Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Måleegenskaper ved Klokketesten

  Klokketesten har overordnet sett adekvate psykometriske egenskaper som et screeninginstrument for kognitiv svikt. Klokketesten fanger bare opp enkelte aspekter ved kognitiv fungering.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 2. Ingen effektstudier om behandling av gravide med spiseforstyrrelse

  Vi søkte systematisk etter effektstudier. Vi fant ingen studier som har vurdert effekter av behandlingstiltak for gravide med spiseforstyrrelse.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 3. Uønskede hendelser med metotreksat i sykehus – kan de forebygges?

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 4. Europeisk narkotikarapport 2015

  Rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) for 2015.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 5. Effekt av tiltak rettet mot innsatte foreldre og deres barn

  Denne systematiske oversikten peker på et behov for mer kunnskap om effekt av tiltak for innsatte foreldre og deres barn. Spesielt mangler det forskning på effekt av tiltak rettet mot barn.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 6. Individuell behandlings- og oppfølgingsplan kan gi større tro på egen mestring

  Personer som har kroniske eller langvarige helseutfordringer får trolig større tro på egen mestring og færre depresjonssymptomer ved individuell behandlings- og oppfølgingsplan.

  Forskningsomtale

  Publisert

 7. Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten

  Personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) får trolig noe bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser når de får opplæring og veiledning.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Foreldrekonflikt; identifisering av konfliktnivåer, sentrale kjennetegn og risikofaktorer hos høykonfliktpar

  Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre alvorlige konsekvenser for barna.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende 2014

  Rapporten gir en oversikt over forekomsten av de smittsomme sykdommene som reisende pådro seg utenlands i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2014 (Årsrapport)

  Rapporten beskriver forekomsten av de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge, i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Oppsummering av systematiske oversikter om forebygging av fall i institusjoner

  Sammensatte intervensjoner tilpasset den enkelte institusjons forutsetninger vil trolig kunne redusere fallrate i sykehus, men ikke antall personer som faller eller hoftebrudd som følge av fall.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 12. Årsrapport 2014 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten

  Årsrapporten inneholder beskrivelser av driftsmessige resultater, oversikter over antall meldte hendelser innen de ulike hendelsestypene og alvorlighetsgrad for skade på pasient.

  Rapport

  Publisert

 13. Mestringstiltak med brukermedvirkning for personer som har langvarige helseutfordringer

  Systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner.

  Rapport

  Publisert

 14. Personer som har bakterier i urinen uten symptomer har trolig ingen nytte av antibiotika

  Personer som har bakterier i urinen uten å oppleve symptomer (asymptomatisk bakteriuri) har trolig liten eller ingen nytte av antibiotika for å forebygge urinveisinfeksjon / relaterte komplikasjoner.

  Forskningsomtale

  Publisert

 15. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2014

  Årsrapporten gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 (Årsrapport)

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere

  Lønnstilskudd og praksisplass kan muligens øke sannsynligheten for at arbeidsledige innvandrere kommer i arbeid sammenliknet med ingen tiltak.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 18. Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid

  Modell for kvalitetsforbedring kan være til hjelp for å sikre den systematikk som er nødvendig for å gjennomføre forbedringer i komplekse organisasjoner.

  Rapport

  Publisert

 19. Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelser

  Basert på funnene fra to kontrollerte studier, er det uvisst om trening i varmtvannsbasseng påvirker sykefravær hos kvinner med fibromyalgi eller kronisk utbredt smerte.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 20. Gruppebasert svangerskapsomsorg vel så bra som individuell

  Gruppebasert svangerskapsomsorg kan være like bra, eller bedre, enn svangerskapsomsorg hvor man følges opp individuelt. Det viser en ny Cochrane-oversikt (saken fortsetter under bildet).

  Forskningsomtale

  Publisert