Hopp til innhold

Rapport

Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens

Oppsummering fra en nettbasert spørreundersøkelse høsten 2015, der 11 700 personer deltok. Deltakerne utgjør ikke et representativt utvalg av befolkningen, og resultatene bør tolkes med forsiktighet.

Omslag antibiotika spørreundersøkelse.jpg

Oppsummering fra en nettbasert spørreundersøkelse høsten 2015, der 11 700 personer deltok. Deltakerne utgjør ikke et representativt utvalg av befolkningen, og resultatene bør tolkes med forsiktighet.


Sammendrag

Den  nettbaserte  spørreundersøkelsen  ansees  som  en  toveis  informasjonskampanje  og  ikke  ett  vitenskapelig  forskningsprosjekt.  Undersøkelsen  har delt  informasjon,  skapt  engasjement,  og  ført  til   diskusjoner  og  refleksjoner  rundt  bruk  av  antibiotika  og  resistensutfordringer hos  over  11700   respondenter.   De fleste  respondentene  var  kvinner (85,9 %),  hadde  høyere  utdanning  og  var  mellom  25  og  64  år.   Spørsmålene  var  delt  inn  i  kunnskapsrelaterte  og  holdningsbaserte. 

Forfattere

Om rapporten

  • Utgitt: Oktober 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Berg S, Ulstad CR, Lindbæk M, Wester AL, Dahle UR.
  • ISBN trylt: 978-­82-­8082-­688-6
  • ISBN elektronisk: 978-­82-­8082-­689-­3