Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort

Prosjekt

Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Ved hjelp av molekylærgenetiske metoder basert på data fra et stort internasjonalt prosjekt vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med syv ulike alvorlige psykiske lidelser.


Sammendrag

Alvorlige psykiske lidelser påvirkes av en rekke genvarianter som hver for seg har liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av sykdomsrisikoen. Ved hjelp av molekylærgenetiske metoder basert på data fra et stort internasjonalt prosjekt vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med syv ulike alvorlige psykiske lidelser. Disse dataene vil brukes til å beregne polygene risiko-skårer for disse lidelsene hos alle deltakerne i den norske Mor og Barn undersøkelsen som har DNA-prøver. Vi vil undersøke i hvilken grad høy risikoscore for en lidelse også øker risikoen for andre lidelser (felles sårbarhetsgener, komorbiditet), og hvorvidt høy polygen risiko for en psykisk lidelse kan komme til uttrykk allerede i tidlig barndom, for eksempel gjennom forsinket utvikling. Dette vil bidra til å øke var forståelse av årsaker til alvorlige psykiske lidelser samt bidra til tidlig identifisering, noe som er essensielt for a kunne forbedre forebygging og behandling.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Alexandra Karoline Saasen Havdahl, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Alexandra Karoline Saasen Havdahl, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
George Davey Smith, University of Bristol
Ole Andreassen, Psykoseforskning, seksjon (NORMENT/KG Jebsen OUS), Oslo universitetssykehus HF
Anita Thapar, Cardiff University
Preben Bo Mortensen, Lundbeck Foundation
Martin Steen Tesli, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Helga Ask, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Eivind Ystrøm, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Ragna Bugge Askeland, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Prosjektnummer

PDB 2306

Start

01.01.2017

Slutt

31.12.2025

Status

Pågående

Finansiering

NFR

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet


Tilknyttede prosjekter