Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Samfunnsmessig åpenhet, normativ flyt og sosial modifisering av arvelighet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Samfunnsmessig åpenhet, normativ flyt og sosial modifisering av arvelighet

Prosjekt

OPENFLUX: Samfunnsmessig åpenhet, normativ flyt og sosial modifisering av arvelighet - prosjektbeskrivelse

Publisert

I prosjektet OPENFLUX studerer vi hvordan sosiale forhold og individuelle forskjeller samspiller og former våre livsbetingelser. Et kjernespørsmål i prosjektet er hvilken rolle genetikk spiller i livet.


Sammendrag

I prosjektet OPENFLUX studerer vi hvordan sosiale forhold og individuelle forskjeller samspiller og former våre livsbetingelser. Et kjernespørsmål i prosjektet er hvilken rolle genetikk spiller i livet. Når noen miljøfaktorer blir mindre viktige forventer vi at genetikkens betydning øker. Dette studerer prosjektet over ulike fødselskull, alderstrinn og over generasjoner. Betydningen av genetiske faktorer blir dermed et slags måleinstrument for samfunnsbetingelser og deres konsekvenser. Vi spør blant annet om utdanning og inntekt er mer formet av individuelle faktorer enn familiefaktorer nå enn tidligere, og om betydningen av familiebakgrunn viskes ut over karriereforløpet eller om den forsterkes. En annen del dreier seg om overføring over generasjoner, hvor vi blant annet spør i hvor stor grad sammenhengen mellom foreldres sosiale posisjon og barns tidlige utdanningsvalg og -prestasjoner kan forklares av individuelle forskjeller.

Prosjektet handler også om endringer i familiemønstre og fruktbarhet. Her stiller vi spørsmål om antall barn man får og tidspunktet for når man får dem er formet av genetiske faktorer, og om disse faktorene har blitt mer viktige ettersom normene rundt familiedanning har endret seg. Alle disse spørsmålene kan ha viktige implikasjoner for barns og voksnes helse ettersom de samme faktorene er knyttet til relativt store forskjeller i helsetilstand og dødelighet.

Prosjektet er støttet av det europeiske forskningsrådet ERC.

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Torkild Hovde Lyngstad

Prosjektnummer

2796

Start

05.01.2021

Slutt

31.12.2024

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Universitetet i Oslo