Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Betydning av tidlige erfaringer i barnehage og skole for senere utvikling og utdanning (MoBaEarlyEd)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Betydning av tidlige erfaringer i barnehage og skole for senere utvikling og utdanning (MoBaEarlyEd)

Prosjekt

Betydning av tidlige erfaringer i barnehage og skole for senere utvikling og utdanning (MoBaEarlyEd) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vårt hovedmål i denne studien er å frembringe ny kunnskap om hvordan vi kan sikre gunstige oppvekstforhold i barnehage og skole.


Sammendrag

Lav utdanning er assosiert med høy dødelighet og dårligere helse. Kunnskap om hvordan vi best kan støtte barns utvikling og utdanningsløp fra tidlig alder kan derfor ha store folkehelsefordeler. I Norge går 97% av alle barn i barnehage før de begynner på skolen. Barnehagekvaliteten varierer. Å gå i barnehage med høy kvalitet kan gi fordeler for senere utvikling og skoleresultater, men om denne effekten vedvarer utover tidlige skoleår er fortsatt usikkert. Det er behov for mer kunnskap fra studier som følger de samme personene over tid.

Historiske hendelser og sosiale erfaringer fra barnehagen og skolen påvirker også barns velvære, psykiske helse, skolemotivasjon og prestasjoner. Vi mangler imidlertid gode studier om hvordan erfaringen med å oppleve Covid-19 pandemien eller sosiale forhold, som det å bli mobbet i tidlig skolealder, kan spille en rolle for hvordan barnehagekvalitet og senere utfall henger sammen.

Vårt mål i denne studien er å frembringe ny kunnskap om hvordan vi kan sikre gunstige oppvekstforhold i barnehage og skole når vi tar Covid-19 pandemien og sosiale forhold med i betraktningen. Vi vil også studere betydningen av tidlige relasjoner til lærere for senere utviklingsveier, psykisk helse og skoleutfall som karakterer og testresultater. Videre vil vi undersøke om genetisk disposisjon, kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn, fødselsvekt og for tidlig fødsel kan endre betydningen av tidlige utdanningserfaringer for senere utvikling og utdanning. Ved å bruke unike longitudinelle data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) koblet med registerdata fra Medisinsk fødselsregister (MFR), Norsk pasientregister (NPR), Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR), registerdata fra Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) og andre variabler fra Statistisk sentralbyrå (SSB) samt data fra Utdanningsdirektoratet vil vi frembringe ny kunnskap med betydning for intervensjoner og forebygging. Denne kunnskapen vil på sikt kunne gi flere barn gode utdanningsmuligheter og bedre helse.

Formidling av resultater

Resultatene vil bli publisert i vitenskapelige fagfellevurderte tidsskrifter og de vil bli presentert på nasjonale og internasjonale møter og konferanser. Resultatene skal også offentliggjøres gjennom Folkehelseinstituttet sin nettside, og viktige funn vil bli kommunisert til deltakerne gjennom nyhetsbrev fra MoBa.

Rettslig grunnlag og godkjenninger

Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst B) – referansenummer 421297. Behandlingen av personopplysninger har sitt rettslige grunnlag i GDPR art. 6 nr. 1 e) og art. 9 nr. 2 j), med supplerende rettslig grunnlag i personopplysningsloven §§ 8 og 9.

Se lenker for mer informasjon om:

Deltakeres rett til innsyn, retting og sletting av helseopplysninger:

https://www.fhi.no/div/personvern/til-allmennheten/rett-til-informasjon-om-innsyn-i-og/

Hva betyr det å være deltaker i MoBa:

https://www.fhi.no/studier/moba/sos/

Slik behandles personopplysningene dine i MoBa:

https://www.fhi.no/studier/moba/deltakere/slik-behandles-personopplysningene-dine/

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ragnhild Eek Brandlistuen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Henrik Daae Zachrisson, Universitetet i Oslo
Tracy Vaillancourt, University of Ottawa
Per Minor Magnus, Folkehelseinstituttet
Helga Ask, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Katharina Haag, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Tyler Watts, Columbia University in the City of New York
Dieter Wolke, University of Warwick
Nina Alexandersen, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Ola Krogh Halvorsen, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Mari Vaage Wang, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Thomas Moser, Universitetet i Stavanger
Thormod Idsøe, Universitetet i Oslo
Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

Start

03.01.2022

Slutt

01.04.2026

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet