Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2013

  Årsrapporten fra Hjerte- og karregisteret viser at 327 845 pasienter ble registrert med en hjerte- og karrelatert lidelse i forbindelse med innleggelse eller poliklinikkoppmøte på sykehus i 2013.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

  Bruk av e-sigaretter ikke er uten helserisiko, verken for e-røykeren eller personer i nærheten. Helserisikoen er imidlertid mindre enn ved røyking, særlig gjelder dette kreftrisikoen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Føflekkreft – forekomst, årsaker og forebyggende tiltak. En kunnskapsoversikt

  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet laget en kunnskapsoversikt om forekomst, årsaker og forebyggende tiltak på føflekkreft.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Foreldrekonflikt; identifisering av konfliktnivåer, sentrale kjennetegn og risikofaktorer hos høykonfliktpar

  Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre alvorlige konsekvenser for barna.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2014 (Årsrapport)

  Rapporten beskriver forekomsten av de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge, i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014

  Tallene på dødsfall for 2014 viser at det er en liten økning fra 2013 hvor 152 dødsfall ble registrert. Dødsfall hos ikke-bosatte anslås til å utgjøre cirka 0,4 prosent av alle dødsfallene i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Drikkevannsledninger. Vurdering av hygienisk sårbarhet basert på vannverkenes rapportering i 2011

  «Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet» er et av målområdene under Protokoll for vann og helse, som ble vedtatt av regjeringen 22. mai 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2014

  Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Anbefalte faglige normer for inneklima. Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer – 2015

  Den reviderte rapporten inneholder som før anbefalte normer for inneklima, praktiske råd og oppdatert kunnskapsgrunnlag.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge

  Rapporten inneholder reviderte anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogrammet i Norge som gjelder siden 2013.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014

  Publikasjonen viser risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus for eldre pasienter.

  Rapport

  Publisert

 12. Narkotikamarkeder på det mørke nettet

  Rapport om det nettbaserte rusmiddelmarkedet Silk Road.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Samvalgs- og beslutningsstøttesystem for langtidsbehandling ved bipolar lidelse

  Rapporten beskriver utviklingen av et samvalgs- og beslutningsstøttesystem og resultater testingen av det, og er laget på oppdrag fra Helse‐ og omsorgsdepartementet (HOD).

  Rapport

  Publisert

 14. Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014

  I denne rapporten har Kunnskapssenteret beregnet de fire overlevelsesindikatorene for året 2014.

  Rapport

  Publisert

 15. Effekt av tiltak i bo- og nærmiljøer for å fremme sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte

  Det er usikkerhet knyttet til om, og i hvilken grad bo- og nærmiljøtiltak bidrar til økt sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 16. Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter

  Oppsummering av fem systematiske oversikter om førstehjelpsopplæring til legfolk viser at førstehjelpsopplæring muligens har en positiv effekt på førstehjelpsferdigheter.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 17. Overfylt urinblære – en utfordring i sykehus

  Læringsnotat fra Meldeordningen

  Rapport

  Publisert

 18. Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

  I alt har 16 lufthavner i Norge såkalte dutyfree-utsalg (taxfree). Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fulgt omsetningen av alkohol og tobakk ved disse lufthavnene fra 2010 til 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Masseundersøkelse avdekker trolig flere kvinner som er utsatt for partnervold

  Rutinemessig masseundersøkelse av kvinner for å avdekke partnervold er trolig nyttig for å kunne fange opp flere utsatte kvinner. Vi vet imidlertid lite om hvordan det går med kvinnene etterpå.

  Forskningsomtale

  Publisert

 20. Nasjonalt klassifikasjonssystem – sluttrapport fra prosjektet «Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser»

  Rapporten inneholder et begrunnet forslag til et felles klassifikasjonssystem for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert