Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 8 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 8 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 8 er publisert

Etter en nedgang i antall meldte tilfeller siden uke 1 har det vært en økning siste to uker.

Etter en nedgang i antall meldte tilfeller siden uke 1 har det vært en økning siste to uker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapport for uke 8 er publisert:

Sammendrag og vurdering uke 8

  • Etter en nedgang i antall meldte tilfeller siden uke 1 har det vært en økning siste to uker. Det er så langt meldt 2 936 tilfeller med prøvedato i uke 8 (92 per 100 000 innbyggere for uke 7 og 8 samlet), en økning på 45 % fra uke 7 og 69 % fra uke 6. Antall personer testet i uke 8 var 114 409, antall testet ukentlig har vært stabilt siste tre uker. Andelen positive blant de testede har vært under 2 % siden uke 3, men gikk opp fra 1,76 % i uke 7 til 2,57 % i uke 8.
  • Økningen i meldte tilfeller sist uke kan i stor grad tilskrives økningen i Oslo og Viken, men det har vært en økning i nær alle landets fylker sist uke. Antall meldte tilfeller økte i Oslo og Viken med henholdsvis 38 % og 55 % sammenlignet med uke 7, og til sammen utgjorde antall meldte tilfeller i disse fylkene 71 % av antall meldte tilfeller i uke 8. Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (264 i uke 7 og 8 samlet) etterfulgt av Viken (135) og Agder (127). Trøndelag og Møre og Romsdal har lavest forekomst med henholdsvis 9 og 13 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 7 og 8 samlet.
  • Trenden i antall nye innleggelser i sykehus, med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, har vært økende de siste ukene. Det var 46 nye innleggelser i uke 6, 61 i uke 7 og foreløpig 63 i uke 8. I uke 8 var det en nedgang i antall nye innleggelser blant personer i alderen 20-49 år (20 i uke 8, sammenlignet med 37 i uke 7), men en oppgang i antall nye innleggelser blant personer i alderen 60 – 79 år (27 i uke 8, sammenlignet med 9 i uke 7). Majoriteten av innleggelsene sist uke har vært i Helse Sør-Øst (58; 1,9 per 100 000 innbyggere). Det er foreløpig rapportert om 8 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 8. Trenden i nye innleggelser i intensivavdeling har vært stabil de siste fire ukene, med 9 nye innleggelser rapportert i uke 5, 7 i uke 6 og 9 i uke 7. Det er fortsatt en nedadgående trend i antall rapporterte dødsfall og det er foreløpig meldt om 6 dødsfall i uke 8.
  • Matematisk modellering viser at smittespredningen har vært økende siden 1. februar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 1,3 (95 % CI 1,0–1,5). Vi estimerer at 62 % (95 % CI 55 %– 69 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
  • Det er så langt påvist 1 091 tilfeller av infeksjon med 501Y.V1 (engelsk virusvariant) og 110 tilfeller av infeksjon med 501Y.V2 (sør-afrikansk virusvariant) i Norge. I de to siste ukene er det blitt påvist 320 tilfeller av infeksjon med den engelsk virusvariant ved sekvensering og 1 217 med sannsynlig engelsk virusvariant ved PCR. De fleste smittehendelsene er knyttet til utbrudd i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Vestland, Trøndelag og Nordland.
  • Totalt 329 800 personer er delvis vaksinerte (har fått minst én dose i et 2-dose-vaksinasjonsregime), og totalt 162 457 personer er fullvaksinerte med koronavaksine per 28. februar 2021. Blant kvinner og menn i alderen 85 år og oppover er 85 % delvis vaksinerte og 66 % er fullvaksinerte. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 39 % av ansatte i somatiske sykehus med pasientnært arbeid er delvis vaksinerte med koronavaksinen. Helseforetakene og kommunene prioriterer vaksinasjon blant helsepersonell etter kriterier fra Folkehelseinstituttet.
  • Utbrudd med nye virusvarianter har i stor grad blitt kontrollert med forsterket TISK. Enkelte utbrudd er omfattende og krevende å håndtere med omfattende smittesporing, testing og karantenesetting. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt og fortsetter vaksinasjon for å beskytte de eldste og de syke, samt utvalgte grupper av helsepersonell.