Hopp til innhold

Prosjekt

Infeksjon, immunitet og ADHD - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet er et delprosjekt i Den norske mor og barn-undersøkelsen og del av et større forskningsprogram relatert til ADHD innenfor rammen av MoBa. Tidligere forskning indikerer at infeksjon og andre immunreaksjoner hos mødre i svangerskapet kan gi økt risiko for blant annet ADHD hos barnet.


Sammendrag

Prosjektet er et delprosjekt i Den norske mor og barn-undersøkelsen og del av et større forskningsprogram relatert til ADHD innefor rammen av MoBa. Tidligere forskning indikerer at infeksjon og andre immunreaksjoner hos mødre i svangerskapet kan gi økt risiko for blant annet ADHD hos barnet. Det er usikkert om endringer i immunforsvaret hos barna kan påvirke risiko for ADHD. Prosjektet vil undersøke disse problemstillingene ved å 1) analysere MoBa-spørreskjemadata på infeksjon/immunitet-informasjon og ADHD, 2) analysere blodprøver innsamlet gjennom MoBa fra mødre i svangerskapet og barn ved fødsel (ADHD og kontroller) for å se på a) et panel av immunstoffer i blodet og b)tegn etter spesifikke infeksjoner. Der det er relevant vil vi sammenstille resultater fra blodprøveanalysene med spørreskjemadata fra MoBa for å undersøke hvordan ulike faktorer i miljøet kan påvirke immunforsvaret.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Eivind Ystrøm, Folkehelseinstituttet
Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet
Pål Suren, Folkehelseinstituttet
Per Magnus, Folkehelseinstituttet
Gun Peggy S. Knudsen, Folkehelseinstituttet
Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
Siri Mjaaland, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet