Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Egenskaper ved et helsefremmende nærmiljø»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Egenskaper ved et helsefremmende nærmiljø

Prosjekt

Egenskaper ved et helsefremmende nærmiljø - prosjektbeskrivelse

Publisert

Hovedformålet med dette prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner et helsefremmende nærmiljø for norske barn og deres mødre.


Sammendrag

Nabolag og lokalsamfunn er sentrale arenaer i det helsefremmende arbeidet, og tilpassinger av våre fysiske omgivelser fremheves som en potensiell strategi for å fremme folkehelsen. Det er derfor avgjørende å ha en god forståelse av hva som kjennetegner et helsefremmende nærmiljø. Gjennom å undersøke hvilke fysiske nærmiljøkvaliteter som kan fremme helse og livskvalitet i befolkningen skal dette prosjektet frembringe forskningsbasert kunnskap for politikere og planleggere slik at folkehelsen kan ivaretas i ulike planprosesser.

Siden prosjektets oppstart i 2016 har to delstudier blitt gjennomført. Disse studiene undersøkte hvorvidt befolkningstetthet og tilgang til grøntområder og fasiliteter var forbundet med trivsel og deltakelse i fritidsaktiviteter blant norske 8-åringer. Studiene viste blant annet at tilgang til lekeplasser og skole var relatert til økt fysisk aktivitet og hyppigere sosial omgang med venner.

I forlengelsen av dette skal to nye delstudier gjennomføres for å undersøke mekanismene bak slike sammenhenger. Hovedfokuset vil være på å forstå hvordan og for hvem de ulike fysiske nærmiljøkvalitetene kan være potensielle helsefremmende ressurser.

Delstudienes spesifikke forskningsmål

  • Å undersøke modererende og medierende faktorer i sammenhenger mellom fysiske nærmiljøkvaliteter og trivsel blant norske 8-åringer.
  • Å undersøke hvorvidt ulike fysiske nærmiljøkvaliteter er forbundet med livskvalitet blant norske mødre samt om deltakelse i fysisk aktivitet opererer som en medierende faktor i slike sammenhenger.

Datamateriale og metoder

Prosjektet benytter data fra «Spørreskjema 8 år» i den norske mor, far og barn- undersøkelsen (MoBa). Med utgangspunkt i bostedsadresser har vi beregnet befolkningstetthet og tilgang til grøntområder og fasiliteter i deltakernes nabolag og lokalsamfunn ved hjelp av eksisterende kartdata og geografiske informasjonssystemer. Statistisk Sentralbyrå gjennomførte koblingen av disse nærmiljøvariablene til spørreskjemadataene for å sikre deltakernes anonymitet.  

Start

2016

Status

Pågående

Godkjenninger

NSD Norsk senter for forskningsdata

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Eksterne prosjektdeltakere

Geir Aamodt - NMBU, Ruth Kjærsti Raanaas - NMBU, Helena Nordh - NMBU