Hopp til innhold

Rapport

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 (Årsrapport)

Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2014. Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014. Det totale antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2014 økte svakt i forhold til året før.

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014.jpg

Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2014. Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014. Det totale antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2014 økte svakt i forhold til året før.


Sammendrag

Har du lastet ned rapporten før 12. juni, så er det på denne dato lagt ut en ny utgave som er designmessig revidert. 

Norge har generelt en gunstig situasjon sammenlignet med andre land når det gjelder smittestoffer i mat, og mange av de personene som blir registrert med næringsmiddelbårne infeksjoner er smittet ved opphold i utlandet. Forekomsten av smittestoffer i næringsmidler omsatt i Norge er relativt beskjeden sammenliknet med de fleste andre land. Det samme gjelder forekomsten av smittestoffer i norske husdyrbestander.

Campylobacteriose og salmonellose

Totalantallet meldte tilfeller med campylobacteriose viste en svak økning (3 %) i forhold til i 2013, mens antallet meldte tilfeller av salmonellose viste en nedgang (18 %) siden 2013. For innenlands smittede gikk antallet noe opp for campylobacteriose og holdt seg stabilt for salmonellose.

For salmonellose var det i hovedsak antallet pasienter smittet utenlands som gikk ned i forhold til i fjor. Utviklingstendensen med hensyn til smittested er imidlertid vanskelig å tolke, da det i løpet av de siste 5 årene mangler informasjon om smittested hos 10–15 % av de meldte tilfellene og andelen med ukjent smittested er økende.

Trykt og nedlastbar.

Om rapporten

  • Utgitt: Mai 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Jore S med flere.
  • ISSN trykt: 2387‐6441