Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Gravide bør ta to doser koronavaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Gravide bør ta to doser koronavaksine

Nyhet

Gravide bør ta to doser koronavaksine

Gravide har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom som følge av covid-19. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide om å beskytte seg ved å ta to doser koronavaksine.

Gravide har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom som følge av covid-19. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide om å beskytte seg ved å ta to doser koronavaksine.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Etter en nøye vurdering av effekt og sikkerhet av koronavaksinene utvidet FHI i august 2021 anbefalingen om vaksinering i svangerskapet til å gjelde for alle gravide. Bakgrunnen for anbefalingen er å beskytte både mor og den nyfødte mot alvorlig koronasykdom.

Foreløpige tall fra Storbritannia (UKOSS-studien) på covid-19 i svangerskapet, viser at mer enn 98 % av gravide kvinner som hadde symptomer på covid-19 og trengte innleggelse, var uvaksinerte. Av 235 gravide kvinner som fikk intensivbehandling på sykehus, var 232 uvaksinerte, kun 3 av dem hadde fått én dose med koronavaksine, og ingen hadde fått to doser[1]. Tilsvarende studieresultater ser man også fra USA[2].

– Dette gir et tydelig bilde på hvor viktig det er at gravide beskytter seg mot koronasykdom, og at de fullvaksinerer seg enten før eller underveis i svangerskapet, sier Margrethe Greve-Isdahl, barne- og overlege ved Folkehelseinstituttet.

Svangerskap blir ikke registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Derfor har vi ikke en eksakt oversikt over hvor mange gravide som har fått koronavaksine i Norge. Sammenfattede opplysninger i ulike registre gir derimot et grovt anslag. I Norge i dag ser det ut til at 7 av 10 gravide er vaksinert, hvorav 1 av 10 er vaksinert før graviditeten og nærmere 6 av 10 er vaksinert under graviditeten. Av de som er vaksinert mens de var gravide har minst 8 av 10 fått to doser.

– Det er gledelig å se at mange gravide har takket ja til tilbud om koronavaksinasjon under svangerskapet. Ettersom gravide har en høyere sannsynlighet for alvorlig sykdom dersom de smittes med koronaviruset, er det spesielt viktig at de har god beskyttelse ved at de er vaksinert, sier Greve-Isdahl.

Greve-Isdahl påpeker at de som allerede er fullvaksinert før graviditet ikke trenger å vaksinere seg på nytt. Hun anbefaler samtidig helsetjenesten om å snakke med den gravide om vaksinasjon mot covid-19, på samme måte som ved influensa. Det jobbes nå med å hjelpe svangerskapsomsorgen med informasjonsmateriell.

Ingen økte svangerskapskomplikasjoner for vaksinerte

Studier bak anbefalingen om vaksinasjon av gravide viser at kvinner som tok koronavaksine i svangerskapet har like lav sannsynlighet som uvaksinerte til å få komplikasjoner under svangerskapet, både når det gjelder svangerskapsforgiftning, veksthemming hos fosteret, spontanabort, dødfødsel og mødredødsfall.

Kan gravide ta koronavaksine i første trimester?

Generelt er man tilbakeholden med vaksinasjon i første trimester, når fosterets organer dannes, ut fra et føre-var prinsipp. Dette gjelder også for koronavaksine. Gravide som tilhører risikogruppene for koronasykdom kan likevel vaksineres i 1. trimester, fordi risikoen for alvorlig sykdom vil være høyere også i 1. trimester hos de med underliggende sykdom. Dersom den gravide er utsatt for et høyt smittepress kan man også vurdere vaksinering i 1. trimester. Hvis den gravide er usikker på om man tilhører denne gruppen kan man ta kontakt med fastlegen sin.

Skal gravid helsepersonell ha oppfriskningsdose?

Helsepersonell vil få tilbud om en oppfriskningsdose 6 måneder etter fullvaksinasjon med dose 2. Tilbudet er hovedsakelig gitt for indirekte å øke beskyttelsen blant sårbare pasienter og pleietrengende, fordi en oppfriskningsdose kan redusere risiko for å spre smitte. Individuell beskyttelse mot alvorlig sykdom hos helsepersonell er høy etter to vaksinedoser. Vaksinasjon av gravide krever alltid en egen, grundig vurdering. For oppfriskningsdose er det spørsmål om det er like sterk grunn for hvorvidt fullvaksinert gravid helsepersonell bør ta en tredje dose av vaksinen når de allerede har god individuell beskyttelse mot alvorlig sykdom etter to doser. Det er begrenset data på bruk av en oppfriskningsdose til denne gruppen. Så langt har det ikke kommet signaler på at vaksinasjon av gravide med to doser mRNA-vaksine medfører risiko for mor, foster, eller svangerskapsforløp. Det er derfor ikke grunn til å vente at en oppfriskningsdose vil gi et annet bilde. Når mor allerede er godt beskyttet, vil nytten av en oppfriskningsdose for gravide være begrenset.

Gravid helsepersonell som selv ønsker vaksinasjon med en oppfriskningsdose fordi de jobber med sårbare pasienter vil ha mulighet til å få dette på lik linje med ikke-gravid helsepersonell. Gravid helsepersonell som ikke ønsker oppfriskningsdose, må respekteres for et slikt valg.