Hopp til innhold

Prosjekt

Using MoBa to understand the Covid-19 pandemic - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet skal følge utbredelsen av Covid-19 sykdom i Norge gjennom de neste årene, og å forstå hvorfor noen blir smittet og eventuelt alvorlig syke.


Sammendrag

Dette prosjektet har som formål å følge utbredelsen av Covid-19 sykdom i Norge gjennom de neste årene, og å forstå hvorfor noen blir smittet og eventuelt alvorlig syke, ved å utnytte en eksisterende helseundersøkelse som heter Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Denne undersøkelsen følger 95 000 mødre, 75 000 fedre og 114 000 barn i familier. Undersøkelsen startet i 1999 og rekrutteringen inn i undersøkelsen varte frem til slutten av 2008. Det er samlet inn biologisk materiale og spørreskjemadata. Nå skal vi sende ut korte spørreskjemaer ved hjelp av meldinger til mobiltelefoner. I tillegg skal MoBa-data kobles til helseregistre. Dataene vil blant annet benyttes til å svare på hvorfor noen blir alvorlige syke med Covid-19 infeksjon.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Lill Trogstad, Folkehelseinstituttet
Maria Magnus, Folkehelseinstituttet
Yunsung Lee, Folkehelseinstituttet
Ellen Carlsen, Folkehelseinstituttet
Elin Alsaker, Folkehelseinstituttet
Siri Håberg, Folkehelseinstituttet
Øyvind Helgeland, Folkehelseinstituttet
Astanand Jugessur, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet