Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rapport om svangerskapsavbrot for 2014»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2014

Rapport

Rapport om svangerskapsavbrot for 2014

Publisert Oppdatert

Rapporten viser blant annet statistikk om selvbestemte svangerskapsavbrudd etter kvinnens alder, bostedsfylke, svangerskapsvarighet, avbruddsmetode og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter type avgjørelse, svangerskapsvarighet, bostedsfylke og utførende institusjon.

Rapportforside

Rapporten viser blant annet statistikk om selvbestemte svangerskapsavbrudd etter kvinnens alder, bostedsfylke, svangerskapsvarighet, avbruddsmetode og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter type avgjørelse, svangerskapsvarighet, bostedsfylke og utførende institusjon.


Nedlastbar pdf.

Om rapporten

  • Utgitt: Mars 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Mette Løkeland (redaktør).
  • ISBN elektronisk: 1891-6392

Hovedbudskap

I 2014 vart det utført 14 061 avbrot. Det er 714 (5 %) færre svangerskapsavbrot enn i 2013. Abortrata er fallande for alle aldersgrupper. Det viser dei siste tala frå Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Av utførte svangerskapsavbrot i 2014 var 13 515 (96,1 prosent) sjølvbestemte, og 546 (3,9 prosent) nemndbehandla. Det viser Rapport om svangerskapsavbrot for 2014.

Dei fleste sjølvbestemte avbrot vart utført før 9. svangerskapsveke (78,7 prosent).

Det var ein nedgang i talet på nemndbehandla svangerskapsavbrot frå 634 i 2013 til 546 i 2014. Av dei 546 utførte, nemndbehandla svangerskapsavbrota i 2014, vart 528 innvilga i primærnemnd og 14 i den sentrale klagenemnda.

Historisk få svangerskapsavbrot blant 15-19 åringar

Sidan 2008 har det vore ein jamn nedgang i rata for svangerskapsavbrot i aldersgruppa 15-19 år. I 2008 var rata 18,1, i 2011 12,7 og i 2014 var talet 9,6 avbrot per 1 000 kvinner i denne aldersgruppa. Dette er den lågaste rata sidan registreringa starta i 1979.

Framleis flest svangerskapsavbrot blant 20-24 åringar

I 2014 som i dei føregåande 20 åra, var det kvinner i aldersgruppa 20-24 år som hadde den høgaste rata av svangerskapsavbrot per 1 000 kvinner. Også i denne gruppa har det vore ein jamn nedgang frå 30,7 i 2008 til 21,8 per 1 000 kvinner i 2014. Førekomsten av abrot i aldersgruppa 20-24 år nærmar seg den ein finn for aldersgruppa 25-29 år (20,7 per 1 000 kvinner).

Forskjell mellom fylka

Fylka Oslo, Finnmark og Troms hadde flest svangerskapsavbrot per 1 000 kvinner i aldersgruppa 15-49 år i 2014, med respektive 16,2, 14,6 og 14,0 per 1 000 kvinner.

Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane hadde færrast svangerskapsavbrot, med respektive 8,3, 8,9 og 9,1 per 1 000 kvinner.

Medikamentell behandling er vanlegaste avbrotsmetode

Medikamentell behandling har sidan 2008 vore den mest brukte avbrotsmetoden ved sjølvbestemte svangerskapsavbrot. I 2014 vart 84,4 prosent av dei sjølvbestemte avbrota gjennomført medikamentelt.

Statistikkrapporten vert publisert årleg ved Folkehelseinstituttet og lagt ut på www.fhi.no. Frå 2015 er statistikken også tilgjengeleg i Abortregisteret sin statistikkbank

Se også: Abort - fakta med statistikk

Sammendrag

Folkehelseinstituttets offentlig tilgjengelige abortstatistikk er basert på data fra Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret). Tall for 2014 er publisert 26. mars 2015. Statistikken er basert på meldinger om svangerskapsavbrudd fra alle helseinstitusjoner (sykehus) som utfører svangerskapsavbrudd i Norge.