Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Athlete-Avanserte verktøy for å studere eksposomet i tidlig leveår og forstå årsakssammenhenger med ikke-smittsomme sykdommer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Athlete-Avanserte verktøy for å studere eksposomet i tidlig leveår og forstå årsakssammenhenger med ikke-smittsomme sykdommer

Prosjekt

Athlete-Avanserte verktøy for å studere eksposomet i tidlig leveår og forstå årsakssammenhenger med ikke-smittsomme sykdommer - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedformålet til ATHLETE er å utvikle en avansert verktøykasse for å kartlegge eksposomet til en prospektiv kohort.


Sammendrag

Hovedformålet til ATHLETE er å utvikle en avansert verktøykasse for å kartlegge eksposomet til en prospektiv kohort. Dette skal brukes for å systematisk kartlegge og kvantifisere et stort antall miljø- og individuelle risikofaktorer for mentale-, hjerte- og respiratoriske helseutfall assosiert med biologiske mekanismer i løpet av de to første tiår av livet. Dette kan brukes til å implementere hensiktsmessige og mulig gjennomførbare tiltak, oversette til evidensbaserte overordnende anbefalinger og forebyggende strategier. Athlete bygger på et tidligere prosjekt, HELIX Barn og miljø, REK nr 7970, der vi samlet inn store mengder data fra 300 barn for å kartlegge «eksposomet». Disse barna ble rekruttert fra Den Norske Mor, Far og Barn kohorten (MoBa). Den etablerte kohorten på 292 barn , som var 7-9 år gamle i 2014, skal nå følges opp med ny datainnsamling i prosjektet Athlete dvs. vi skal kartlegge det barn blir eksponert for fra unnfangelse til tidlig ungdomsår. Vi skal derfor samle inn nye data. Disse ungdommene vil bli spurt om å utføre en del oppgaver gjennom en uke som å bruke aktivitetsmålere og luftmåler. Vi skal kartlegge via en telefon-applikasjon og GIS (Geo-informasjonssystem) hvor de beveger seg ute for å bestemme eksponering for utemiljø- og støy, de skal avgi urinprøver gjennom en uke (morgen og kveld) og en avføringsprøve siste dagen. De skal svare på spørreskjemaer om bla søvn, allergi, pubertet, mat, røyk, alkohol (se vedlagt spørreskjema, prosjektbeskrivelse og detaljert protokoll). Etter en uke blir de bedt om å besøke oss på Folkehelseinstituttet for å avgi blodprøver, en hårprøve, kliniske målinger (høyde og vekt), lungefunksjonstest (spirometri) samt utføre noen standardiserte kognitive og hukommelsestester på en laptop for å kartlegge hjerneutvikling. Foreldre blir også spurt om å svare på et spørreskjema. På denne måten kan vi karakterisere det eksterne og interne «eksposomet» til ungdommen over tid samt analysere for ulike biomarkører i blod, hår eller urin. Avføringsprøve skal også samles inn for å se på mikrobiomet og hvordan det påvirkes av eksponering. Effekten av "early-life exposome" på helse (overvekt, astma og allergi, blodtrykk eller nevrologisk utvikling) skal karakteriseres i disse ungdommene, samtidig som man kan estimere dose-respons funksjoner og terskelnivåer. Prosjektet består av to deler: Del 1 som er oppfølging av HELIX Barn og miljø-subkohorten på 292 norske mor-barn par (som omtalt over), og Del 2 som benytter integrert kunnskap og statistiske metoder fra del 1 i en større undersøkelse på 8000 mor-barn par fra Oslo-MoBa kohorten. Del 2 av prosjektet bygger på tidligere prosjekt HELIX utendørs miljøeksponering og barns helse, REK 2013/1915. I denne kohorten inngår ca. 8000 MoBa-ungdommer og mødre der vi innhenter allerede innsamlede opplysninger fra MoBa-spørreskjemaer. I tillegg skal vi innhente adressehistorikk for å beregne eksponering for faktorer i utendørsmiljøet (luftforurensing, trafikkstøy, grønne områder, bygd miljø etc). I Oslo-MoBa kohorten inngår de 292 ungdommene fra subkohorten som vi skal følge opp mer detaljert. I tillegg ber vi om å invitere 6 ungdommer ekstra til en pilot for å tilpasse innsamlingen på en god måte. Disse 6 har også vært med i HELIX men har ikke alle datapunkter og er derfor ikke med videre i Athlete-subkohorten.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Kristine Bjerve Gützkow, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gunn Marit Aasvang, Avdeling for luftkvalitet og støy, Folkehelseinstituttet
Berit Brunstad Granum, Avdeling for kjemikalietoksikologi, Folkehelseinstituttet
Serena Fossati, Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona
Cathrine Thomsen, Avdeling for mattrygghet, Folkehelseinstituttet
Line Småstuen Haug, Avdeling for mattrygghet, Folkehelseinstituttet
Maribel Casas, Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona
Oddvar Myhre, Avdeling for kjemikalietoksikologi, Folkehelseinstituttet
Jorunn Evandt, Avdeling for luftkvalitet og støy, Folkehelseinstituttet
Hubert Dirven, Avdeling for kjemikalietoksikologi, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2021

Slutt

31.12.2036

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Kristine Bjerve Gützkow