre kontinuitet ved fravær blant medarbeidere på grunn av sykdom eller karantene.

–  Det er svært viktig å tilrettelegge for at ansatte holder seg hjemme, selv ved milde symptomer, og å oppfordre ansatte til å teste seg, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

Hjemmekontor er hovedregel

Hjemmekontor er hovedregelen, så lenge det er praktisk mulig, og der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud. Barn og unge og andre sårbare grupper må fortsatt ivaretas, og arbeid med disse kan oftest ikke erstattes av digitale tjenester. Fysiske møter mellom ansatte bør unngås så langt det er mulig, og erstattes med digitale møter.

Faste arbeidslag

For å unngå at viktige funksjoner settes ut av spill ved et tilfelle av covid-19, kan virksomheter etablere faste arbeidslag som ikke blandes, verken i arbeidstiden, i pauser eller etter jobb. Ulike arbeidslag kan for eksempel ha alternerende arbeidstid eller arbeidssted.

For mange virksomheter, er hjemmekontor ikke et alternativ. For disse arbeidsplassene anbefales å følge bransjespesifikke smittevernveiledere (Standard Norge).

Se også Råd til arbeidsplasser (FHI) og Veileder for arbeidsplasser og hjemmekontor (Helsedirektoratet).