Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 39 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 39 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 39 er publisert

Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus siste tre uker. Det er foreløpig rapportert om 52 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 39, etter 62 i uke 38 og 77 i uke 37.

Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus siste tre uker. Det er foreløpig rapportert om 52 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 39, etter 62 i uke 38 og 77 i uke 37.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken (27. september - 3. oktober 2021).

Sammendrag og vurdering for uke 39

 • Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus siste tre uker. Det er foreløpig rapportert om 52 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 39, etter 62 i uke 38 og 77 i uke 37. Tallene for siste uke kan bli oppjustert. Antallet ukentlig innleggelser blant personer <30 år har vært færre enn 5 de siste to ukene og trenden er nedadgående i aldersgruppene over 30 år. Det er foreløpig rapportert om 7 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 39, etter 17 i uke 38.
 • Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 46 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 39. Av disse 46 var 22 (48 %) uvaksinert, 1 (2 %) delvaksinert og 23 (50 %) fullvaksinert. Andel nye fullvaksinerte pasienter per uke har som forventet økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, men insidensen av nye innleggelser blant fullvaksinerte har vært relativt stabil de siste ukene.
 • Det er foreløpig meldt om 7 covid-19 assosierte dødsfall i uke 39 mot 10 i uke 38.
 • Nedgangen i antall meldte tilfeller fortsetter på fjerde uka etter toppen i uke 35. Det er foreløpig meldt 3 471 tilfeller av covid-19 i uke 39, 25 % nedgang siden uke 38 (4 612). Dette utgjør nå 150 tilfeller per 100 00 innbygger for uke 38 og 39 samlet. Flest tilfeller meldes fortsatt blant barn mellom 6 og 19 år, men nedgangen er også størst i denne aldersgruppen. Sist uke var det en nedgang i alle fylker. Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 38 og 39 samlet (365 per 100 000).
 • Insidensen av meldte tilfeller (antall per 100 000 innbyggere) i uke 39 var ca fem ganger høyere blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte individer 16 år og eldre. Data er ikke korrigert for andre faktorer, som for eksempel alder, fylke eller fødeland.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 1. september på 0,78 (95 % CI 0,70–0,84). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,9 (95 % CI 0,7–1,1). Det er forskjeller i trend mellom de ulike fylkene.
 • Per 3. oktober er 77 % av hele befolkningen, 91 % av alle 16 år og eldre, 91 % av alle personer 18 år og eldre og 95 % av alle 45 år og eldre vaksinert med minst én dose. Tilsvarende tall for 2. dose er 68 % (alle), 83 % (16 år og eldre), 85 % (18 år og eldre) og 92 % (45 år og eldre). Per
  3. oktober var totalt 89 % av 16-17 åringer og 65 % av 12-15 åringer vaksinert med minst én dose. Det pågår også vaksinering med en tredje dose til de med alvorlig svekket immunforsvar.
 • Den høye vaksinasjonsdekningen hemmer epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Antall påviste tilfeller og innleggelser er nå synkende, og sykehusenes kapasitet har ikke vært truet i forbindelse med perioden med høy smittespredning i etterkant av sommerferien.
 • Vi antar at epidemien de nærmeste ukene vil bli noe mindre og føre til færre nye innleggelser. Det er usikkerhet om utviklingen gjennom resten av høsten og vinteren. Kommunene må fortsette vaksinasjon med full styrke, forberede seg på forenklinger i håndteringen av epidemien og ha beredskap for mulig økning av covid-19 igjen og en samtidig økning også med andre luftveisagens.