Hopp til innhold

Rapport

Foreldrekonflikt; identifisering av konfliktnivåer, sentrale kjennetegn og risikofaktorer hos høykonfliktpar

Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre alvorlige konsekvenser for barna. I denne kunnskapsoppsummeringen er det forsøkt å nyansere høykonfliktbegrepet og gi en beskrivelse som også omfatter de psykologiske prosessene som kjennetegner slike konflikter.

Foreldrekonflikt rapport 2015.

Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre alvorlige konsekvenser for barna. I denne kunnskapsoppsummeringen er det forsøkt å nyansere høykonfliktbegrepet og gi en beskrivelse som også omfatter de psykologiske prosessene som kjennetegner slike konflikter.


Sammendrag

Rapporten er den tredje i rekken av rapporter om foreldrekonflikt og er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Om rapporten

  • Utgitt: 2015:03
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Helland MS og Borren I.
  • ISSN trykt: 1503-1403
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-8082-672-5
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-673-2