Hopp til innhold

MoBa-prosjekter

Viser  133  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Den maternelle effekten på barneastma

  Bakgrunnen for prosjektet er at risikoen for astma hos barn er høyere når mor har astma enn når far har astma.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Genetisk variasjon og inntak av alkohol i svangerskapet

  Prosjektet har som formål å finne årsaker til inntak av alkohol i svangerskapet ved å benytte molekylærgenetiske metoder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Using MoBa to understand the Covid-19 pandemic

  Dette prosjektet skal følge utbredelsen av Covid-19 sykdom i Norge gjennom de neste årene, og å forstå hvorfor noen blir smittet og eventuelt alvorlig syke.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. MoBa tannstudien

  Denne studien vil bruke barnets melketenner samlet inn i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) til å undersøke sammenhengen mellom miljøeksponering og utvikling av sykdom hos barna.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Maternelle årsaker til astma hos barn

  Vårt mål er å forstå den grunnleggendebiologien bak astma bedre, med det mål å kunne tilby bedre forebyggendetiltak.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Intrauterine miljøeksponeringer og svangerskapsutfall

  I dette prosjekt vil vi undersøke om forskjellige intrauterine miljøfaktorer har en årsaksmessig effekt på svangerskapskomplikasjoner ved å benytte genetiske markører som instrumentelle variabler.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. DNA-metylering hos nyfødte i forhold til i utero-eksponeringer og helseutfall hos barn

  Nyere studier antyder at eksponeringer i svangerskapet kan påvirke helse og sykdom hos avkom enten ved fødsel, i barnealder eller senere.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Telomerlengde og preeklampsi

  Vår hypotese er at kort telomerlengde hos begge foreldrene, og dermed også hos barnet, bidrar i utviklingen av preeklampsi.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Intervall mellom graviditeter, obstetrisk historie og uønskede svangerskpsutfall

  En longitudinell retrospektiv kohortstudie om effekten av svangerskapsintervall på mors og barns helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Genetisk forståelse av sammenhengen mellom høyde og preeklampsi

  Hensikten er å forstå årsakene til svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Det har lenge vært kjent at mors høyde henger sammen med risikoen for å utvikle preeklampsi i svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Konsekvenser av koronapandemien

  Hensikten med prosjektet er å forstå konsekvensene av koronapandemien i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Reproduksjon av sosioøkonomiske forskjeller og mental helse gjennom generasjoner (REMENTA)

  Vi håper å kunne identifisere risikofaktorer som lar seg påvirke i fremtidige intervensjoner og dermed kunne bidra til å redusere sosial reproduksjon og forbedre psykisk helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Genetiske studier av preeklampsi

  Hensikten er å identifisere maternelle og føtale genetiske varianter som predisponerer for utvikling av preeklampsi.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Fars alder og barnekreft

  Hensikten med denne studien er å vurdere en eventuell sammenheng mellom høy alder hos far og utvikling av leukemi hos barnet før det er fem år.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. NON-PROTECTED. The impact of perfluorinated toxicants and the gut microbiome on vaccine responses in children (Forskerprosjekt - FRIMEDBIO).

  Prosjektet skal undersøke om PFAS er av betydning for vaksine responsen også ved lavere nivåer, og undersøke tarmfloraens rolle for vaksineresponser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort

  Ved hjelp av molekylærgenetiske metoder vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med syv ulike alvorlige psykiske lidelser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn studien.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Reproduksjon, samlivsbrudd og helse

  Hensikten er å forstå helsekonsekvensene i bred forstand av reproduksjonsmønstre og samlivsbrudd.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. HEDIMED-Norway

  HEDIMED-Norge er det norske bidraget til det EU-finansierte konsortiet HEDIMED.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Sykefravær og psykisk helse blant mødre i den norske mor-barn undersøkelsen

  Et sentralt mål i den foreslåtte studien er å øke kunnskapen om risikofaktorer til sykefravær hos mødre.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert