Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort

Prosjekt

Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Ved hjelp av molekylærgenetiske metoder basert på data fra et stort internasjonalt prosjekt vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med syv ulike alvorlige psykiske lidelser.


Sammendrag

På tross av at utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser er sterkt assosiert med helse, dagliglivsfunksjon og livskvalitet gjennom livsløpet, har vi mangelfull forståelse av hvordan tilstandene oppstår og utvikler seg. Hovedformålet med dette prosjektet er å benytte store datakilder og avanserte analysemetoder til å fremskaffe ny kunnskap om hvordan både genetiske og miljømessige faktorer sammen påvirker utviklingsforløp og psykisk helse.

Prosjektet benytter data fra Den Norske Mor, Far og Barn undersøkelsen (MoBa). MoBa følger flere enn 100 000 barn og deres foreldre fra tidlig i svangerskapet gjennom fødsel, barndom, ungdom og inn i voksen alder. Dataene inkluderer også blodprøver som gir informasjon om genetiske faktorer. Gjennom å kombinere genetiske og spørreskjemadata fra MoBa med data fra nasjonale registre for helse (for eksempel fra primær og spesialisthelsetjenesten) og andre relevante faktorer (for eksempel utdanning), vil vi få en enestående mulighet til å undersøke utviklingen av utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser i befolkningen. Størrelsen på prosjektet og den brede kartleggingen av utfall vil gjøre oss i stand til å undersøke sammenhenger som ikke har vært mulig å studere tidligere.

Utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser påvirkes av tusenvis av genetiske varianter som hver for seg har svært liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av predisposisjonen. Ved hjelp av data fra store internasjonale samarbeidsprosjekter vil vi identifisere genetiske varianter som er assosiert med ulike utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser. Denne informasjonen vil brukes til å beregne den samlede genetiske predisposisjonen (polygene skårer) for tilstander slik som ADHD, autisme, schizofreni, spiseforstyrrelser, bipolar lidelse og depresjon, for hver MoBa-deltaker. Forskerne vil så undersøke i hvilke livsfaser fra nyfødt til voksen alder den genetiske predisposisjonen kommer til uttrykk i utviklingstrekk som språk, kommunikasjon, motorikk og oppmerksomhetsregulering, ulike kjennetegn på psykisk og fysisk helse, personlighetstrekk, skoleprestasjoner og bruk av helsetjenester. Økt forståelse av samspillet mellom gener og miljøfaktorer vil stå sentralt. Vi vil undersøke hvilke miljøfaktorer som påvirker hvordan genetisk predisposisjon for utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser kommer til uttrykk i utviklingsforløp og psykisk helse. Vi vil også bruke avanserte metodetilnærminger for å undersøke årsakssammenhenger og hvordan genetiske og miljømessige risiko- og beskyttelsesfaktorer overføres innenfor familier.

Resultatene fra prosjektet vil kunne ha konsekvenser for utviklingen av forebyggende og helsefremmende tiltak for psykisk helse.

Tilknyttede prosjekter

 

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Alexandra Havdahl, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Alexandra Havdahl, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Helga Ask, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Ted Reichborn-Kjennerud, Folkehelseinstituttet
Laurie Hannigan, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Elizabeth Corfield, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Ragna Bugge Askeland, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Johanne Hagen Pettersen, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Pia Jensen, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Laura Hegemann, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Jo Adrian Dahl Askelund, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Robyn Wootton, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Stian Barbo Valand, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Ziada Ayorech, Helse-, utviklings- og personlighetspsyk, Universitetet i Oslo
George Davey Smith, University of Bristol
Ole Andreassen, Psykoseforskning, seksjon (NORMENT/KG Jebsen OUS), Oslo universitetssykehus HF
Anita Thapar, Cardiff University
Preben Bo Mortensen, Lundbeck Foundation
Eivind Ystrøm, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Prosjektnummer

PDB 2306

Start

01.01.2017

Slutt

31.12.2025

Status

Pågående

Finansiering

NFR

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet


Tilknyttede prosjekter