Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Metabolomics, IVF og svangerskapsutfall»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Metabolomics, IVF og svangerskapsutfall

Prosjekt

Metabolomics, IVF og svangerskapsutfall - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette er et delprosjekt i Den norske mor-barn undersøkelsen hvor formålet er å undersøke om kunstig befruktning har uheldige følger for mor og barn.


Sammendrag

Dette er et delprosjekt i Den norske mor-barn undersøkelsen hvor formålet er å undersøke om kunstig befruktning (prøverør) har uheldige følger for mor og barn. Tidligere publiserte undersøkelser har indikert at det kan være en høyere risiko for utfall som svangerskapsforgiftning hos mor og misdannelser hos barnet ved kunstig befruktning. Det er planlagt å se på 750 svangerskap med prøverørsbefruktning og omtrent 10 250 svangerskap som ikke er et resultat av prøverørsbefruktning. I prosjektet vil en ta ut plasmaprøver fra mor fra biobanken i MoBa. Prøvene vil bli analysert på et stort antall biomarkører, og det vil bli benyttet maskinlæring for å forutsi uheldige svangerskapsutfall. I prosjektet inngår opplysninger fra MoBa og Medisinsk fødselsregister, samt plasma fra mor. Fra Medisinsk fødselsregister vil det bli hentet opplysninger knyttet til graviditet og graviditetsutfall samt tilstander og komplikasjoner hos mor. Fra MoBa vil det bli hentet opplysninger fra tidligere besvarte spørreskjemaer, som vil gi informasjon om livsstilvalg, underliggende helsetilstander og graviditet. En vil videre se på genotypedata for å undersøke sammenhengen mellom metabolitter og svangerskapsutfall. Det er planlagt å ta EDTA plasmaprøver fra alle mødrene og nesten halvparten av fedrene. Prøvene hentes ut fra biobanken som er tilknyttet MoBa. Det søkes om utførsel av biologisk materiale til Storbritannia for analyse. Overskuddsmateriale vil bli sendt tilbake til MoBa, eller destruert dersom det bare er små mengder igjen.

Deltakerne kan når som helst trekke seg fra videre deltakelse eller be om at opplysningene og samtykket slettes. Du kan trekke ditt samtykke og/eller deltakelse fra prosjektet ved å sende en mail til morbarn@fhi.no, ringe 53 20 40 40/21 07 82 07, eller skriv til: Folkehelseinstituttet, Den norske mor, far og barn-undersøkelsen, Postboks 973 Sentrum, 5808 BERGEN

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Maria Christine Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Maria Christine Magnus, Folkehelseinstituttet
Øystein Aalstad Jonasson, Folkehelseinstituttet
Fredrik Swift, Folkehelseinstituttet
Katrine Kranstad, Folkehelseinstituttet
Maria-Carolina Borges, University of Bristol
Deborah A. Lawlor, University of Bristol
Diana Dos Santos Ferreira, University of Bristol
Per Minor Magnus, Folkehelseinstituttet

Start

01.10.2018

Slutt

31.12.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Siri Eldevik Håberg