Hopp til innhold

Systematisk oversikt

Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling med antipsykotika for personer med schizofreni?

Schizofreni (personlighetsspaltning) er en kronisk lidelse som rammer omtrent én prosent av befolkningen. Antipsykotika er viktig som behandlingstilbud til personer med schizofreni, men det er usikkert om vedlikeholdsbehandling hindrer tilbakefall.

Schizofreni (personlighetsspaltning) er en kronisk lidelse som rammer omtrent én prosent av befolkningen. Antipsykotika er viktig som behandlingstilbud til personer med schizofreni, men det er usikkert om vedlikeholdsbehandling hindrer tilbakefall.


Hovedbudskap

Schizofreni (personlighetsspaltning) er en kronisk lidelse som rammer omtrent én prosent av befolkningen. Antipsykotika er viktig som behandlingstilbud til personer med schizofreni, men det er usikkert om vedlikeholdsbehandling hindrer tilbakefall.

Kortidseffekten av behandling med antipsykotika for personer med schizofreni er dokumentert i svært mange studier. Resultatene fra oppsummeringene av disse studiene er entydige.

Vedlikeholdsbehandlingen med antipsykotika til personer med schizofreni gir flere klare positive effekter. Vi baserer oss på dokumentasjon av høy kvalitet og vi har stor tillit til disse funnene. Bruk av antipsykotika som vedlikeholdsbehandling fører til;

 • færre tilbakefall etter syv til tolv måneder
 • færre frafall fra behandling etter tre år
 • mindre bruk av helsetjenester, målt som innleggelser i sykehus

Vedlikeholdsbehandlingen med antipsykotika til personer med schizofreni har ikke klare positive effekter på enkelte utfall. Vi baserer oss på dokumentasjon av lav kvalitet og vi har begrenset tillit til disse funnene.

Det er mulig, basert på dokumentasjon av lav kvalitet, at behandlingen gir:

 • bedret livskvalitet målt etter sju til atten måneder
 • liten eller ingen innvirkning på forekomsten av selvmord
 • liten eller ingen innvirkning på daglig funksjon målt på andel personer i arbeid

Vedlikeholdsbehandlingen har også klare bivirkninger, blant annet:

 • vektøkning
 • tretthet
 • bevegelsesvansker

Oppfølgingstiden i studiene var over tre måneder, men sjelden mer enn tre år.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2015
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Dalsbø TK, Dahm KT, Reinar LM.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-958-8