Hopp til innhold

Prosjekt

Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Ved hjelp av molekylærgenetiske metoder basert på data fra et stort internasjonalt prosjekt vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med syv ulike alvorlige psykiske lidelser.


Sammendrag

Alvorlige psykiske lidelser påvirkes av en rekke genvarianter som hver for seg har liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av sykdomsrisikoen. Ved hjelp av molekylærgenetiske metoder basert på data fra et stort internasjonalt prosjekt vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med syv ulike alvorlige psykiske lidelser. Disse dataene vil brukes til å beregne polygene risiko-skårer for disse lidelsene hos alle deltakerne i den norske Mor og Barn undersøkelsen som har DNA-prøver. Vi vil undersøke i hvilken grad høy risikoscore for en lidelse også øker risikoen for andre lidelser (felles sårbarhetsgener, komorbiditet), og hvorvidt høy polygen risiko for en psykisk lidelse kan komme til uttrykk allerede i tidlig barndom, for eksempel gjennom forsinket utvikling. Dette vil bidra til å øke var forståelse av årsaker til alvorlige psykiske lidelser samt bidra til tidlig identifisering, noe som er essensielt for a kunne forbedre forebygging og behandling.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Helga Ask, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Martin Steen Tesli, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Eivind Ystrøm, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Ole Andreas Andreassen, Psykoseforskning, seksjon (NORMENT/KG Jebsen OUS), Oslo universitetssykehus HF
George Davey Smith, University of Bristol
Anita Thapar, Cardiff University
Alexandra Karoline Saasen Havdahl, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Preben Bo Mortensen, Lundbeck Foundation
Ragna Bugge Askeland, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet


Tilknyttede prosjekter