Hopp til innhold

Prosjekt

BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene - prosjektbeskrivelse

Publisert

«BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene» er en stor satsingsstudie i samarbeid med Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).


Sammendrag

Formålet med studien er å få

  • økt kunnskap om hjerneutvikling i ungdomsårene
  • bedre forståelse for hvordan samspillet mellom biologiske endringer og miljøet påvirker mentale helse hos ungdom
  • bedre forståelse av hvordan samspillet mellom biologi og miljø påvirker mentale helse mer generelt

Forskerne ønsker derfor å samle inn helseinformasjon som vekt, høyde, blodtrykk, blod- og spytt-prøver, MR-undersøkelser av hjernen og kroppsbygning, og informasjon om kognitiv og emosjonell tilstand hos ungdommer.

På sikt vil resultatene fra denne studien kunne brukes til å forbedre tiltak og forebygging av psykiske plager, og bidra til utvikling av behandling for en rekke utbredte psykiske lidelser.

Om prosjektet