Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Hensikten med studien er å undersøke relasjonen mellom eksponering for ftalater, BPA og organofosfater i biomarkører og ADHD i skolealder.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Hensikten med studien er å undersøke relasjonen mellom eksponering for ftalater, BPA og organofosfater i biomarkører og ADHD i skolealder. Forskningen har knyttet biomarkører for miljøgifter i mors urin under svangerskapet til kognitive og adferdsmessige avvik hos barn, men funnene er ikke evaluert i klinisk validert fenotyper. I studien vil det estimeres risiko for ADHD og studere forholdet mellom eksponering og symptomers alvorlighetsgrad. Det skal undersøkes thyroidfunksjon hos mor som mulig bane for relasjon mellom ftalat og BPA eksponering og adferdsmessige utkomme. Interaksjonseffekter mellom genvarianter i PON1, et nøkkelenzym for metabolisme, og organofosfateksponering i forhold til ADHD vil også bli studert. En forventer at studien vil gi kunnskap om ulike kliniske undergrupper av ADHD. Det skal gjennomføres genotypes for varianter i PON1 og de genetiske analysene omfatter kun dette ene genet. Prosjektet er knyttet til Mor og barn undersøkelsen (MoBa) og ADHD studien. Utvalget er alle ADHD kasus barn som er klinisk validert i ADHD studien, dvs ca 265 kasus, et tilfeldig utvalg av kontroller fra MoBa (530) og en kontrast gruppe fra ADHD studien (152). Fra alle disse skal man analysere både urin fra mor, plasma fra mor, DNA fra mor og DNA fra barnet som hentes ut fra MoBa biobanken, og sammenholde dette med et utvalg spørreskjemaer fra MoBa og opplysninger fra kliniske undersøkelser i ADHD studien. Helseopplysninger og humant biologisk materiale skal overføres til USA i avidentifisert form. Det skal ikke innhentes nye opplysninger eller humant biologisk materiale. Behandlingen bygger på allerede gitt samtykker i MoBa studien og ADHD studien. Alle data som genereres fra analysene søkes tilbakeført til ADHD studien for fremtidig forskningsformål. Deltakeren vil bli informert om studien ved generell informasjon på FHIs nettsider.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Heidi Aase, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kristin Romvig Øvergaard, Oslo universitetssykehus HF
Per Magnus, Folkehelseinstituttet
Amrit Kaur Sakhi, Folkehelseinstituttet
Guro Lillemoen Andersen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet
Line Småstuen Haug, Folkehelseinstituttet
Mady Hornig, Columbia University in the City of New York
Ida Henriette Caspersen, Folkehelseinstituttet
Kjell Vegard Fjeldheim Weyde, Folkehelseinstituttet
R. Thomas Zoeller, University of Massachusetts at Amherst
Tiril Cecilie Borge, Folkehelseinstituttet
Ian Lipkin, Columbia University in the City of New York
Yankai Xia, Nanjing Medical University
Rachel Nethery, University of North Carolina at Chapel Hill
Deborah Gordon Hirtz, University of Vermont
Esra Susser, Columbia University in the City of New York
Ragnihild Brandlistuen, Folkehelseinstituttet