Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport uke 18 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport uke 18 er publisert

Nyhet

Ukerapport Covid-19 uke 18 er publisert

Etter en nedgang i meldte tilfeller siden uke 11, var det en liten økning i uke 18. Det er foreløpig meldt 3 063 tilfeller med prøvedato i uke 18, en oppgang på 10 % siden uke 17.

Etter en nedgang i meldte tilfeller siden uke 11, var det en liten økning i uke 18. Det er foreløpig meldt 3 063 tilfeller med prøvedato i uke 18, en oppgang på 10 % siden uke 17.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Se ukerapport for uke 16 og tidligere ukerapporter på denne siden: Ukerapporter om koronavirus og Covid-19

Sammendrag og vurdering for uke 18

 • Etter en nedgang i meldte tilfeller siden uke 11, var det en liten økning i uke 18. Det er foreløpig meldt 3 063 tilfeller med prøvedato i uke 18, en oppgang på 10 % siden uke 17. Antall personer testet har vært relativt stabilt gjennom flere uker og var 129 038 i uke 18, 4 % oppgang siden foregående uke. Andel positive blant de testede økte fra 2,2 % i uke 17 til 2,4 % i uke 18.
 • Sist uke økte antall meldte tilfeller i Agder (17 %), Rogaland (135 %), Vestfold og Telemark (81 %), og Vestland (26 %), mens det var en nedgang Oslo, Møre og Romsdal og Innlandet. I Viken var antall tilfeller relativt stabilt sist uke. Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (212 i uke 17 og 18 samlet), etterfulgt av Vestfold og Telemark (205) og Agder (138). Troms og Finnmark (11), Trøndelag (13) Nordland (14) har stabilt lav forekomst. I uke 18 noterte Vestfold og Telemark det høyeste antall meldte tilfeller siden starten av pandemien.
 • Økningen i antall meldte tilfeller sist uke kan i hovedsak tilskrives en økning i aldergruppen 13–19 år. Antall meldte tilfeller økte med 57 % i denne aldergruppen i uke 18. En mindre økning ble observert i aldersgruppene 0–5 år, 20–39 år og 60–79 år.
 • Det er foreløpig rapportert om 66 nye innleggelser i sykehus i uke 18, stabilt fra uke 17. Nedgangen i nye innleggelser fortsetter i Oslo (14 i uke 18), mens antallet (20) i Viken var stabilt. I Vestfold og Telemark og Agder var det en svak økning med nye 9 innleggelser i begge fylker i uke 18. Det var en svak økning i antall nye innleggelser i aldersgruppene 30–49 og 70–79 i uke 18, mens det var en nedgang i aldersgruppen 50–69 år. Det er foreløpig rapportert om 8 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 18, etter og 11 i uke 17.
 • Det har vært en nedgang i registrerte dødsfall siden uke 14 da det ble registrert 23 dødsfall. Det er foreløpig registrert 4 dødsfall i uke 18, en betydelig nedgang fra uke 17 da det ble registrert 15 dødsfall. Antall dødsfall varslet på en uke er nå på det laveste siden uke 44, men etterregistreringer kan forekomme.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen som har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 16. april på 0,7 (95 % CI 0,6–0,8) nå mest sannsynlig har flatet ut. Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,0 (95 % CI 0,8 – 1,2). Det er fortsatt en betydelig forskjell i trend mellom fylkene. Vi estimerer at 62 % (95 % CI: 56–66 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
 • Per 9. mai 2021 er 95 % personer 75 år og eldre vaksinert med 1. dose av koronavaksine, 89% i aldergruppen 65–74 år og 37 % i aldersgruppen 55–64 år. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 66 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldergruppe var 42 % vaksinert med 1.dose. Om lag 64 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen, med flest vaksinerte i Viken (70 %). I primærhelsetjenesten er andel vaksinerte med 1. dose omtrent 61 %, med høyest andel blant leger og jordmødre (85 %), og i spesialisthelsetjenesten er andel vaksinerte med 1. dose 74 %, høyest blant spesialsykepleiere og leger (84 %).
 • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 93 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. Tilsvarende andel med den sør-afrikanske virusvarianten er ca. 0,4 % . De siste to ukene er det bare påvist 3 tilfeller av sørafrikansk variant nasjonalt noe som kan tyde på at smittekjeden til denne virusvarianten er brutt i Norge. I løpet av de siste fire ukene er 2 tilfeller med brasiliansk virusvariant påvist, rapportert fra Oslo og Innlandet i uke 15. Det har vært noe flere tilfeller med indisk virusvariant de siste par ukene og disse er under utredning.  
 • På bakgrunn av WHOs seneste vurdering av indiske virusvarianter som bekymringsvarianter, har også FHI endret sin vurdering og endrer status på indiske virusvarianter fra interessevarianter (VOI-Variant of Interest) til bekymringsvarianter (VOC-Variant of Concern). Endringen bidrar til at man både nasjonalt og internasjonal vil få bedre overvåking av disse variantene slik at det igjen kan gjøres videre vurderinger av risiko. Endringen vil ikke påvirke hvordan pandemien eller utbrudd lokalt skal håndteres pr. i dag og vi vurderer at vaksinene vil gi beskyttelse også overfor de indiske virusvariantene
 • Sist uke har det vært en økende smittespredning i enkelte deler av landet, spesielt blant tenåringer. Nedgangen har stoppet opp i flere av de områdene på Østlandet hvor forekomsten har vært høy over tid. Forekomsten er fortsatt svært lav i de fleste kommuner i landet, men noen kommuner har større utbrudd, særlig blant ungdom. Samtidig har vi sett en generell nedgang i antall nye sykehusinnleggelser, nye intensivinnleggelser og dødsfall de siste ukene. Dette kan skyldes at viruset spres særlig blant ungdom og unge voksne, og at vaksinasjon beskytter mange av de eldre og kronisk syke som har størst risiko for alvorlig forløp. I de kommende ukene vil vaksinasjon også bidra til å redusere smittespredningen. Kommunene med utbrudd må fortsette med forsterket testing og smittesporing, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Selv om det forventes noe økning blant ungdom i uke 19 og 20, ligger det sannsynligvis til rette for å fortsette lettelsene i de nasjonale kontaktreduserende tiltakene i slutten av mai.