Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD

Prosjekt

Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med studien er å undersøke relasjonen mellom eksponering for ftalater, BPA og organofosfater i biomarkører og ADHD i skolealder.


Sammendrag

Hensikten med studien (NeuroTox) er å undersøke relasjonen mellom eksponering for ftalater, BPA og organofosfater i biomarkører og ADHD i skolealder. Forskningen har knyttet biomarkører for miljøgifter i mors urin under svangerskapet til kognitive og adferdsmessige avvik hos barn, men funnene er ikke evaluert i klinisk validert fenotyper. I studien vil det estimeres risiko for ADHD og studere forholdet mellom eksponering og symptomers alvorlighetsgrad. Det skal undersøkes thyroidfunksjon hos mor som mulig bane for relasjon mellom ftalat og BPA eksponering og adferdsmessige utkomme. Interaksjonseffekter mellom genvarianter i PON1, et nøkkelenzym for metabolisme, og organofosfateksponering i forhold til ADHD vil også bli studert. En forventer at studien vil gi kunnskap om ulike kliniske undergrupper av ADHD. Det skal gjennomføres genotypes for varianter i PON1 og de genetiske analysene omfatter kun dette ene genet. Prosjektet er knyttet til Mor og barn undersøkelsen (MoBa) og ADHD studien. Utvalget er alle ADHD kasus barn som er klinisk validert i ADHD studien, dvs ca 265 kasus, et tilfeldig utvalg av kontroller fra MoBa (530) og en kontrast gruppe fra ADHD studien (152). Fra alle disse skal man analysere både urin fra mor, plasma fra mor, DNA fra mor og DNA fra barnet som hentes ut fra MoBa biobanken, og sammenholde dette med et utvalg spørreskjemaer fra MoBa og opplysninger fra kliniske undersøkelser i ADHD studien. Helseopplysninger og humant biologisk materiale skal overføres til USA i avidentifisert form. Det skal ikke innhentes nye opplysninger eller humant biologisk materiale. Behandlingen bygger på allerede gitt samtykker i MoBa studien og ADHD studien. Alle data som genereres fra analysene søkes tilbakeført til ADHD studien for fremtidig forskningsformål. Deltakeren vil bli informert om studien ved generell informasjon på FHIs nettsider.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gro Dehli Villanger, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Heidi Aase, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Rachel Nethery, University of North Carolina at Chapel Hill
Amrit Kaur Sakhi, Smittevern, Folkehelseinstituttet
Kjell Vegard Fjeldheim Weyde, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Deborah Gordon Hirtz, University of Vermont
Esra Susser, Columbia University in the City of New York
Mady Hornig, Columbia University in the City of New York
R. Thomas Zoeller, University of Massachusetts at Amherst
Kristin Øvergaard, Oslo universitetssykehus HF
Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
Ragnihild Brandlistuen, Folkehelseinstituttet
Per Minor Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Tiril Cecilie Borge, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Ida Henriette Caspersen, Smittevern, Folkehelseinstituttet
Line Småstuen Haug, Smittevern, Folkehelseinstituttet
Cathrine Thomsen, Smittevern, Folkehelseinstituttet
Yankai Xia, Nanjing Medical University
Ian Lipkin, Columbia University in the City of New York
Guro Lillemoen Andersen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Start

01.07.2012

Slutt

31.12.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Gro Dehli Villanger