Hopp til innhold

MoBa-prosjekter

Viser  129  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene

  «BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene» er en stor satsingsstudie i samarbeid med Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

  Prosjekt

  Publisert

 2. Utvikling og validering av en prediksjonsmodell for vitamin D i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

  Formålet med studien er å bygge en statistisk modell som kan predikere D-vitaminstatus midtveis i graviditeten hos alle kvinnene i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Genetiske faktorer i fødselsrelaterte fenotyper

  Vårt prosjekt vil gi innsikt i den genetiske arkitekturen for preterm fødsel ved undersøkelse av mangeartede fødselsrelaterte fenotyper.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Genetisk variasjon og inntak av alkohol i svangerskapet

  Prosjektet har som formål å finne årsaker til inntak av alkohol i svangerskapet ved å benytte molekylærgenetiske metoder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Finnes det disposisjoner for barnekreft allerede fra fødselstidspunktet - Munthe-Kaas

  Målet er å utforske tidlige (gen-miljø) disposisjoner for barnekreft.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Using MoBa to understand the Covid-19 pandemic

  Dette prosjektet skal følge utbredelsen av Covid-19 sykdom i Norge gjennom de neste årene, og å forstå hvorfor noen blir smittet og eventuelt alvorlig syke.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Mødres kosthold i svangerskapet og autismespekterforstyrrelser hos barn: et sosialt perspektiv

  Formålet er å undersøke om kostholdskvalitet hos mødrene er assosiert med forekomst av autismespekterforstyrrelser og hvordan eventuelle assosiasjoner varierer med sosioøkonomisk status.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Maternelle årsaker til astma hos barn

  Vårt mål er å forstå den grunnleggendebiologien bak astma bedre, med det mål å kunne tilby bedre forebyggendetiltak.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Egenskaper ved et helsefremmende nærmiljø

  Hovedformålet med dette prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner et helsefremmende nærmiljø for norske barn og deres mødre.

  Prosjekt

  Publisert

 10. Hvilke tilleggsfaktorer påvirker risiko for forsinket språkutvikling og autistiske trekk etter eksponering for antiepileptika i fosterlivet? En prospektiv kontrollert kohortstudie av barn av mødre med epilepsi

  Målet med prosjektet er å finne faktorer som forhindrer fosterskadelige effekter av epilepsimedisiner i svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert

 11. MoBaTann

  Prosjektets mål er å samle inn minst én melketann fra så mange som mulig av barna som deltar i MoBa. Tennene samles i en tannbank og skal brukes til forskningsformål.

  Prosjekt

  Publisert

 12. MIDIA (Environmental causes of type 1 diabetes)

  Hensikten med MIDIA-prosjektet er å finne miljøårsaker til type 1 diabetes for på sikt å kunne forebygge sykdommen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Genetiske studier på ADHD og relaterte fenotyper i den norske Mor barn undersøkelsen

  Formålet med prosjektet er å skaffe ny kunnskap om barn som er i risiko for å utvikle nevropsykiatriske lidelser, med hovedvekt på Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).

  Prosjekt

  Publisert

 14. Genetiske faktorer assosiert med feberkramper i barn

  Formålet med prosjektet er å skaffe ny kunnskap om feberkramper blant barn.

  Prosjekt

  Publisert

 15. Socioeconomic disparities in offer and uptake of antenatal care

  Studien vil undersøke om det foreligger sosiale klasseforskjeller i fosterdiagnostikk samt eventuelle årsaker til slike forskjeller.

  Prosjekt

  Publisert

 16. Barnekreft og prenatale miljøeksponeringer (I4C)

  Prosjektet skal gjennomføres i et samarbeid mellom 6 land for å finne ut om kreft hos barn kan skyldes miljøpåvirkning i svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. En sunn og bærekraftig start på livet

  Hensikten med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom mors kosthold i graviditeten og barnets vekstutvikling.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Søvn hos småbarn

  The main objective of the proposed project is to enhance our understanding about sleep and sleep problems in toddlers and young children.

  Prosjekt

  Publisert

 19. BRCA1 methyleringstatus i navlestrengsblod hos nyfødte jenter og gutter i forhold til svangerskapslengde

  Prosjektet vil analysere BRCA1-methylering hos for tidlig fødte jenter versus jenter født ved normal termin, og om genmethylering kan ha betydning for kreftrisiko.

  Prosjekt

  Publisert

 20. Effekt av akrylamid på utvikling av nervesystemet

  Denne studien vil undersøke om mors eksponering for akrylamid fra kosten i svangerskapet er assosiert med utfall som kan ha sammenheng med utvikling av nervesystemet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert