Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 11 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 11 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 11 er publisert.

Ukerapporten for uke 11 viser at økningen i antall meldte tilfeller fortsetter for femte uke, men noe mindre bratt enn foregående uker.

Ukerapporten for uke 11 viser at økningen i antall meldte tilfeller fortsetter for femte uke, men noe mindre bratt enn foregående uker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapport for uke 11 er nå publisert

Sammendrag og vurdering

 • Økningen i antall meldte tilfeller fortsetter for femte uke, men noe mindre bratt enn foregående uker. Det er så langt meldt 6 328 tilfeller med prøvedato i uke 11, en økning på 12 % siden uke 10, og det høyeste antall meldte tilfeller på en uke siden pandemiens start. Antall personer testet for SARS-CoV-2 viste en svak nedgang (2%) sist uke (189 737), mens andelen positive blant de testede har økt fra 1,52 % i uke 6 til 3,34 % i uke 11.
 • Det er svært stor geografisk variasjon. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (596 i uke 10 og 11 samlet) etterfulgt av Viken (385) og Vestfold og Telemark (220). Disse fylkene utgjør til sammen 81 % av de meldte tilfelle i uke 11. Trøndelag og Møre og Romsdal har lavest forekomst med henholdsvis 11 og 21 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 10 og 11 samlet. Sist uke gikk antall meldte tilfeller opp i 7 fylker og var stabilt eller gikk ned i 4 fylker. Det var størst økning i Viken, Rogaland og Vestland. I fylkene er det også store variasjoner mellom kommunene.
 • Trenden i antall nye innleggelser i sykehus, med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, har vært økende de siste ukene. Det er foreløpig rapportert om 202 nye innleggelser i uke 11, det nest høyeste antallet nye innleggelser på en uke gjennom hele pandemien og 22 % økning fra uke 10 (166). Det er en økende trend i Oslo, Viken, Rogaland og Vestland. Antall nye innleggelser i Oslo, Viken og Rogaland er på det høyeste siden slutten av mars i fjor. Det har vært en økende trend i aldersgruppene 20 – 79 år de siste ukene. I uke 11 ble det rapportert om 18 nye innleggelser i aldersgruppen 20 – 29 år, etter seks eller færre de siste ukene. Det er så langt det høyeste antallet rapporterte i den aldersgruppen på en uke.
 • På 23. mars publiserte FHI en nettsak om en ny undersøkelse som viser at den britiske varianten av koronaviruset er assosiert med en 2,6-ganger høyere risiko for å bli innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak. Økt risiko ble sett i alle aldersgrupper over 20 år, men med små tall i de yngre aldersgruppene.
 • Det er foreløpig rapportert om 43 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 11, det høyeste antallet i en uke siden slutten av mars i fjor. Trenden i nye innleggelser i intensivavdeling har vært økende de siste fire ukene, med 13 nye innleggelser rapportert i uke 8, 18 i uke 9 og 29 i uke 10.
 • Etter fire uker med nedgang, er det i uke 11 en økning i antall dødsfall. Det er foreløpig meldt om 9 dødsfall i uke 11, mot 5 i uke 10.
 • Matematisk modellering viser at smittespredningen har vært økende siden 2. mars med et gjennomsnittlig reproduksjonstall i hele perioden på 1,3 (95 % CI 1,2–1,5), men med betydelig forskjell mellom fylkene. Vi estimerer at 64 % (95 % CI 55 %– 73 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget. I en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimeres det at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,2 (95 % CI 0,9 – 1,6).
 • Andelen med den engelske virusvarianten i Norge ligger på ca. 79 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, men fordeler seg ulikt mellom landets fylker. Andelen er høyest i Oslo (89 %) og Vestfold og Telemark (84 %), og lavest i Nordland (12 %) og Agder (20 %). Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 3 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, denne varianten er hovedsakelig rapportert fra Nordland (84 %) og Møre og Romsdal (31 %) fylke. I tillegg til utbrudd med den sør-afrikanske virusvarianten i Vestland og Nordland, er antall påviste tilfeller med denne varianten nå økende også i Oslo og Viken fylke.
 • Per 21. mars er 89 % av kvinner og menn i alderen 85 år og over vaksinerte med 1. dose og 80 % er vaksinerte med 2. dose. Videre er 56 % vaksinerte med 1. dose og 30 % er vaksinerte med 2. dose blant kvinner og menn i aldersgruppen 75-84 år. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 43,1 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen. Høyest andel vaksinerte med 1. dose finner vi blant ambulansepersonell (70,6 %) og leger (64,4 %). Helseforetakene og kommunene prioriterer vaksinasjon blant helsepersonell etter kriterier fra Folkehelseinstituttet.
 • I flere deler av landet er det fortsatt økning i insidens av både tilfeller og sykehusinnleggelser. Dette skyldes trolig at nye virusvarianter er blitt dominerende. Situasjonen er alvorlig i flere kommuner på Østlandet mens enkelte andre kommuner rundt i landet har utbrudd. Det er derfor viktig at kommunene opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt, fortsetter vaksinasjon og raskt vurderer om ytterligere tiltak er nødvendig for å kontrollere spredningen i kommunen og behov for samordning i regionen. Utbrudd med nye virusvarianter har flere steder blitt kontrollert med forsterket TISK og målrettede kontaktreduserende tiltak.