Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 36 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 36 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 36 er publisert

Antall nye innleggelser i sykehus økte i uke 36, men forekomsten er fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere perioder med mye smittespredning. Data over antall nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak har ikke vært komplette i perioden uke 34–36 grunnet etterslep i registreringer av hovedårsak til innleggelsen.

Antall nye innleggelser i sykehus økte i uke 36, men forekomsten er fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere perioder med mye smittespredning. Data over antall nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak har ikke vært komplette i perioden uke 34–36 grunnet etterslep i registreringer av hovedårsak til innleggelsen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken (30. august – 5. september 2021).

Sammmendrag og vurdering for uke 36

 • Antall nye innleggelser i sykehus økte i uke 36, men forekomsten er fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere perioder med mye smittespredning. Data over antall nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak har ikke vært komplette i perioden uke 34–36 grunnet etterslep i registreringer av hovedårsak til innleggelsen. Det er foreløpig rapportert om 81 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 36, etter 59 i uke 35 og 60 i uke 34. Tall for uke 34–36 vil bli oppjustert med et estimert 10–15 per uke. Det er foreløpig rapportert om 22 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 36, en økning fra 18 i uke 35.
 • Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 76 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 36. Av disse 76 var 47 (62 %) uvaksinert, 7 (9 %) delvaksinert og 22 (29 %) fullvaksinert. Andel nye pasienter per uke som er del- eller fullvaksinert har økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, men majoriteten av nye innleggelser er fremdeles blant uvaksinerte.
 • Antall dødsfall øker, og det er foreløpig meldt om 13 dødsfall i uke 36, etter en periode på fire måneder med 7 eller færre dødsfall per uke. Gjennomsnittsalderen på de døde i uke 36 var 87 år.
 • I uke 36 gikk antall meldte tilfeller ned etter en økning gjennom de foregående syv ukene. Det er foreløpig meldt 8 518 tilfeller av covid-19 i uke 36, 16 % nedgang siden uke 35 (10 081). Dette utgjør 345 tilfeller per 100 00 innbygger for uke 35 og 36 samlet. Majoriteten av tilfellene meldes blant unge mellom 6 og 19 år. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 35 og 36 samlet (845 per 100 000).
 • Det er registrert totalt 230 803 personer testet (med PCR og antigen hurtigtester samlet) i uke 36, en nedgang på 15 % siden uke 35. Ny teststrategi innebærer økt bruk av selvtesting, spesielt blant skoleelever og studenter. Kun positive selvtester skal bekreftes med PCR-test og meldes til MSIS. Dette innebærer at det reelle antallet testede er høyere enn det vi rapporterer. I tillegg vil andelen positive blant de testede (3,7 % i uke 36, stabilt med uke 35) være overestimert.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 29. august på 0,9 (95 % CI 0,8–1,0). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,8 (95 % CI 0,6–0,9). Det er betydelige forskjeller i trend i de ulike fylkene.
 • Deltavarianten (B.1.617.2) er nå helt dominerende i Norge. Andelen bekreftede tilfeller med deltavarianten økte fra 1 % i uke 18 til ca 100 % i uke 36. Det forekommer lite smitte med andre varianter. Alfavarianten er nå ikke lenger å regne som en bekymringsvariant.
 • Antall påviste tilfeller blant delvis vaksinerte og fullvaksinerte øker. De siste to ukene har 2 655 tilfeller av SARS-CoV-2 blitt påvist hos delvis vaksinerte og 2 728 hos fullvaksinerte. Antall vaksinerte smittede forventes å øke etter hvert som antall vaksinerte øker.
 • Antall nye sykehusinnleggelser og dødsfall i Norge er økende, men er fortsatt lavt sammenlignet med tidligere perioder med høy smittespredning. Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte. Eldre og andre risikogrupper har svært høy vaksinasjonsdekning. Nå som færre blir smittet kan vi vente en nedgang i antall nye innleggelser om én til to uker. Vi regner det som lite sannsynlig at sykehusenes kapasitet vil trues. Smitten skjer primært i de yngre aldersgruppene som har lav risiko for alvorlig sykdom.
 • Epidemien må fortsatt overvåkes godt den kommende tiden, og tiltak må balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang. Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt mer målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Det er viktig at vaksineringen i kommunene fortsetter med full styrke slik at innbyggerne over 18 år blir fullvaksinerte raskest mulig, at etternølerne har enkelt tilgang til første dose og at kommunene identifiserer grupper med lavere vaksinedekning. I tillegg må tilbudet om vaksine til 12 til 17-åringene fortsette slik at de også får anledning til å beskytte seg. Sykehusene må være forberedt på flere innleggelser.