Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Selvrapporterte bivirkninger etter vaksinasjon med koronavaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Selvrapporterte bivirkninger etter vaksinasjon med koronavaksine

Forskningsfunn

Selvrapporterte bivirkninger etter vaksinasjon med koronavaksine

FHI har gjennomført en undersøkelse der 7 000 vaksinerte personer har svart på spørsmål om opplevde bivirkninger etter koronavaksinasjon. Resultatene viser stor variasjon i forekomst av bivirkninger mellom de ulike vaksinene.

Illustrasjon koronavirus

FHI har gjennomført en undersøkelse der 7 000 vaksinerte personer har svart på spørsmål om opplevde bivirkninger etter koronavaksinasjon. Resultatene viser stor variasjon i forekomst av bivirkninger mellom de ulike vaksinene.


Undersøkelsen er gjennomført i perioden 16.-22. mars 2021, og deltakerne kommer fra Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa) og Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu). 11% (7334 personer) av de om lag 70 000 deltakerne i disse to undersøkelsene hadde fått koronavaksine per 22.mars.

57 prosent opplevde bivirkninger

Samlet rapporterte 57 prosent av deltakerne at de hadde opplevd bivirkninger etter første vaksinedose. Det var stor forskjell i andelen som rapporterte bivirkninger for Pfizers mRNA vaksine og AstraZenecas adeno-vektor vaksine.

Blant 2799 deltakere som hadde fått Pfizer vaksinen rapporterte 28,7% (776 personer) bivirkninger etter første dose. Etter vaksinasjon med andre dose steg andelen som rapporterte uønskede hendelser/bivirkninger til om lag 50%. Blant 4437 deltakere som hadde fått AstraZeneca vaksinen rapporterte 75,7% (3177 personer) bivirkninger etter første dose.

Deltakerne meldte om generelle bivirkninger (blant annet smerter ved stikksted, feber, utslett, slapphet, influensafølelse, svimmelhet og besvimelse), symptomer fra mage og tarm, smerter, allergiske og nevrologiske hendelser og blødninger (tidligere publisert i nyhetssak).

Høyere forekomst av opplevde bivirkninger etter AstraZeneca

Forekomsten av alle rapporterte bivirkninger var høyere for AstraZeneca enn for Pfizer etter første vaksinedose. Selv om andelen bivirkninger økte etter andre dose med Pfizervaksinen, var forekomsten av bivirkninger etter dose to likevel langt lavere enn etter første dose AstraZeneca.

Andelene var tilsvarende i spørreskjemaet som ble besvart i perioden 2.-11.mars, uken før AstraZeneca ble satt på pause i Norge.

Om undersøkelsen

  • Siden mars 2020 har deltakerne i MoBa og NorFlu svart på spørsmål relatert til den pågående koronapandemien ved å besvare elektroniske spørreskjema hver 14.dag. Deltakelsen har vært svært høy gjennom hele pandemien med et gjennomsnitt på 64% (46%-83%).
  • I spørreskjemaene har vi stilt spørsmål om symptomer, smitte, testing, karantene, arbeid, psykisk helse, livskvalitet og vaksinasjon.
  • Helsepersonell er definert som en prioritert gruppe for koronavaksine, og mange har tatt imot tilbud om vaksine. En høy andel av deltakerne i MoBa og NorFlu arbeider i helse- og omsorgssektoren og fikk tidlig tilbud om vaksine.
  • I spørreskjemaene som ble sendt ut i mars 2021 spurte vi deltakerne om de hadde fått vaksine mot korona. Om lag 70 000 deltakere svarte på skjemaet som ble sendt ut 16.mars. Blant disse hadde 11% (7334 personer) fått minst én dose koronavaksine.
  • Alle ble deretter spurt om de opplevde uønskede hendelser eller bivirkninger etter vaksinasjon. Hendelsene var listet i et elektronisk skjema som ble besvart på mobiltelefon, med avkryssing ja/nei for de mulige bivirkningene.
  • Etter at spørsmålet om bivirkninger var besvart, fikk deltakerne spørsmål om hvilken vaksine de hadde fått.
  • De fleste var vaksinert med AstraZeneca (60,5%), deretter Pfizers vaksine (38,2%). Én prosent hadde fått Modernas vaksine, og de resterende var usikre på hvilken vaksine de hadde fått. Vaksinasjon med AstraZenecas vaksine ble pauset 11.mars. Ingen deltakere hadde derfor fått to doser av denne vaksinen, mens 4% av deltakerne hadde fått to doser med Pfizers vaksine.
  • Bivirkninger rapporteres ikke for den ene prosenten som var vaksinert med Moderna-vaksinen, da det på tidspunktet for undersøkelsen var få som hadde fått denne vaksinen.
  • Spørreskjemaet ble besvart i perioden i perioden 16.-22.mars 2021. Resultatene var tilsvarende i spørreskjemaet som ble besvart i perioden 2.-11.mars, før AstraZeneca ble satt på pause i Norge. 

Mer om undersøkelsen: