Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid 19 for uke 14 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid 19 for uke 14 er publisert

Nyhet

Ukerapport for uke 14 er publisert

I uke 14 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 4 793 tilfeller med prøvedato i uke 14, en nedgang på 6 % siden uke 13 og 19 % siden uke 12.

I uke 14 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 4 793 tilfeller med prøvedato i uke 14, en nedgang på 6 % siden uke 13 og 19 % siden uke 12.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag og vurdering for uke 14

  • I uke 14 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 4 793 tilfeller med prøvedato i uke 14, en nedgang på 6 % siden uke 13 og 19 % siden uke 12. Antall personer testet (144 496) har igjen økt i uke 14 (24 %) etter nærmest en halvering av antall testede i løpet av påskeuka, men det er færre testet enn i de siste ukene før påske. Andel positive blant de testede var 3,3 % i uke 14, en betydelig nedgang siden påskeuka og på nivå med uke 11.
  • Det er svært stor geografisk variasjon både mellom og innad i ulike fylker. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (441 i uke 13 og 14 samlet), etterfulgt av Viken (346). Disse fylkene utgjør til sammen 72 % av de meldte tilfellene sist uke, men trenden i meldte tilfeller er synkende i begge fylker. Troms og Finnmark (16) og Nordland (18) har lavest forekomst. Sist uke gikk antall meldte tilfeller ned i 6 fylker, mens det gikk opp eller var stabilt i 5
  • Det er foreløpig rapport om 182 nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak i uke 14. Antall nye innleggelser har vært relativt stabilt siden uke 11, foreløpig data viser en liten nedgang i uke 14. I Oslo er det en nedgang i antall nye innleggelser (48 i uke 14 mot 86 i uke 13), mens i Viken er trenden fortsatt økende (88 i uke 14 mot 82 i uke 13). Antall nye innleggelser var svakt økende i aldersgruppen 40-49 år i uke 14 (45 i uke 14 etter 41 i uke 13), mens i andre aldersgrupper var trenden nedgående.
  • Det er foreløpig rapportert om 25 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 14. Etter et stabilt antall nye innleggelser mellom uke 11–13 (46-51 per uke) viser foreløpige data en nedgang sist uke. Antallet for uke 14 forventes oppjustert.
  • Antallet covid-19 assosierte dødsfall stiger til 20 i uke 14, det høyeste antallet i år siden uke 4. Økningen i dødsfall drives primært av dødsfall utenfor sykehjem, og hos personer yngre enn 75 år. Medianalderen har vært fallende siden nyttår. Stigningen i dødsfall må ses i lys av det høye antallet smittede og sykehusinnlagte de foregående ukene.
  • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 25. mars på 0,8 (95 % CI 0,7–1,0), men med betydelig forskjell mellom fylkene. Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,8 (95 % CI 0,6 – 1,0). Vi estimerer at 62 % (95 % CI 57 %– 66 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
  • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 85 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, men fordeler seg ulikt mellom landets fylker. Andelen med den engelske virusvarianten er høyest i Vestland (98 %), Oslo (94 %), og Trøndelag (94 %), og lavest i Nordland (29 %). Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 2 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. Denne varianten er hovedsakelig rapportert fra Nordland (68 %) fylke. I løpet av de siste fire ukene er det påvist et tilfelle av den brasilianske varianten, fra Vestland i uke 13.
  • Per 11. april 2021 er 91 % personer i alderen 85 år og eldre vaksinert med 1. dose av koronavaksinen, 92 % i aldersgruppen 75-84 år, og 32 % i aldergruppen 65-74 år. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 54 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen. Høyest andel vaksinerte med 1. dose finner vi blant ambulansepersonell (80 %) og leger (80 %).
  • Smittespredningen er langsomt synkende i det meste av landet, men det er stor ulikhet i hvordan epidemien rammer landets kommuner. Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet har stått for om lag tre firedeler av tilfellene og majoriteten av sykehusinnleggelsene i landet over lang tid. Her trengs vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing samt ekstra kontaktreduserende tiltak. Enkelte kommuner ellers i landet opplever utbrudd, men disse blir som regel nokså raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing eventuelt ekstra kontaktreduserende tiltak. De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få tilfeller. I disse kommunene trengs årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd.